Historia


Signes y simbols


2.Símbols

2.1.Introducció

Definició dels termes signe i símbol

El terme <Símbol> deriva del grec symbolom , que inicialment designava el reconeixement obtingut partint d' un objecte en dos trossos. Dues persones que, abans d' allunyar-se volien conservar una mostra o prova de la seva relació, es quedaven, cascuna d' elles , amb una part de l' objecte. Després, quan es tornaven a veure, podien ajuntar els trossos com a record i testimoni de les relacions que les havien unit en el passat. El símbol és una expressió verbal o escrita que es defineix per unes normes i que ens serveixen per significar objectes o relacions. Els símbols més corrents són fixats en diversos congressos internacionals i adoptats a la majoria de països. Símbol també és l'objecte trencat en dues parts, que conserven dos hostes, cada un una meitat, i que llegaven als seus fills, els quals acostant les dues meitats, reconeixien les relacions d'hospitalitat existents entre les seves famílies.

Els símbols no tan sols constitueixen una part fundamental de la naturalesa humana, la supervivència i la reproducció, sinó també la busqueda per trobar la explicació als misteris de la vida. Al o trobar-la, optem a la seva representació a traves del llenguatge dels símbols. Tant en una societat de consum com en una comunitat menys menys desenvolupada , vivim rodejats d' imatges i idees que sovint posseeixen un alt simbolisme. La majoria de nosaltres no som conscients del sentit ni del significat- a vegades ni de la presència- de aquest simbolisme, per el qual ignorem molts aspectes del tema.

Signes o símbols?

Un signe es un objecte o una idea que representa o senyala una altra d' una forma més o menys explícita. Per exemple, la publicitat ens recorda el producte que anuncia; una senyal en via pública indica alguna de les característiques del carrer; un simple gest expressa un estat d' ànim. Com el món modern desafia el nostre sentit d' identitat, sovint adoptem signes per distingir-nos; per exemple, vestim d' una manera peculiar o amb una marca famosa.

La funció de símbol es molt semblant a la d' un signe, i moltes vegades les dues paraules s' utilitzen per designar el mateix, encara que en general el símbol posseeix un significat més profund. Aquest últim a traves de la seva naturalesa i aparença, reflexa o representa alguna cosa més profunda que el seu simple estat físic. Per exemple, el foc pot simbolitzar les llames del sol, amb les seves característiques de calor, llum i poder creatiu i , per lo tant, s' equipara amb la força vital i el vigor masculí per crear. Els Déus creadors de la mitologia, posseeixen aquestes qualitats, generalment es relacionen amb el Sol.

Símbols antics

El significat i la complexitat dels símbols ha anat creixent durant segles, canviant amb el context cultural. Però, els problemes que preocupaven a l' Humanitat des de els temps més remots es mantenen més o menys constants: la fertilitat, tant de la terra com de la raça humana, el naixement, la vida i la mort. En tot el món els símbols sempre han gaudit d' un valor místic, gairebé sagrat , ja que les seves qualitats en certa forma es relacionen amb veritat molt més profundes. La lluna com a símbol es tant poderosa com el Sòl controla les marees, travessa diferents fases, des de la lluna nova a la lluna plena, i simbolitza el aigua, la gestació i l' il·luminació. les dones, les criatures del mar i de la nit, i l' obscuritat mateixa pertanyen a l' esfera lunar.

Nombrosos símbols es valen d' animals i plantes. Un arbre pot representar vida i creixement, l' Arbre de la Vida es un símbol universal

El simbolisme Modern

En el món actual, els símbols conserven el seu poder de suggestió, encara que potser siguem menys conscients dels seus efectes que en el passat. Alguns símbols s' han conservat durant segles, altres han evolucionat i han modificat el seu significat, mentres que d' altres provenen d' èpoques més recents. Un dels símbols més dramàtics que ha sorgit durant el segle XX es el núvol en forma de fong de la bomba atòmica, la qual sense dubta representa l' imatge màxima de la gran ombra de la destrucció que la humanitat ha projectat sobre si mateixa

2.2 Simbologia dels colors

- Vermell

El vermell es un color que sembla sortir al retrobament, adequat per expressar l' alegria entusiasta i comunicativa. Es el més ex citant dels colors, pot significar: Passió, emoció i acció. També agressivitat o perill.

- Blau

Es un color reservat que sembla que s' allunyi. Pot expressar: Confiança, reserva, harmonia, afecte, amistat, fidelitat i fins i tot amor.

- Verd

Reservat i esplendors. Es el resultat de la barreja dels colors harmònics entre el cel - Blau - i el Sol - groc -. Es el color de l' esperança. I pot expressar: naturalesa, joventut, desig, descans i equilibri

- Rosa

La dita popular: “ ho veus tot de color de rosa” reflexa fidelment el seu significat: ingenuïtat, bondat, tendresa, bon sentiment, absència de tot mal.

- Violeta

Es el color que indica l' absència de tensió. Pot significar: calma, auto-control, dignitat, aristocràcia.

- Blanc

Es la llum que es difon( que no mostra color). Expressa la idea de: innocència, pau. Infància, divinitat, estabilitat absoluta, calma, harmonia. Per als orientals es el color que simbolitza el més enllà o el canvi d' una vida a l' altra.

- Negre

Es l' oposat de la llum, concentra tot en si mateix. Es el color de la dissolució, de la separació, de la tristesa. Pot determinar tot el que s' amaga i que es vela: mort, nit. També mostra sensacions positives com: serietat, noblesa i pessar dels sentiments.

- Gris

Es el color que iguala totes les coses i que deixa a calor les seves característiques pròpies sense influir en elles. Pot expressar: elegància, respecte., desconsol, avorriment, passat i envelliment

2.3. Simbologia dels Jocs olímpics

'Signes y simbols'
Els anells olímpics, aquest símbol compost de cinc anells, en un o en diversos colors. Els cinc colors corresponen al blau, groc, negre, verd i vermell. Els anells s'entrellacen d'esquerra a dreta. Els anells negre, blau i vermell se situen damunt i els anells groc i verd sota. El conjunt forma un trapezi regular. Aquest símbol olímpic, representa la unió dels cinc continents, demostra la universalitat de l'Olimpisme i la trobada dels atletes del Món sencer durant els Jocs Olímpics. No està assignat un color per a representar cadascun dels continents. El lema olímpic: "Citius, Altius, Fortius" que significa "més ràpid, més alt i més fort" és la invitació del Moviment Olímpic a la superació de conformitat amb l'esperit Olímpic. va Ser creat pel dominicà francès Pierre Didon.

2.4. Simbologia Religiosa Cristiana i d' altres.

- El cercle

El cercle; vinculat al Sol, en la cosmologia agrària té significats astrals, màgics i religiosos, el cel, la perfecció, l'eternitat i la resurrecció.

- El sol

El sol; en les civilitzacions més antigues simbolitzava Déu, important en la vida, en el cristianisme se li diu sol saludis, també se li diu sol invictus, referent a Crist. Quan feien la pregària la feien de cara al sol de llevant.

- La creu cristiana:

En forma de prisma la trobem a totes les cultures i en totes les èpoques. Amb el temps se li afegiren les lletres: i ð .

Simbolitza el sacrifici de Jesucrist per la humanitat, portant la seva creu i morint en ella simbolitza que Jesús es el Crist , doncs va portar a la humanitat sobre eles seves espatlles i va morir en ella i per ella. Per això es que el símbol de la creu es respectat per tots els pobles encara que siguin de la religió cristiana doncs és coneixement intuïtiu i profundament en el seu inconscient es d' origen diví, la creu va néixer del cercle i al cercle ha de tornar com llum, amor i perdó.

2.4.1 Simbols d' animals

l'aliga:

Aquest té diferents significats en la simbologia bíblica. Deuteronomi 11,13 la cataloga d' au immunda, però el Salmó 102:5 te una altra perspectiva: “ la teva joventut es renovarà com la de l' àliga”. Els primers cristians conegueren una antiga llegenda en la que l' àliga renovava la seva joventut al llançar-se tres vegades a una font d' aigua pura. Els cristians van prendre l' àliga com a símbol del BAUTISME, font de la regeneració i la salvació, en la que el neofòlit es submergeix tres vegades ( perla trinitat) per obtenir una nova vida. L' àliga es també símbol de CRIST i la seva naturalesa divina. Aquesta es l' emblema de Sant Joan Bautista l' Evangelista. On els seus escrits manifesten la divinitat del Senyor.

Buitre:

Representava l' avarícia, l' interès per les coses passatgeres. Apareix a la bíblia diferents cops. Exemple: Job 28:7 diu : “ el sender que no coneix l' au de rapinyà, ni el ull del buitre el columnar. Altre exemple clar: Lluc 17:36 diu que : On Senyor? Ell els respongué: - On estigui el cos. Allà també es reuniran els buitres-.

Corb:

Es un símbol per als jueus de confessió i penitencia. Apareix en la bíblia en diferents contexts: en el llibre del Gènesis 8:7 diu: - i va fer anar al corb, el qual va estar sortint i retornant fins que es van secar les aigües sobre la terra—Job 38:41 diu: - Qui prepara la seva provisió al corb, quan les seves cries crien a Deu, quan s' estiren falts de menjar?-

Gallina:
Descargar
Enviado por:Sonia Aparici
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar