Literatura


Romeo y Julieta; William Shakespeare


TREBALL SOBRE EL LLIBRE DE LECTURA

“ROMEO I JULIETA”

1-. Fes un resum de l'argument de cadascun dels actes.

*Presentació: S'hi explica l'odi entre les dues famílies, el Montagú

i els Capulets. Els amics de Romeo saben de forma casual d'una

fiesta de disfrassos en casa dels Capulet, i obligan a Romeo a

asistir-hi. Allí, ell coneix a Julieta, de la que no sap ni el nom ni

menys encara a qué família pertany, i s'enamora perdidamente

de ella, com la noia d'ell. Aquesta mateixa nit ambdós

s'asaventen de la identidad de l'atre, però de totes maneres no

renuncian al su amor i decideixen casar-se.

*Nus: Romeo ordena a dir-li a Julieta a través de la Dida, la data de l'enlaç i al día següent es produeix la boda de forma secreta, ja que ambdues families eren rivals. Després d'això va

haber-hi una disputa entre el cosí de Julieta i un amic de Romeo, en la qual es mor l'últim. Romeo per defendre al seu amic mata al cosí de Julieta, per el que es desterrat de la ciutat.

La nit que Romeo es desterrat va a la casa de Julieta i consum el matrimoni, llavors part fins Mantua, on esperarà noticies del sacerdot per poder tornar. El pare de Julieta fixa la boda de la seva filla amb un tal Paris en la durada de pocs dies i sense contar amb el consentiment d'ella.

*Desenllaç: Julieta, per escapar de la traició al seu marit, pensa un plan junt amb el sacerdot en que ella es pren un líquid que la deixarà dormida com si estigués morta fins que Romeo pugui reunir-se amb ella. El sacerdot envía una carta a Romeo per que sapiga de la treta, però la carta no arriba al seu destí, llavors ell compra un verí i se'n va cap a la tumba de Julieta al adonar-se de la seva mort. Un cop allí es pren el verí i quan Julieta desperta ho veu allí mort, i no podent suportar el dolor es suicida amb un punyal.

2-. A) Col.loqueu a cada columna els personatges que hi estan relacionats.

FAMILIA CAPULET FAMÍLIA MONTAGÚ

JULIETA SAMSÓ ROMEO MERCUTIO

CAPULET GREGORI MONTAGÚ

SRA. CAPULET ANTONI SRA. MONTAGÚ

PARIS PERE POT ABRAHAM

TIBALT PERE BENVOLIO

DIDA

B) Hi ha personatges que estan a part de l'esfera

d'influència de cada una de les famílies. Quins són?

El Fra Llorenç, el Fra Joan, els membres de la Guàrdia, els patges i altres criats.

C) Quina funció té el COR? El pots relacionar amb la

tragèdia grega?

El COR té la funció d'avançar o explicar una idea del que tracta l'acte.

3-. Quins són els grans temes de l'obra? Justifica amb cites de l'obra les teves afirmacions.

L'Odi: l'enfrentament que mantenen els Capulets i els Montagús enmarca la relació extraordinaria entre Romeo i Julieta .

L'amor: la pasió que condueixen els amants es desbordant y frenética, es pot observar en el curt periode de sis dies on s'enamoren, és casen , tenen la seva nit de casament i succedeix la tragèdia.

La Tragèdia: l'amor entre Romeo i Julieta és trágic des del principi al ser obligats a trobar-se a amagades i com una burla del destí d'aquests dos el fallit pla con desenllaç fatal.

4-. A l'obra surten grans temes de l'obra sobre L'AMOR, explica'ls:

  • L'amor que sent Romeo vers Rosalina:

Romeo a l'inici de l'obra estava enamorat de Rosalina, però no era amor corespós.

  • L'amor que sent Romeo vers Julieta:

Romeo va coneix a Julieta i amb aquesta no s'equivoca, ja que es va casar amb ella i va ser l'amor de la seva vida.

  • Què opina la Dida sobre l'amor:

La Dida va intenta convéncer a Julieta perqué es casés amb Paris i va dir que Romeo no era res a comparació de Paris.

  • Paris i la seva proporció de matrimoni:

El pare de Julieta fixa la boda de la seva filla amb

Paris en la durada de pocs dies i sense contar amb el

consentiment de Julieta.

  • L'enamorament de Julieta.

Estava enamorada de Romeo, però la enemistat entre les seves families ho impedia tot.

  • A la 1ª escena els comentaris de Baltasar i Abraham sobre les dones.

Samsó diu que es mostrarà com un tirà: després

d'haver lluitat amb els homes, desvirgaría a les dones.

Aquest comentari li va sentir una mica malament a en

Gregori.

5-. EL DESTÍ. Quins són els esdeveniments que preci-piten el desenllaç fatal? Enumera aquesta cadena de circumstáncies casuals o no.

Julieta, per escapar de la traició al seu marit, pensa un plan junt amb el sacerdot en que ella es pren un líquid que la deixarà dormida com si estigués morta fins que Romeo pugui reunir-se amb ella. El sacerdot envía una carta a Romeo per que sapiga de la treta, però la carta no arriba al seu destí, llavors ell compra un verí i se'n va cap a la tumba de Julieta al adonar-se de la seva mort. Un cop allí es pren el verí i quan Julieta desperta ho veu allí mort, i no podent suportar el dolor es suicida amb un punyal.

7-. Analitza l'evolució dels personatges al llarg de l'obra. Quins canvis produeix en la personalitat dels enamorats l'amor.

Pensa en les primeres escenes, com és Romeo?

L'edat de la Julieta i el nombre de decisions importants que pren al llarg de l'obra.

Romeo es mostra com un personatje pacífic a l'inici, a l'intentar evitar una disputa entre Teibald i Mercutio, però també vengatiu al matar a Tibald.

Romeo per amor es ve disposat a tot ,com hasta morir per la seva amada, el es osado com quan després d'una curta conversació li dona un petó en el jardí de la casa Capulet, així aquest personatje no mostra cap característica heroïna, es pot observar en la solució de suicidar-se, la qual es una actitud inmadura i també falta de gallardía.

Julieta a l'inici de l'obra es veu una persona obedient a les orders dels seus pares, encara que no estigui d'acord amb la decisió del seu pare en casarla amb Paris. En la festa es mostra presa de Romeo i després no treu de la seva ment la imatge d'ell i l'estranya i el recorda a cada moment. El personatje té una característica ansiosa quan espera l'aparició o noticies del seu amat , també en algunes escenes es mostra decidida a retar el destí i l'odi entre les families per protegir el seu amor a Romeo, la soletat per el exili del seu espos la deprimeix, així inicía la seva tragedia, però ella aparenta que es a causa de la mort del seu cosí Tibald, ella al veures compromesa amb Paris , al qual ve com una amenaça al seu amor , finalmente quan els seus pares la presionen i la atafagan , veu que la sortida es el pla de Fra Llorenç i està disposada a tot, però al despertar i al veure la tragedia ella presenta la mateixa cobardía de Romeo i es suicida amb el punyal d'aquest.

8-. Digues qui era cada personatge de l'obra i a quina classe social pertanyia.

*Romeo: Fill de la família Montagú, es de clase social burguesa.

*Julieta: Filla de la família Capulet i es de clase social burguesa.

*Fra Llorenç: Fra de l'orde franciscà del baix clero.

*Mercutio: Parent del Príncep i amic de Romeo, de clase social baixa.

*Tibald: Nebot de la madre de Julieta, de clase claramente burguesa.

*Paris: Noble, parent del Príncepi pretendent de Julieta.

*Benvolio: Nebot de Montagú, amic de Romeo i Mercutio, es de clase burguesa.

*Senyora Capulet: Mare de Julieta, de clase burguesa.

*Montagú: Pare de Romeo, de clase burguesa.

*Senyora Montagú: Mare de Romeo.

*Capulet: Pare de Julieta, de clase burguesa.

*Fra Joan: Missatger de Fra Lloreç, pertany al baix cler.

*Dida: Nodriza de Julieta, la va criar des de petita, es de clase social baixa. Es nota molt en la seva forma d'expresar-se, a l'estament al qual pertany.

*Baltasar: Criat de Romeo, de clase social baixa.

*Abraham: Criat de Montagú, de clase social baixa.

*Escalus: Príncep de Verona, pertany a la noblesa.

*Pere: servent de la Dida

*Samsó: Criat de la casa del Capulet, de clase social baixa.

*Gregori: Criat de la casa del Capulet, de clase social baixa.

*Antoni: Criat de la casa del Capulet, de clase social baixa.

*Pere Pot: Criat de la casa del Capulet, de clase social baixa.

9-. Assenyala els recursos estilístics: metáfora, personificació, sinestèsia, comparacións que es troben en aquest fragment.

SIMÍL: S'observa en els dialegs romántics de Romeo al referir-se a Julieta como una joya , convinant els colors en contrastos con el ambient nocturn.

METÁFORA: Apareix també en els dialegs romántics de Romeo i en els de Julieta, ademés en el príncep al referiste sobre els seguits enfrentaments en plaça pública.

HIPERBÒLE: De nou apareixen en els dialegs romántics dels enamorats i en les expresions de tristeza d'aquests a causa de la seva separació.

IRONÍA : S'utilitza en les explicacions del Fra i en els dialegs de econciliació entre Montagús i Capulets .

10-. Tria el fragment que més t'hagi agradat. Que t'ha agradat més l'argument, els temes tractats, l'ús del llenguatge? Justifica les teves opinions.

El fragment que més m'ha agradat a sigut:

“Boig no, però estic més lligat que un boig; tancat a una presó, sense aliments”

També m'han agradat els temes tractats en l'obra perqué convina molt bé la tragedia, la comedia, l'amor i la pasió amb l'argument de la novel.la. El final crec que a sigut original, perque no té un final feliç a comparació de les altres obres narratives.
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar