Literatura


Tahar Ben jalloum


1. Tahar Ben jalloum

Tahar Ben jalloum és un escriptor marroquí que va néixer al 1944, i que actualment resideix a França. Ha escrit diverses obres com Solitaire, El Niño de Arena (1985), La Noche Sagrada (1987, Premi Goncourt), Los naufragos del amor. Les seves obres sempre són reflexives, i en molts de casos parla dels sentiments dels immigrants i del racisme.

2. Resum

L'obre llegida tracta sobre el racisme. Es una manera molt especial de contar-ho, en forma de pregunta-resposta entre pare i filla. En cada punt s'atura per explicar cada un dels conceptes que poden resultar difícils d' entendre per una nina a qui li intentes explicar que és el racisme.

Ens explica a que es deu al racisme i que una persona racista es aquella que pateix per la seva seguretat i que només pensa amb ell. Es una persona egoista, tancada a les noves coses i que per tant no entén res que no sigui ell i la seva manera de pensar.

El racisme es el culpable de molts conflictes bastant greus, com ara guerres. El racistes es basen en la diferència entre les races humanes, però això no es cert, perquè de raça sols n'hi ha una: la humana.

3. Descripció que fa l'autor del racisme. I la que faries tu.

L' autor defineix el racisme com la por a que els altres ens prenguin el nostre i com un fet comú a totes les societats.

Jo diria que el racisme és un prejudici que te una persona sobre la gent d'una cultura, nació, etc. Diferent a la seva, perquè pensa que aquelles persones no son tan bones com ell.

4. Neixem racistes o ens hi feim? S'apren o es un impuls? Caracteristiques dels racistes.

No hi neixem racistes, hi tornam. Tornar-hi depen del nostre entorn i de la nostra educació. Per això, es pot dir que s' apren i no és un impuls. Els racistes solen tenir una mentalitat tancada. Un dels exemples podria ser la gent d'aquí que es racista amb els marroquins, i pensen que els marroquins ens donaran problemes, violència...

5. Importancia de l'educació en el fet de ser raciste:

Depenent de l'educació que rebem podem desenvolupar uns sentiments racistes o no.Si a casa teva són de pensaments racistes possiblement tu segueixis aquests mateixos pensaments. Per això, crec que amb una bona educació, no hi hauria cap racista, perquè ningú hi neix.

Per part meva, a casa, he rebut una bona educació i mai m'han parlat desde un punt de vista raciste.

6. Per què el pare, l'autor, diu que les persones grans els hi costava molt canviar perquè tenen prejudicis. Què són els prejudicis?

Tenir prejudicis consisteix en jutjar una persona abans de saber com és.

Els prejudicis els pot tenir qualsevol, però es molt més probable que el tengui un un adult, perquè son coses que “s'aprenen” i no son impulsos naturals.

Un exemple de prejudici seria dir que tots els negres fan olor, ja que no tots en fan.

7. El racisme pot conduir a la violència, o és la violència que condueix cap al racisme?

Es el racisme que condueix cap a la violència i no a l' inrevés.

El racista diu que la seva raça és superior, millor que les altres, per tal de convèncer als altres de la seva superioritat.

Quan són racistes són estúpids

Quan són estúpids són racistes.

Aquestes frases volen dir que tots els racistes són uns estúpids, però que també tots els estúpids són un racistes, perquè aquestes persones no respecten l'altre gent.

8. Els nazis ho justificaren afirmant que la diferència de les races estava Científicament demostrada.

  • Quan podem dir que un coneixement és científic? Tenien raó?

Es pot dir quan això es demostra a partir d'unes proves científiques, per tant no tenien raó.

  • Hi ha diferents races humanes?

No hi ha diferent races, només ni ha una, per això segons l'autor no tenen raó quan parlen d'una altre raça. Les diferències entre les suposades races son mínimes com el color, l'altura, etc. Però no es poden considerar diferents races. Per això no es pot dir que hi hagi una raça superior.

9. És el mateix racisme i xenofòbia?

El racisme no existeix, ja que com només existeix una sola raça no es pot de racisme, sinó de xenofòbia, que significa: hostil als estrangers. Aquesta paraula descriu l'acte de rebutjar tot allò que sigui estrany, i que no és com nosaltres.

Tant al meu poble com a l'aula ocorren contínuament fets xenòfobs. La gent d'aquí te molt de menyspreu a la gent marroquí i majoritàriament no els tracten com es mereixen, com a un mes.

10. L'autor parla de Cristofol Colom i de les primeres c. Son les col·lonitzacions la font del racisme? Per què?

No perquè encara que a les col·lonialitzacions existis el racisme, l'autor diu que el racisme existeix desde l'edad primitiva, quan els homes es barellaven per defensar els seus territoris, menjars i dones dels estranys. Les col·lonialitzacions eren bastant racistes, perquè feien de la cultura conquerida, una cultura com la seva, sense respecta als seus costums.

11. Quin significat dona l'autor a l'afirmació: “l'infern són els altres”?

Ho diu per referir-se a la gent que no t'agrada perquè et molesta però has de conviure amb elles.

12. La fila demana al seu pare el dubte de com saber quan una acció o actitud és racista, ja saps que no totes les persones ens agraden ni podem estimar a tothom.

Una persona es racista quan no accepta una societat o un grup de persones només per esser d'un país, o d'una cultura diferent, però això no vol dir que tot el món hagi de ser el teu amic. Pot esser que no et duguis bé amb una persona del Marroc però si tu respectes les demés persones d'aquell país no seràs racistes amb els marroquins.

Jo crec que més o menys respect a totes les persones.

13. Quines recomenacions dóna l'autor per no ser racista? Quines donaries tu?

L'autor ens diu que per no ser racistes hem de estar de portes obertes a tot allò diferent a les nostes coses, amb curiosistat d'aprendre i donant l'oportunitat de fer-se conèixer. Jo estic d'acord amb el que diu l'autor i crec que per ser racista basta viure i deixar viure.

14. Podem dir que el racisme es un atemptat contra els Drets Humans?

Sí, crec que atempta sobre els següents drets:

1.Tots som lliures i iguals.

2.Tothom té dret que s'apliquin aquests drets.

3.Dret a la vida.

4.Ningú no serà sotmès a esclavitud o sevitud.

5.Ningú serà sotmès a tortura.

6.Tot esser humà té dret a una personalitat juridica.

7.Tots som iguals davant la llei.

9. Ningú podrà ser detingut arbitràriament ni desterrat.

12.Dret a la intimitat.

14.Dret d'asil.

17.Dret a la pripietat privada.

15. Opinió personal

A mi personalment el llibre no m'ha agradat molt, encara que no tant pel seu contingut sinó per la manera de contar-ho, ja que es feia un poc avorrit.

1
Descargar
Enviado por:Rafel Pol
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar