Historia del Arte


Teatre d'Epidaure


Teatre d'Epidaure

Documentació General

'Teatre d\'Epidaure'
Nom: teatre d'Epidaure

Arquitecte: Policlet el Jove

Cronologia: 330 aC

Localització: Epidaure (Grècia)

Estil: grec hel·lenístic

Materials utilitzats: pedra

Sistema constructiu: arquitravat

Dimensions: 120 m (diàmetre)

Anàlisi Formal

>Elements de suport

Aprofitaven la vall dels turons per fer les grades. També van construir uns murs de contenció del terreny.

>Espai exterior i interior

El teatre grec estava organitzat de forma circular al voltant de l'orquestra, el lloc on el cor cantava i ballava, i on hi estava situat l'altar dedicat al deu Dionís.

La càvea ocupa dos terceres parts de l'orquestra i la apart restant forma l'escena.

Posseïa un pòrtic d'ordre jònic i el prosceni (espai elevat on actuaven els actors), situat entre l'escena i l'orquestra, va ser afegit amb anterioritat.

Aquest prosceni posseïa un teló rudimentari per tal de variar els decorats, i el mecanisme funcionava de manera que el teló pujava.

El nivell superior de l'escena, que era el lloc on els actors es canviaven i guardaven les seves disfresses, servia de plataforma perquè els deus parlessin.

Per entrar al teatre es feia per dos accessos laterals que donaven a un passadís situat entre l'orquestra i l'escena, i que permetia entrar al públic a la càvea. Les grades estaven dividides per l'estat social de la població.

>Estil

Els teatres grecs sempre estaven formats per tres parts: l'orquestra circular del centre, els edificis de l'escenari i la càvea.

Per fer els teatres es basaven en estructures arquitravades.

Interpretació

>Contingut i significació

Les obres de teatre gregues formaven part de festes en honor al déu Dionís.

A les primeres obres dramàtiques el cor explicava l'acció mentre que els actors tenien un paper secundari, per això l'orquestra era més important que el prosceni. Després els actors també eren a l'orquestra, però a mesura que van agafar importància van començar a actuar en un lloc més elevat, el prosceni.

Hi havia dos tipus de seients: els destinats a la gent de classe alta, que eren a la primera fila i tenien braços i respatller, i els destinats al poble.

>Funció

La ciutat d'Epidaure es va fer famosa perquè hi havia el santuari d'Asclepi, déu de la medecina. Per això van construir el teatre més gran de Grècia.
Descargar
Enviado por:PunkPrinceS
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar