Biología, Botánica y Zoología


Reproducción


La reproducció

Determinació dels caràcters sexuals

Tenim 46 cromosomes que contenen l'informació hereditaria. 44 són cromosomes somàtics i 2 són els cromosomes sexuals X i Y que són els reponsables del sexe.

Canvis en l'adolescència.

Té lloc en la pubertat. Es produïxen canvis físics deguts a la secreció de certes hormones. Apareixen trets secundaris:

 • En l'home:

Veu greu, eixamplament de l'esquena, creixement dels testicles i el penis, aparició de borrissol en la cara, en les axil·les, pubis i altres parts del cos.

 • En la dona:

Eixamplament dels malucs, creixement de les mamelles, aparició de borrissol en les axil·les i pubis.

L'aparell reproductor masculí

Genera els espermatozoides.

Esta compost per testicles, vesícules seminals, pròstata, conductes i penis.

 • La funció dels testicles és doble:

 • És una glàndula endocrina que segrega testosterona.

 • És l'òrgan productor de cèl·lules reproductores masculines (espermatozoides).

Els testicles necessiten una temperatura inferior a la de l'interior de l'abdomen, per aixo, estan fora de la cavitat abdominal.

 • La funció de les vesícules seminals és emmagatzemar els espermatozoides madurs.

 • La pròstata segrega un líquid anomenat líquid seminal que en mesclar-se amb els espermatozoides formen el semen.

 • Hi ha 2 conductes, el conducte deferent i el conducte ejaculador, estos conductes transporten els espermatozoides i el líquid seminal.

 • El penis és l'òrgan que permet el coit durant l'excitació sexual.

L'aparell reproductor femení

Produïx els òvuls.

 • Genitals externs o vulva:

 • El Mont de Venus es la zona situada damunt de la símfisis del pubis.

 • El clítoris esta compost de teixit erèctil, té una funció molt important en l'exitació sexual.

 • L'orifici vaginal es pel qual penetra el penis durant el coit.

 • Els llavis majors i llavis menors protegixen l'orifici vaginal i el clítoris.

 • Genitals interns:

 • L'ovari té doble funció:

 • Produïx hormones sexuals femenines.

 • Desenvolupament i maduració dels òvuls.

 • Les trompes de fal·lopi arrepleguen l'òvul madur i el transporta a l'úter.

 • En l'úter té lloc la implatanció i el desenvolupament de l'embrió i el fetus.

 • La vagina és on penetra el penis durant el coit.

 • Les glàndules de bartolini segreguen una substància que lubrifica la vagina i afavorix el coit.

El cicle menstrual

Cada 28 dies s'allibera un òvul de l'ovari. Les hormones que controlen la regulació d'aquest cicle són:

 • Gonadotropines. Són la FSH o fol·liculoestimulant i LH o luteoestimulant.

 • Hormones sexuals. Són els estrògens i progesterona.

Cicle ovàric

Té 2 períodes:

 • Període preovulatori. És desenvolupa i madura el fol·licle ovàric.

 • Ovulació. En el dia 14 del cicle el fol·licle ha madurat i es trenca, l'òvul immadur és alliberat a la trompa de fal·lopi.

 • Període postovulatori. Des del dia 15 al 28 del cicle, el fol·licle trencat es transforma en una estructura anomenada cos luti o cos groc, que segrega hormones.

Cicle uterí

 • Període regeneratiu o d'engrossiment.

 • Període secretor. Després de l'ovulació les glàndules que han crescut en la paret uterina comencen a segregar substàncies nutritives.

 • Menstruació. Hi ha una hemorràgia deguda a la ruptura dels vasos sanguinis provocada per la destruccióde la paret uterina per que no hi ha hagut fecundació.

Quan s'acaba la menstruació torna a començar el període regeneratiu.

Canvis hormonals

Les gonadotropines i les hormones sexuals tenen un paper regulador fonamental en el cicle menstrual.

 • FSH o fol·liculoestimulant. És segregada durant la fase preovulatòria. Després de l'ovulació disminuïx progressivament.

 • LH o luteoestimulant. És manté en nivells baixos fins al moment de l'ovulació que es quan augmenta bruscament.

 • Estrògens. Comencen a augmentar en el període preovulatori i augmenten en l'ovulació.

 • Progesterona. Augmenta després de l'ovulació i disminuïx abans de la menstruació si no hi ha hagut fecundació.

Formació de l'embrió

La unió dels gàmetes té lloc en les trompes de fal·lopi. Només un espermatozoide penetrarà en un òvul i el fecundara. La nova cèl·lula o zigot comença a dividir-se immediatament després de la fecundació. Al sisé o seté dia després de la fecundació arriba a l'úter, on té lloc la seua implantació en l'endometri.

El zigot està constituït per dos grups de cèl·lules:

 • Botó embrionari.

 • Trofoblast. Grup de cèl·lules que donaran lloc a la placenta.

Métodes anticonceptius

 • Mètode de barrera. Impedixen que els espermatozoides arriben fins a l'òvul.

 • Preservatiu.

 • Diafragma.

 • Inhibidors de la implantació de l'òvul fecundat.

 • Píndola de l'endemà.

 • Dispositiu intrauterí (DIU).

 • Esterilización irreversible.

 • Lligadura de trompes (en la dona).

 • Vasectomia (en l'home).

Malalties de transmissió sexual (MTS)

Les mes freqüents són:

 • Gonorrea. En l'home es manifesta per una secreció uretral d'un color blanc groguenc i coentor quan orina. En la dona pot passar inadvertida.

 • Sífilis. Es una ulceració rogenca, dura i indolora en la zona de contacte.

 • Herpes genital.

Altres:

 • Candidiasi

 • Tricomoniasi

 • Hepatitis B

 • Sida

.
Descargar
Enviado por:Tc
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar