Religión y Creencias


Sagraments


Introducció

Sagrament

Etapa de la vida

Significat

Baptisme

Normalment a la primera infancia

Es neix en la fe i a la familia dels fills de Déu ircorporant-se a l' Església

Confirmació

Normalment a la adolescencia o a la joventut

Es rep l' Esperit Sant que dona la força per a ser testimoni de la fe en Jesús

Perdó

Cap els vuit anys i durant tota la vida

Es rep el perdó de Déu i es referma l' amistat amb ell

Eucaristia

Cap els vuit anys i durant tota la vida

El Cos i la Sang de Crist són l' aliment dels cristians

Unció dels malalts

En la malaltia greu o en la vellesa

És força i ajut en el dolor i la malaltia

Sagrament de l' Ordre

En l' edat adulta

És la força i l' ajut rebuts per la persona adulta que desideix de consagrar la seva vida al servei de l' Església

Matrimoni

En l' edat adulta

Beneeix l' amor dels esposos que reben força i ajut per a viure la seva comunió de vida i d' amor

Baptisme

Baptisme segons Joan : preparacio de la vinguda del mesies, Baptisme amb aigua, signe de penediment i transformació, era iniciativa de Joan.

Baptisme segons Jesús: És un nou naixement en la familia de Déu, Baptisme amb aigua i Esperit Sant, perdona el pecat original i en els adults el comesos fins aleshores, é do de Déu.

Baptisme en la Església:

Es rep el do de la fe i de l' Esperit Sant.

S' entra a formar part de l' Església

S' esborren tots els pecats.

En el baptisme hi son els pares i els padrins que son els segons encargats de millorar la fe.

En cas de no poder fer un bateig normal un batejat pot batejar.

Signe

Aigua que significa vida i netedat

Gest

Vessar aigua sobre el cap

Paraules

“ jo et batejo en el nom del Pare i del Fill i de l' Esperit Sant”

Ministre

Bisbe, prevere o diaca. En cas d' urgencia qualsevol cristià.

Confirmació

La confirmació és el do de l' Esperit a l' Església que Jesús va prometrre els seus deixebles.

Per la confirmació rebem:

La plenitud de l' Esperit Sant.

Aprofundeixen la seva identitat de fills de Déu.

S' uneixen més intimament a Crist i a la seva Església.

Abans de fer la confirmació es fa la cataquesi.

LITURGIA DEL SAGRAMENT:

 • Renovació de les promeses del baptisme

 • Imposició de les mans

 • Uncio amb el Sant Crisma

 • Oració del fidels

Signe

El crisma, senyal del do de l' Esperit Sant.

Gest

Unció al front amb el crisma

Paraules

“rep el signe del do de l' Esperit Sant”

Ministre

El bisbe o un prevere a qui al bisbe l' hagi encomanat la tasca

Perdó

Des que Jesús va començar la seva misió va anant perdonant els pecats.

L' ESGLÉSIA PERDONA:

Quan comets un pecat trenques:

 • Amb Déu

 • Amb els altres

 • i amb un mateix

La Celebració de la Reconciliació:

 • reconciliació d' un sol penitent

 • R. de diversos penitents amb confesió individual

 • R de diversos penitents anb absulció general

EL S. de Reconciliació

El penediment sincer

La confesió

Absolció dels pecats

La Penitencia

Signes

L' acolliment i el penediment del pecador i el perdó de Déu per mitja de l' Església

Gestos

Imposició de les mans del confessor sobre el cap del pecador

Paraules

“ I jo t' absolc dels pecats, en el nom del Pare del fill i de l' Esperit Sant”

Ministre

El Papa, els bisbes i els preveres.

EUCARISTIA

Jesús va fer la primera Eucaristia, al ultim sopar.

L' Eucaristia:

 • És la font de la liturgia cristiana.

 • És el sagrament de la vida compartida.

 • es la identificació cristiana

Celebració:

 • Acció de gràcies

 • Banquet del senyor

 • Missa

Signes

 • Pa: Cos de Crist

 • Vi: Sang de Crist

Gestos

El prevere, en la consagració del pa i del vi, diu les mateixes paraules i fa els mateixos gestos que Jesús.

Paraules

PA: “ preneu i mengeu-ne tots que això és el meu cos entregat per vosaltres”

Vi: “preneu i beveu-ne tots que aques és el calze de la meva Sang, la Sang de l' aliança nova i eterna vesada per vosaltres i per tots els homes, en remissió dels pecats”

Ministre

El Papa, els bisbes i els preveres

UNCIÓ DELS MALALTS

És el regal de Jesús a l' Església per ajuda els malalts i els que veuen la mort propera.

Davant la malaltia podem reaccionar:

 • S' umir-se en la tristesa.

 • Orientar el dolor i la malaltia per madurar i acostar-se a Déu

La celebració de la unció

 • Oració de l' Església

 • Impocició de les mans

 • Unció amb oli

Signe

L' oli beneït. Significa la presencia de Jesús que alleuja i salva el malalt

Gestos

La unció al front i a les mans del malalt

Paraules

“ Que aquesta Santa unció i per la seva gran misericordia, el Senyor t' ajudi amb la gràcia de l' Eperit Sant. I perdonats els teus pecats et salvi i t' alleugi.”

Ministre

El Papa, els bisbes i els preveres

S. DE L' ORDRE

Aquesta és la missió que Jesu´s va ordenar als apostols continua present en l' Església

En aquest sagrament hem de distigir-hi tres graus:

BISBE: succesor dels apostols

PREVERE: col·laborador del Bisbe

DIACA: assisteix els bisbes i als preveres.

Signes

 • BISBES: El llibre dels Evangelis; l'anell simbol de fidelitat i el bàcul, simbol de la seva funció de pastor

 • PREVERES: La casulla, la patena i el calze, simbols de la seva funció de

presidir l'Eucaristia

 • DIAQUES: el llibre dels Evangelis,

Gestos

Imposició de les mans del bisbe que celebra el sagrament

Paraules

 • BISBES: “Oh Pare coneixedor dels cors, concediu a aquest fill vostre

elegit per el episcopat de tenir cura del vostre poble sant

 • PREVERES:[...] que rebin de Vos el misteri del ordre presbiteral

 • DIAQUES:[...] infoneu-los l'Esperit Sant


Ministre

El bisbe que celebra el sagrament

MATRIMONI

Jesús mostra el matrimoni tal com apareix en els relats del Gènesi, al perfecciona i el converteix en sagrament.

En unes cultures es donava la poligamia .

En d'altres la monogamia.

Jesús mostrà el matrimoni:

 • Parla amb claredat del fet que el matrimoni és indissolible

 • Rebutge la llei que permetia el repudi de la dona

 • Explica que es de Deu mateix d'on produeix la gracia para viure el matrimoni tal com

Ell ensenya

Signes

 • El matrimoni significa deCrist a la seva Església.

 • El consentimentés el compromis públic, davant de Déu i de l' Església, de l' amor i la fidelitat dels esposos.

 • Els anells simbolitzen l' amor i la fidelitat.

Gestos

Launió de les mans dels nuvis manifesta el seu amor i donació mútua.

Paraules

La formula més habitual és: “ N.; jo et prenc per marit(muller), i et prometo que et seré fidel en la prosperitat i en l' adversitat, en la salut i en la malaltia, i que t' estimaré i t' honraré tota la vida.”

Ministres

Els nuvis
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar