Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


Resistencia. Velocidad. Flexibilidad. Fuerza # Resistencia. Força. Velocitat. Flexibilitat


- RESISTENCIA :

Es la capacitat física que té una persona que li permet suportar i aguantar
un esforç físic durant el major temps possible i que també ens permet
realitzar un treball físic mantenint el grau d’eficàcia i qualitat.

Hi han dos tipus de resistència :

1. Resistència aeròbica : Un esforç de resistència és aeròbic quan
l’oxigen que arriba als músculs que treballen és suficient per
realitzar l’exercici; l’exercici haurà de ser d’intensitat
moderada.
2. Resistència anaeròbia: és quan un exercici físic es realitza amb dèficit
o amb falta d’oxigen. Són esforços molt intensos i que, atesa la falta
d’oxigen, són de curta durada.

Exemples:
Resistència aeròbica:
 Anar amb bicicleta
 Una marató d’atletisme
 Salt de tanques
 Natació (llarga durada)

Resistència anaeròbia:
 100 metres llisos
 Natació 50 m.
Test físic:
Agafar-se a na barra (sense que els peus toquin a terra) i comprovar la
resistència de cada alumne.
 Mesura: quan l’alumne puja  a la barra es comença a
cronometrar el temps fins que baixa.
 Material:
- una barra d’alumini fixa (distància mínima del terra a la barra de 2
metres)
- Un cronòmetre
Raonament es aquella qualitat que ens permet resistir un esforç físic durant
un temps determinat.

Força:
La força denominada força muscular és la capacitat física que permet a cada
persona crear una tensió muscular

Tipus de força:
1. Força màxima: és la màxim força que una persona es capaç de realitzar. El
múscul exerceix una tensió màxima per vèncer una oposició molt gran .
2. Potencia muscular o força explosiva. S’exerceix en realitzar un
moviment de força a la màxima velocitat.
3. Força- resistència. La utilitzem quan cal realitzar un moviment de força
durant molt temps seguit i de forma continuada. Es desenvolupa en aguantar
el cansament que l’exercici suposa.

Exemples:
Força màxima
 HalterofíliaPotencia muscular o força explosiva:
 Atleta practica salts d’alçada
 Jugador de handbol per tirar falta porteria
 Karateka: per

Força  residència
 Remar
 Competició de peses


Test de força
Agafar una pesa de 25 o 35 kg. I comprovar el temps que l’alumne es
capaç d’aguantar.
 Mesura: quan l’alumne agafa la pesa s’engega el
cronòmetre i es para el moment que la deixa.
 Material:
- Pesa de 25 o 35 kg.
- Cinturó d’halterofília
- Guants d’halterofília
- Cronòmetre.
Raonament: Es la qualitat física que ens permet aguantar l’acció
d’una força externa

Velocitat
Es la qualitat física que ens permet realitzar un moviment el més ràpid
possible, quan és tracta de recórrer una distancia, com de fer un esprint, a
aturar una pilota.

Tipus de velocitat:
1. Velocitat de reacció. És la capacitat de respondre el més ràpid possible
a un estímul determinat.
2. Velocitat gestual. Es la capacitat que permet realitzar un gest amb la
màxima velocitat.
3. Velocitat de desplaçament. Es la capacitat de recórrer una distància en
el mínim temps possible.

Exemples
Velocitat de reacció:
 Sortida d’una cursa de natació
 Porter al intentar tallar la trajectòria de la pilota
 Quan el professor fa un senyal i l’alumne a de córrer;
comprovar que arriba abans a la línia.
 Agafar una pilota abans que toqui a terra.Velocitat gestual
 Lluitador d’esgrima
 Ciclista que lluita en un esprint.
 Boxejador perquè s’aparta i dona un cop de puny.
Velocitat de desplaçament
 Cursa de 100metres llisos en atletisme.
 Cursa de 50 metres en natació.
 Esprint que practica un futbolista per arribar a la pilota.
Test de velocitat
Contar el temps que es tarda en córrer 100 metres.
 Mesura: El professor o preparador dona un ordre a l’alumne
per sortir i el professor engega el cronòmetre; quan l’alumne ja ha
recorregut els 100metres apaga el cronòmetre.
 Material
- Guix per marcar les línies  de començament i acabament, si no estan
marcades.
- Cronòmetre
- Xiulet.
Raonament: la velocitat és una qualitat física que ens permet fer un
exercici o un gest d’una forma més ràpida.

Flexibilitat
Es la qualitat física que ens realitzar moviments de gran amplitud amb
alguna part del nostre cos.

Hi ha dos components que condicionant la flexibilitat ¨:
1. Articulacions: permeten que el nostre esquelet pugui realitzar els
moviments.
No totes les articulacions tenen igual capacitat de moviment; n’hi ha
que només ajusten els ossos i no disposen de cap recorregut (exemple els
ossos del crani; altres disposen d’una mobilitat limitada (exemple
unió entre les vertebres) articulacions mòbils ( exemple l’espatlla,
colze, genoll...) que permeten realitzar una gamma variada de moviments.
2. Músculs: són encarregats de produir el moviment humà. Tenen la capacitat
de contraure’s i d’estirar-se, la qual cosa ens permet realitzar
moviments més extensos.

Tipus de flexibilitat:
1. Dinàmica: consisteix a realitzar un moviment cercant la màxima amplitud
d’una articulació i el màxim estirament muscular.
2. Estàtica : és tracta d’adoptar una postura determinada i ,a partir
d’aquesta, cercar un grau d’estirament que no ha d’arribar
al dolor i que s’haurà de mantenir durant uns segons.

Exemples:
Dinàmica
 El pi pont
 L’àngel
 La tombarella enrera
 Obrir-se de cames.
 Salt mortal.
nivell: 4rt d'e.s.o

tema: educadió física.

Titol:RESISTENCIA, VELOCITAT, FORCA I FLEXIBLITAT.
Descargar
Enviado por:Arnau Griera
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar