Equipos e instalaciones electrotécnicas


Soldadura


Memória 1

Electrónica General

La Soldadura

1.- Objectius

 • Apendre a soldar.

 • Apendre a utilitzar les einei

 • Practicar el pols

 • Practicar la paciéncia

 • Cura amb la placa

 • Familiaritzar-se amb el material

2.-Material

 • Placa de “topos” de 2'54mm

 • Soldador eléctric

 • Estany

 • Pinces

 • Alicates univerals

 • Un drap

 • Terminals espadins

 • Cabele telefónic

3.- Procediment

Muntatge i explicació del cub

El muntage es senzill, es tracta de tallar tots els costats del cub a la mateixa distància, despres pelar-los per les puntes per a poder soldar.

Per a fer una bona soldadura primer s'han de calentar els 2 termes a soldar, una vegada estan calents es pasa a prestanyar ( si no estan calents no es prestanya bé). El proces de prestanyar es molt important, perque sino la soldaura no queda bé i es trenca.

Una bona soldadura es aquella k no es trenca i que hi ha l'estany just.

Muntage i explicació de la practica amb els terminals

Primer s'han de posar tots els espadins a la mateixa distància els uns dels altres, i col.locar cada un dels terminals fins al límit que ells tenen.. Una vegada col.locats tots els terminals al seu lloc, es pasa a soldar-los a la placa, tot seguit es prestanyen cada un dels espadins per a poder soldar més tard els fils telefónics, que hauran de ser tallats a la mateixa distància i corvats en una angle de 90º per a cada una de les puntes. Més tard i una vegada acabat el procés de soldar el fil, es solden els fils per sota la placa tal i com està indicat en el esquema de més abaix.

Soldadura

4. Comentaris i conclusions

La soldadura és un proces complicat al començament però que amb el temps i la pràctica es fa senzill, és molt important per a poder aconseguir una bona soldadura seguir cada un dels passos que s'han explicat anteriorment. Per a poder soldar i treballar amb components electrónics s'ha de tenir bastanta paciència, sobretot al començament.

Soldadura
Descargar
Enviado por:Eduard Martínez
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar