Educación Física y Deporte


Tabaco y deporte


Introducció

En les últimes dècades el número de noies fumadores s'ha duplicat envers al de nois; això provoca que el percentatge de dones que pateixen càncer també hagi pujat. A més a més la dona que fuma sol tenir una menopausa precoç.

Jo penso que cada cop són més el número de dones fumadores, degut a que maduren abans i es mouen amb nois majors que elles, que fumen; però que aquesta no hauria de ser una de les raons per a fumar.

Com que estic totalment en contra del tabac, dogues i d'altres productes que afecten a la nostra salut, he volgut fer aquest treball amb la intenció de que, si algun fumador se'l llegís, que deixi de fumar.

Espero que això serveixi per alguna cosa (a mi m'ha agradat molt, ja que ara sé molt més sobre el tabac i els seus efectes), i que tothom es doni compte que fumar és una bestiesa.

Què és el tabac?

S'anomena tabaquisme a la intoxicació produïa per l'abús del tabac.

'Tabaco y deporte'
El tabac és una planta del gènere Nicotiana tabacum de la família de les solanàcees, que a partir de les seves fulles, preparades de diferents maneres, es fumen, s'aspiren, es beuen o es masteguen. Es pot cultivar en diferents climes.

El tabac procedeix d'Amèrica i el seu ús es va estendre per Europa a partir de la colonització d'aquest continent pels espanyols.

El seu consum es va estendre ràpidament pel valor terapèutic que es creia que tenia, però davant del gran nombre de consumidors

però davant del gran nombre de consumidors , va ser prohibit el seu consum. A partir del segle XVII deixa d'estar prohibit i creix el seu consum de forma gradual i a partir del segle passat s'accepta socialment.

El tabac també té altres usos, com és la producció de nicotina, destinada a la preparació de productes farmacèutics i per usos insecticides.

Els elements que formen el tabac són:

- La nicotina (C10H14N2): És l'alcaloide responsable de la major part dels efectes del tabac sobre l'organisme i és el que provoca la dependència física. La vida mitja de la nicotina a la sang és de menys de dues hores i així que es va reduint la seva concentració apareixen els símptomes que desperten el desig d'un nou cigarret.

- Els elements irritants: són les substàncies responsables de la tos típica del fumador i de l'estimulació de les glàndules secretores de la mucosa, que són les que alteren els mecanismes de defensa del pulmó.

- Els quitrans i agents cancèrigens.

- El monòxid de carboni: es troba en quantitats molt elevades en el fum del tabac. Té una gran afinitat amb la hemoglobina, el que provoca que disminueixi la capacitat de la sang per transportar oxigen.

¿Com s'absorbeixen aquestes substàncies?
La major part de las substàncies tòxiques s'infiltren quan el cigarret no es troba en la boca y bona part també quan el fum s'inhala en cada “bocanada”. Quan es fuma amb rapidesa, ens empassem més fum del que s'elimina.
Un altre factor és, si se fuma el cigarret fins al final, ja que la nicotina es va acumulant en la part final; per això els que deixen el cigarret a mitges de fumar absorbeixen molta menys nicotina.
Els cigarrets amb filtre poden reduir l'absorció de substàncies tòxiques entre el 25 y el 70%. Les persones que no s'empassen el fum i només s'ho deixen a la boca, és molt poca la quantitat de tòxic que penetra, però això té una altre perjudici: encara que no puguis tenir càncer de pulmó, pots tenir càncer de boca, molt aviat.

¿Per què es diu tabac?

El naixement de la paraula “tabac” és incert . Segons alguns espanyols, el nom prové per haver-se descobert la planta en Tabasgo, una de les illes de les Antillas; i segons altres, perquè es va descobrir en el poble de Tabasco en Mèxic.


'Tabaco y deporte'

Perjudicis i conseqüències

Efectes:

 • La inhalació del fum del tabac provoca cert nombre de trastorns. Els més immediats són de tipus neurovegetatiu, com mals de cap, nàusea, acceleració del trànsit intestinal...

 • La regular absorció i inhalació de fum de tabac durant varis anys provoca la bronquitis crònica, fenomen principal d'irritació, però que es pot complicar amb lesions.

 • El càncer de pulmó, creix en número amb el consum del tabac i està directament relacionat amb:

 • El nombre de cigarrets fumats.

 • L'edat d'iniciació en l'hàbit.

 • Les formes de fumar que augmenten l'exposició del pulmó als contaminats del tabac, com la inhalació habitual del fum, l'excés de pipades i l'aprofitament màxim del cigarret.

 • El tabaquisme matern influeix en el creixement del fetus, de manera especial en el pes de l'acabat de néixer. També incrementa el nombre d'aborts espontanis, complicacions durant l'embaràs, el part i naixements prematurs. Els fills de pares fumadors contrauen amb més freqüència infeccions respiratòries i otitis.

 • Els fumadors són menys resistents a l'exercici físic, es cansen més quan han de fer algun esforç i rendeixen menys en els esports.

 • El fumador crònic té una tos típica permanent acompanyada de mucositat i, quan pateix d'alguna infecció respiratòria (refredat, bronquitis, etc.), li és més difícil de curar-se'n.

 • Úlceres gàstriques i duodenals. Eleva el ritme cardíac, la freqüència respiratòria, la tensió arterial, estimulació mental, relaxació...

 • Problemes cardio-vasculars i dels vasos sanguinis. Risc de tenir un infart de miocardi es duplica.

 • El fum del tabac disminueix la visió i els reflexos del conductor que fuma, raó per la qual pot causar accidents.

 • L'hàbit tabàquic és un factor important de risc d'incendis, tant dins de la casa com en llocs públics, sobretot als boscos.

 • Possibilitats de càncer per culpa del tabac:

PULMÓ ---------- 90% BOCA I FARINGE ---------- 70%

LARINGE ---------- 50% BUFETA URINARIA ---------- 47%

PANCREES ---------- 35% ESÒFAG ---------- 30%

RINYONS ---------- 20%

Un dels factors a tenir en compte és el dels fumadors passius. Les persones que no fumen però estan exposades al fum de les fumadores, tenint el mateix risc de contraure les malalties dels que fumen. S'han descobert casos de càncer de pulmó en fumadors passius.

Dependència

El tabac és una droga estimulant. La nicotina crea addició a l'inhalar el fum i actua sobre el cervell de forma quasi immediata com una acció reconfortant. Si la pràctica és reiterada acaba per consolidar-se. A partir d'aquest moment es pot parlar de dependència de la nicotina. Si es treu bruscament l'entrada de nicotina a la sang es produeix la síndrome del tabac, que es manifesta com una intranquil·litat o excitació; augmenta la tos, l'ansietat i l'agressivitat, el mal humor, la falta d'atenció al conduir, l'augment de pes, etc.

Alguns fumadors ho deixen pel seu compte, sense cap mena de tractament, només amb una forta motivació. N'hi ha que fan servir, 'Tabaco y deporte'
els primers dies, xiclets de nicotina que substitueixen la necessitat de fumar.

Hi ha fumadors amb una dependència més forta, que van a centres especialitzats on s'integren en programes especials i reben suport psicològic.

Avantatges de deixar de fumar

A CURT TERMINI

- Estarà més àgil, caminarà i pujarà escales sense cansar-se.

- Tindrà una despesa menys, i el pressupost ho notarà.

- Recuperarà el gust dels aliments.

- Tindrà una imatge més sana, i no farà pudor de fum.

- Haurà recuperat la vida normal, que fins ara depenia del tabac.

A MITJÀ TERMINI

- Millorarà la circulació de la sang.

- Augmentarà la capacitat pulmonar.

- La pell rejovenirà, i les dents es veuran més blanques.

- Deixarà de tossir al matí.

A LLARG TERMINI

- Disminuirà el risc que tingui un infart. Deu anys després d'haver-ho deixat, el risc és comparable al d'una persona sana.

- Disminuirà el risc d'un càncer.

- Disminuirà el risc de tenir bronquitis crònica.

Fases del fumador

Hi ha diverses fases en les que un fumador se pot trobar:

1r de Pre-contemplació (no hi ha interès en deixar de fumar)

2n de Contemplació (pensa que deixar de fumar és una bona idea)

3r de Preparació per a la acció (creu que ha de deixar-ho)

4t de Acció (moments en que intenta deixar-ho. Posa tota la seva força.)

5è de Abstinència (fase sense fumar, en la que es possible encara la recaiguda).

En la fase de Contemplació, és en la que més persones hi ha (en Espanya amb 13 milions de fumadores, el 70% es troba en aquesta fase).

Consumidors

El tabac és consumit a diari pel 30/35% de la població espanyola de més de 15 anys, encara que la tendència global va baixant ( un 8-10% en els últims quinze anys).

El 62% dels escolars han consumit tabac en alguna ocasió, percentatge dels que han fumat tabac alguna vegada és del 34.7%, dels quals un 6,4% són ex-fumadors i el 28,3% restant fuma actualment. La proporció d'escolars que fuma diàriament és del 21,6%.

El consum de tabac entre els escolars són superiors les noies envers els nois, amb una gran diferència. Així el 39,8% de les noies ha fumat alguna vegada sobre el 28,89% dels nois.

L'edat mitjana d'inici al consum es situa als 13,1 anys, pujant als 14,4 anys per el consum diari, no existint diferència entre nois i noies en les edats d'inici del consum de tabac.

PER QUÈ LA GENT FUMA?

Es comença a fumar quasi com un joc. Després del primer cigarret, ve el segon, el tercer i així s'arriba a dependre del tabac.

L'addicció a la nicotina més la forta dependència psicològica que crea el tabac, requereixen que el fumador que vol deixar de ser-ho, hagi de fer un gran esforç.

El fumador pot estar enganxat al tabac per dues raons:

- Perquè li agradi el sabor del tabac.

- L'hàbit de fumar; és a dir, el fumar-se el cigarret de després de dinar, el fumar per avorriment, per nerviosisme...

En l'esport

La forma física es un estat del cos i de la ment que t'ajuda a portar una vida millor. Força muscular, energia, bon funcionament de los pulmons i del cor, son senyals de que una persona té una bona forma física.

És molt important l'exercici regular i una dieta nutritiva i equilibrada. L' excés de alcohol, tabac y drogues perjudicar serialment la salut.

El tabac és un dels grans enemics de l'activitat física i de la salut; per això si una persona és molt bona esportista, no prendrà ni tabac ni cap substància tòxica.

Afecta, en bona part, als pulmons, que són dels principals òrgans en l'esport; ja que aporta l'oxigen i extreu el diòxid de carboni. Si aquest òrgan, per desgracia, es veu afectat per una substància que no li permet fer el seu treball habitual, el pulmó no tindrà la mateixa capacitat i es veurà afectat. Amb el temps, pot causar el càncer.

També afecta al cor, i el risc de miocardi, el cervell, que molta gent pensa que el tabac relaxa, però és el contrari, excita; la laringe, la boca...

En conclusió, el tabac no és només dolent en l'esport i la salut, sinó que també produeix un gast econòmic gran.

Organitzacions contra el tabac

Com tothom sap, el tabac és un assumpte que preocupa a molta gent.

Degut a la quantitat de morts anuals a causa del tabac, s'han format organitzacions internacionals per promoure companyes en contra del tabac. Les més importants són les següents:

 • Plan Nacional sobre Drogas (PNSD): controla la publicitat, promoció, venda i consum de tabac i fa tot el possible amb mesures de caràcter preventiu i d'assistència.

 • Organización Mundial de la Salud (OMS): per a la OMS, el tabaquisme és l'epidèmia evitable més greu del món actual. En tot l'any només es dedica un dia en contra del tabac.

 • Alianza contra el Cáncer: és una organització que està integrada por 33 organitzacions de tot el món i que lluita contra la promoció i consum de tabac.

Com heu comprovat, aquestes i d'altres organitzacions, es preocupen pel benestar de la població mundial, i es que el tabac és un dels problemes que causa més morts i que podem evitar.

Opinió personal

Aquest treball m'ha agradat molt; ja que el tema, que és un dels meus temes preferits i dels que més parlo.

Jo, que estic totalment en contra, l'he fet pensant en persones que fumen molt properes a mi i que els podria passar. Penso que no haurien de fumar i moltes vegades s'ho dic, però elles ni cas. També els recordo que es podrien morir, i que jo no podria suportar a ver perdut a un familiar per culpa del que més odio en aquesta vida: el tabac; llavors elles canvien de tema. No vull que ningú es mori!

Hi ha gent de la meva edat que fuma i crec que és una tonteria. Fumar a hores d'ara, és la bogeria més grossa que pots fer en la teva vida. Aquesta edat la gent només fuma per fer-se el gran. És una estupidesa, pensar això.

Com que a mi m'agrada l'esport, en especial el futbol, penso que és una bona manera de estar en contra de tabac fent esport.

En conclusió, fumar mata i hem de promoure aquest lema si no volem que gent innocent que només fuma per res, es mori.

Espero que molta gent deixi de fumar només per això.

Bibliografia

En internet, que ha estat on més he buscat:

http://www.farmaceuticonline.com/familia/tabac_salut.html

http://www.xtec.es/centres/a8044821/drogues/cocaina.htm

http://usuarios.lycos.es/abspr/tabac/nofumo.htm

He trobat els perjudcis del tabac.

http://www.excite.de/directory/World/Catal%C3%A0/Medicina_i_salut/Ab%C3%BAs_de_subst%C3%A0ncies/Tabac

He trobat altres pàgines sobre el tabac.

http://www.mutuaegara.es/catala/prevencio/consells/tabaquisme.htm

Informació sobre el tabac en general.

http://www.3xl.net/reportatges/rep16043424.htm

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1304000/1304608.stm

http://www.mujereshoy.com/secciones/1076.shtml

He trobat algunes organitzacions contra el tabac.

ENCICLOPÈDIES:

- Enciclopedia Universal Micronet
Descargar
Enviado por:Raquel
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar