Química


Sensibilitat dels intruments del laboratori


Pràctica 1: La sensibilitat dels intruments del laboratori

 • Objectius

 • Comprendre el concepte de volum d'un sòlid.

 • Comprendre el concepte de sensibilitat d'un aparell de mesura i sapiguer determinar-la.

 • Aprendre a fer una mesura precisa.

 • Aprendre a escriure correctament el resultat d'una mesura, tot indicant l'error d'aquesta.

 • Comprendre el concepte de capacitat màxima d'un instrument i sapiguer determinar-la.

 • Aprendre el nom de diferents instruments de mesura de volum de líquids i quin és el seu ús habitual al laboratori de química.

 • Aprendre l'actitud pròpia del treball al laboratori i les normes de seguretat.

 • Fonaments

 • El volum d'un cos és la quantitat d'espai que ocupa. El volum és una magnitud derivada de la longitud i la seva unitat bàsica és el m3. Que fa referència a un cub d'un metre de llarg per un metre d'ample i per un metre d'alt.

 • El volum es pot mesurar de dues formes diferents:

 • Per paralelepípedes es pot utilitzar la fórmula per a la mesura del volum que és base per altura i per profunditat com en el dibuix.

 • En figures geomètriques de les quals no disposem de fórmules per al seu càlcul podem omplir una proveta graduada amb un nivell d'aigua determinat i ficar la peça amb la finalitat de sapiguer quin és el seu volum a partir del volum d'aigua desplaçada, es a dir, l'augment del nivell d'aigua d la proveta. Va ser Arquímedes i va descobrí aquesta fórmula de calcular el volum.

 • La relació que s'estableix entre unitats és de 1/1000.

 • La sensibilitat d'un aparell de mesura és la mínima quantitat que ens permet d'apreciar o distingir. El fet que no es pugui apreciar el resultat amb precisió infinita és una de les causes de que les mesures sempre tinguin error. A l'hora d'escriure el resultat d'una mesura hem de tenir en compte aquest error. Això es pot fer de tres maneres:

 • Indicant l'error explícitament. (En aquest resultat tenim un error de...)

 • Escrivint només les xifres que estem segurs que són certes. (18,02 cm)

 • Donant el marge d'error o el grau de sensibilitat. (18,02 ± 0,01 cm)

 • La capacitat màxima d'un instrument per mesurar volums és el volum màxim de líquid que pot mesurar.

 • Material

 • Regle per mesurar distàncies i per tant indirectament el volum del llibre.

 • Un llibre i diferents instruments per mesurar volums: proveta, matraç aforat, vas de precipitats, pipeta, erlenmeyer.

 • Procediment

 • Primera part: esbrinant el volum d'un llibre.

 • La primera part del procediment es basa en esbrinar quin és el volum d'un llibre a partir de la fórmula dels paralelepípeds. Agafarem la regla, havent esbrinat abans quina és la seva sensibilitat (en aquest cas 0,01cm; una regla normal i corrent) i mesurem els tres costats tal com indica la fórmula: amplada, alçada i profunditat.

 • Volum és igual a 0'8cm ·28'6cm ·20'9cm = 478'192 cm3. Però com hem de tindre en compte que el número de xifres fiables ha estat 1, es a dir una xifra fiable, hem de'expressar el resultat amb una xifra fiable 478'192 cm3 5·102 cm3.

 • Segona part: instruments de laboratori.

Objecte nº1

Proveta Graduada (petita)

Capacitat Màxima = 100 cm3

Sensibilitat = 1 cm3

Mesura feta = 83 ± 1 cm3


Objecte nº2

Proveta Graduada (gran)

Capacitat Màxima = 250 cm3

Sensibilitat = 2 cm³

Mesura feta = 112 ± 2 cm3

Objecte nº5

Vas de precipitats

Capacitat Màxima = 200 cm3

Sensibilitat = 50 - 25 cm³

Mesura feta = 100 ± 50 cm3Objecte nº3

Pipeta (petita)

Capacitat Màxima = 5 cm3

Sensibilitat = 0,02 cm3

Mesura feta = 3,1 ± 0,02 cm3

Objecte nº4

Pipeta (gran)

Capacitat Màxima = 10 cm3

Sensibilitat = 0,1 cm³

Mesura feta = 3 ± 0'1 cm3

Objecte nº6

Matras Erlenmeyer

Capacitat Màxima = 250 cm3

Sensibilitat = 50 - 25 cm³

Mesura feta = 50 ± 25 cm3

Objecte nº7

Matràs aforat

Capacitat Màxima = 250 cm3

Sensibilitat = 2 cm3

Mesura feta = 250 ± 3 cm3


 • Crec que classificaria com “per a mesurar”: la proveta graduada i la pipeta, i com “per la contenció de líquids”: Vas de precipitats, Matràs d'Erlenmeyer, Matràs aforat.

 • Qüestions

 • A més de la falta de precisió de l'aparell de mesura, quines poden ser altes causes d'error?

 • Que el material, del qual, hem de trobar el volum es trobi a diferent temperatura i el seu volum hagi augmentat o disminuit.

 • Com es pot minimitzar aquest error?

 • Calculant el volum a temperatura ambient.

 • Com mesuraries el volum que ocupa el laboratori?

 • Multiplicant la longitud per l'amplada.

 • Àrea d'una habitació = 5m · 3m = 15m2.

 • Volum de l'habitació = 15m2 · 2'5m = 37'5m3

 • Per què en el laboratori mesurem el líquid d'una proveta en cm³ i en canvi el volum de l'habitació el mesurem en m³?

 • Per la comoditat de les unitats, és més còmode emprar en petits volums els cm³ i més pràctic emprar en grans o mitjans volums els m³.

 • 37'5 m³ = 37'5 m³ ·

 • Busca a casa teva un instrument per mesurar i indica quina sensibilitat té. Fes una mesura i indica el resultat correctament, es a dir, tenint en compte l'error.

 • Un vas de mesures d'aigua, de farina, de llegums, etc...

 • Té una sensibilitat de ± 50 ml.

 • Mesura feta: 450 ml de llet ± 50 ml.

 • Preguntes per pensar una mica:

 • Com pots determinar el diàmetre d'una pilota de futbol mitjançant un regle rígid?

 • Col·locaria la pilota damunt del regle i situant una llanterna damunt la pilota prendria com a mesura del diàmetre la projecció de l'ombra.

 • De quina manera pots determinar la capacitat d'una cassola emprant una balança?

 • Mesuraria la massa de la cassola ficant-la en una balança i omplint la cassola d'aigua fins a dalt i equilibrant la balança.

1 m

1 m

1 m

0'8 ± 0'1 cm

20'9 ± 0'1 cm

28'6 ± 0'1 cm
Descargar
Enviado por:Carlos Buenosvinos
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar