Maestro, Especialidad de Educación Musical


Sociología de l'Educació


'Sociología de l\'Educació'

Universitat de Girona - Curs acadèmic 2005-2006

Facultat d'Educació i Psicologia

Estudis de Magisteri - Educació Física i Estrangera

Professor:

Examen de Sociologia de l'Educació

23 de Gener de 2006

Cognoms: Nom:

DNI: Estudi:

Avaluació: Totes les preguntes puntuen fins a un màxim d'1 punt.

Temps: 2 hores

1. ¿Per què es considera a Durkheim inspirador del Funcionalisme?

2.- Identifica de manera raonada l'escola de pensament sociològic a la que pertany el següent text:

“Presuponemos un modelo de socialización en el cual el significado no sólo viene dado por las situaciones, sino que también es creado por los estudiantes en sus relaciones dentro del aula... Para nosotros, los principios que gobiernan la organización, distribución y evaluación del conocimiento no son absolutos y objetivos; se trata, por el contrario, de constructos sociohistóricos forjados por seres humanos activos creadores y que no se limitan a existir en el mundo.”

3.- Quina seria la principal dimensió de la socialització que destaca l'autor del text anterior? Raona la resposta

4. En què consisteix la funció de Formació per al Treball que realitza l'escola?

5.- Explica breument la teoria de l'estratificació de Davis i Moore i les crítiques de Tumin.

6. Conseqüències del procés de globalització sobre l'educació

7. Explica la teoria de la reproducció de Bernstein

8. Què tenen en comú Paul Willis i Giroux?

9.- Què vol dir que l'escola actual és androcèntrica? Quina és la solució que es proposa per superar aquest androcentrisme?

10. Assenyala breument les similituds que han experimentat les dones i les minories ètniques en els seus processos d'incorporació a l'escola.
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar