Imagen, Audiovisuales y espectáculos


Robin Hood


Treball de la pel·lícula Robin Hood

 • ESTRUCTURA:

 • Introducció o plantejament: El plantejament, des del meu punt de vista, seria des de tot just començar la pel·lícula, és a dir, quan es veu al nostre protagonista Robin Hood a Jerusalem on juntament amb uns altres amics entre els quals destaca Assem, està a punt de ser castigat per robar aliments fins quan es mostra el castell de Locksley on el pare del protagonista ha estat enganyat i l'han matat les tropes enemigues, com a conseqüència d'aquest fet, el pare (que fins ara era governador) deixa de ser-ho i el tro passar a formar part del bàndol enemic.

  Nus: Aquest fragment, és el que engloba la major part de la historia, i és en el que ocorren la major part dels fets que formen aquesta. Els succés que marca l'inici és molt evident i lògic, ja que és el que ens indica el final de la introducció o plantejament, estem parlant doncs de quan maten al pare de Robin Hood al castell de Locksley. Durant tot el nus, ocorren fets molt significatius que marquen el desenvolupament de la pel·lícula, per exemple quan Robin Hood cau a una trampa preparada pels habitants d'un bosc, habitants amb els quals s'uneix per lluitar amb intel·ligència, valori coratge contra el governador o un altre exemple, seria quan Robin i el seu amic lluiten en petites batalles contra els enemics i els roben diners i aliments. El fet que marcaria el final del nus de la pel·lícula, seria quan en un dels constants atacs per part del governador de Nottingham crema tot el poblat del bosc i mata a molta gent. Aquest fet, no desanima ni molt menys al protagonista i als seus seguidors, sinó que provoca molta mes ira i aquests acaben guanyant la batalla. (Aquest últim fet forma part del desenllaç)

  Desenllaç: Aquesta última part, és la més curta ja que els fets que la formen són pocs i ben marcats. El fet que inicia el desenllaç es quan el poblat del bosc format per 6 homes i una dona, ataca al castell de forma predeterminada i molt intel·ligent en forma de revenja pel que abans havia ocorregut. Durant el seu assalt al castell, Robin Hood ataca i lluita personalment contra l'antagonista de la pel·lícula, i finalment i rera una llarga batalla el guanya, netejant d'aquesta manera la forma en la que va morir el seu pare, el qual va ser enganyat i al mateix moment, assassinat. Per últim, cal destacar que al final de la historia, el protagonista es casa amb la dona que suposadament s'havia de casar amb l'enemic.

 • PERSONATGES

 • Principals: Com a personatge o personatges principals, podríem deduir diversos, com per exemple Robin Hood el qual lògicament es el principal, encara que també n'hi ha d'altres que es podrien considerar principals, però en un segon pla, con por exemple el governador el qual seria antagonista o fins i tot la princesa Mariane o el amic negre Assem.

  Robin Hood, està protagonitzat per Kevin Kostner i es un personatge lleial per damunt de tot. També es una persona intel·ligent, amable i molt espavilada i pícara. Aquest individu, és capaç de, mitjançant paraules, fer canviar la forma de pensar de les persones.

  Secundaris: Com ja he dit abans, de personatges secundaris troben diversos, entre els que destaquen per exemple la princesa Marian la qual al llarg de la pel·lícula es va declinant cap al costat del protagonista fins arribar a odiar el governador, amb el qual sabia de casar. També destaca el personatge Assem, que es una persona de color i la vida de la qual es salvada al principi de la pel·lícula per Robin Hood. Aquest fet, provoca que durant tota la historia, acompanyi al protagonista a tots els llocs i fins i tot, i al final del llargometratge , li salva la vida. Per últim, caldria destacar altres personatges que podríem classificar com terciaris. Aquests personatges estarien formats pel cec, el poblat...

  Antagonista: De personatges antagonistes, n'hi ha moltíssims, tants com persones formen l'exercit del governador. Aquest últim, és el principal antagonista, ja que al llarg de tota la pel·lícula, pretén matar a Robin Hood i fins i tot arriba a oferir recompensa pel seu cap. Al final de la historia, però, el protagonista guanya i l'antagonista queda mort com sol passar al final de totes les pel·lícules.

 • EL MARC DE L'ACCIÓ

 • Atmosfera: Al llarg de tota la historia, l'atmosfera va canviant, però sempre hi apareix una de penombra barrejada amb moments de total lluminositat, creant d'aquesta manera una certa desconfiança i curiositat.

  En els moments de penombra i d'ambient fred, sents com si estiguessis dins de la pel·lícula, sents fredor i notes com si al teu voltant estigues sent el mateix de la pel·lícula. Un clar exemple, seria al començament de la historia, on ens situem a Jerusalem en un lloc fosc, humit i sense llum.

  Tot lo contrari a això, succeeix quan l'ambient es de total claror i fins i tot, arribes a sentir calor. Aquesta atmosfera, es la més predominant a tota la pel·lícula ja que esta rodada a la llum del dia, tot i que hi ha llocs on tot i que sigui de dia, segueixen produint una atmosfera humida i freda.

  Espai: L'espai d'aquesta història, es podria dividir en dos llocs clarament marcats. Un seria Jerusalem, on transcorre una petita part de la pel·lícula al principi. I l'altre lloc, seria Anglaterra on succeeix la resta de la pel·lícula. Dintre d'Anglaterra, l'espai es dividiria en diversos llocs com per exemple el castell de Locksley, que es el primer lloc que visita el protagonista, el castell de Nottingham, que es el lloc on viu el governador, i per últim, cal destacar l'immens bosc on s'amaguen els habitants del poble i Robin Hood. Dintre d'aquest bosc, hi ha una petita riera i segons alguns habitants seguidor i fidels del governador, aquest bosc es caracteritza per estar encantat i tenir fantasmes. Aquests fantasmes, no son més que una invenció dels habitants per espantar als enemics.

  Temps: El temps en el qual transcorre la historia, es bastant inestable al començament, ja que et trobes en un principi a l'any 1194 a.C. i al cap d'un moment, ja estàs 40 anys més tard. Ja ben començada la pel·lícula, el temps s'estabilitza i els dies passen poc a poc tot i que hi ha un moment en el que passen 4 mesos de cop i volta.

  Cátala

  - 1 -
  Descargar
  Enviado por:Minthor
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar