Química


Saponificació


Saponificació.

Reacció típica dels àcids grassos en la qual reacciones amb álcalis o bases i donen lloc a un sabó. Les molècules del sabó presenten una part lipòfila o hidròfoba, que refusa el contacte amb l'aigua, i una part polar o hidròfila . Aquest fet se l'anomena comportament amfipàtic.

Ex: Palmitat sòdic: presenta una cadena hidrocarbonada que és la part lipòfila i estables enllaços de Forces de Van der Waals amb molècules lipòfiles. La part hidròfila s'ionitza i el grup carboxil que queda amb càrregua negativa es capaç d'establir atraccions elèctriques am les molècules d'aigua.

Quan es formes en lípids té lloc una reacció d'esterificació per la qual les molècules de l'àcid gras reaccionen amb la glicerina. Segons el nombre d'àcids grassos que reaccionen tindrem diferents tipus de lípids:

  • monoglicèrids: 1 molècula d'àcid gras

  • diglicèrids: 2 molècules d'àcid gras

  • triglicèrids: 3 molècules d'àcid gras. Són els greixos com per exemple l'oli. Estan mancats de polaritat s'anomenen àcids neutres.

Si una acilglicèrid, que és el lípid obtingut per l'esterificació esmentada, conté com amínim un àcid gras insaturat,m és a dit que presenten un o diversos enllaços dobles a la cadea, se li anomena oli. Si els tres àcids grasos son insaturats rep el nom de sèu i aquest si és semisòlid s'anomenara llard.

Exemple d'àcid gras insaturat:

CH - CH - CH = CH - CH - COOH

Àcid oleic.

Reacció d'esterificació.

Glicerina + 3Molècules d'àcids gras -> triglicèrid + ·H O

C = O

OH OH - CH
C = O |

OH + OH - CH

C = O |
OH OH - CH

Àcid palmitic (àcid gras saturat) Glicerina

C = O

O - CH
C = O |

O- CH

C = O |
O - CH Triglicèrid

Tripalmitina

La reaccó contrària a l'esterificació, mitjançant la qual obtenim la glicerina i el sabó, s'anomena saponificació. Aquesta es una reacció que es fa escalfant amb NaOH (hidròlisi alcalina).

La hidròlisi consiteix en bullir amb bases de manera que l'éster es trenca i dóna lloc de nou a la glicerina i l'àcid gras.

Reacció de saponificació.

Triglicèrid + 3NaOH -> Glicerina + Sabó

C = O

O - CH
C = O |

O- CH + 3NaOH

C = O |
O - CH

Tripalmitina Hidròxid sòdic

OH - CH Na - O - C

|

OH - CH + Na - O - C

|

OH - CH Na - O - C

Glicerina Palmitat sòdic

Material.

  • oli d'oliva

  • solució de NaOH al 50%

  • H O destil·lada

  • Ben Bunsen

  • Tubs d'assaig

  • Pinces de fusta

  • Pipetas

Procediment.

Posem al tub d'assaig 5 ml d'oli.

Afegim 1 ml de solucó de sosa que ho preparem prèviament Rémenem suament escalfant-lo amb la flama.

Càlculs per la solucó de NaOH al 50 %

Per cada 100 gr de H O posem 50 gr de NaOH

Densitat H O = 1 gr/ml

10 gr H O

5 gr NaOH

A la balança posem 5gr de NaOH i els afegim a un vas de precipitats amb 10 ml de H O destil·lada. Rémenme amb la vareta de vidre i notem el calor que es desprén en la reacció.

Observacions.

Indiquem el nombre de capes que observem i anotem el seu aspecte.

Podem observar 3 capes formades per glicerina oli i el sabó. La part tova i de color groguenc correspon a la glicerina, l'oli queda sobre de toto i el llancemperquè no ens cal. El sabó té un aspecto dur i blanquinós molt semblant al sabó de marsella i una olor similar.

1
Descargar
Enviado por:Albert
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar