Literatura


Retrincos; Alfonso R Castelao


RETRINCOS

BIOGRAFÍA DE CASTELAO POR MEDIO DA SÚA OBRA “RETRINCOS”

Retrincos son cinco relatos que están ordenados cronolóxicamente na vida de Castelao. (infancia, adolescencia, mocidade e madurez)

O segredo: Compostela, 1909.

O conto do segredo refléxase na vida de Castelao cando emigrou a arxentina xunto a súa mai para ir canda o seu pai, pois este emigrara. Alí abrira unha pulpería e conseguira sair adiante. No relato vese reflexado en:

Tiña eu once anos cando meu pai que estaba na Arxentina,

Nos chamou cabo de si; e aló fomos embarcados, a miña nai

e máis eu, nun paquete alemán...

O inglés: Rianxo, 1914

Este conto trata sobre o patriotismo e ven coincidir coa parte da vida en que Castelao e participa no movemento da acción galega e participa en “La voz de Galicia” e no diario “El parlamento”. No relato vese reflexado en:

...Eu era, pois, un gran patriota belicoso, por que tamén a miña

patria era grande e forte, como a dun inglés, como a dun alemán.

Peito de Lobo: Placeres, 1918.

Este relato fala sobre o rechazo de seu e posteriormente da pérdida dese. Nesta época Castelao está traballando de funcionario, da clases de debuxo e adhirese o galeguismo.

Vese reflexado en:

...como naquel tempo da miña mocedade artística aínda iña nos

palotes da caricatura...

O retrato: Pontevedra, 1922

Este relato consiste no paso da carrera de médico á de artista e literato. Encárgase destas partes na revista Nós.

No texto vese reflexado en:

Por amaina-la concencia guindei co mar tiduo de médico no

fondo dunha gabeta, e busquei outra maneira de me valer.

Sabela: Pontevedra, 1934

Este texto básase no cambio físico dunha muller que de nova era moi guapa e co tempo foi cambiando e o seu aspecto empeorou. Esto coincide coa época na que escribe “O ollo de vidro” pasando a un humor negro.

Cando eu estaba no estudo...

ANÁLISE DO RELATO “SABELA”

Este relato ocorre nos días de festa dunha vila .

Ó comezo do conto relátase a historia cando o protagonista estaba nos estudos e o remate da historia cando el xa era máis vello e xa rematara os estudos.

O espazo do relato é no lugar que se fan as festas nesta vila. Ó final da historia ocorra na porta da casa dos pais do estudante.

Personases:

Sabela: é a moza máis fermosa da vila e baila có estudante en tódalas festas

O estudante: é un mozo divertido que coñeceu a Sabela e encontrouna uns anos despois pero moi cambiada físicamente.

Nai do estudante: nalgún momento da historia dalle consellos ó seu fillo.

Narrador:

O relato é narrado polo protagonista, o estudante. Por iso está en primeira persoa.
Descargar
Enviado por:Mireya
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar