Religión y Creencias


Religió


Agnosticisme: Déu no es pot conèixer mitjançant el coneixement humà.

Aliança: Terme religios que caracteritza la fe jueva.

Aposta de Pascal: Encara que no es demostri que existeix Déu, es necessari que existeixi.

Asil: On van les persones deshavitades. Protecció que dona un govern extranger.

Ateisme: es la dopctrina que nega teoricament o pràcticament l´existència de Déu.

Bíblia: Recull de llibres de la religió cristiana.

Camí (tao): El camí de la gent per la terra i observant la religió.

Cel: el premi del bon camí per la terra.

Catecumenat: preparació per rebre el bateig.

Codi: sistema que ens permeten desifrar els misatges.

Codis ètics: marquen unes normes per complir al teu treball.

Compromís: acció o favor del grup al qual pertany.

Confessió: manifesta les seves accions dolentes perque les acçolguin.

Contradicció: de idees una certa i una falsa.

Cultura: manera de pensar, sentir, actuar d´un col·lectiu.

Deus ex maquina: Déu es la solució a tots els problemes.

Dimensió ètica: si has actuat bé amb la teva etica de professió.

Dimensio utilitària: justificació a les teves accions.

Discerniment: sapiguer triar entre el bé i el mal savent-ho tot.

Dogma: veritats formulades per l´esglesia perque la gent ho cregui encara que ho s´entengui.

Ecumenisme: unificar les religions.

El Crist de la història: el que s´ha existit.

Crist de la Fe: amb el veus

Empirista: tot el que no es pot demostrar no existeix.

Enginyeria genètica: manipulació dels gens.

Esoterisme: creure en poders sobrenaturals.

Especialització: adquirir coneixements superiors d´alguna cosa.

Família mononuclear: pares i fills.

Fenomenologia: estudia els fenomens com a contingut de la consciència.

Fenomens anormals: aqueslls que surten de la tònica general.

Fonamentalisme: aquells grups reduits i tancats que tenen una manera d´actuar diferent dels demes.

Formes deficients d´aproximació a una religió sobre Déu:

  • Dogmatisme: donar com a fet indiscutible allò que es opinable

  • Fidelisme: creure totalment del que es diu.

  • Nihilisme: rebuig de tota possibilitat de coneixement.

  • Racionalisme: donar com a fet indiscutible que només la raó es la font de certesa.

Ideologia: creençes de un grup concret

Indicis: senyals que ens permeten en l´existència d´allò que creiem.

Jansenisme: corrent religiosa que nega la gràcia de Déu.

Lletania: repetició monotona de paraules.

Llibres inspirats: amb els que escriu.

Llibres revelats: son aquells que Déu ilum.

Marxisme: la corrent filosofica política que va donar pas al comuninisme.

Ministres: persones que tenen un poder dintre de l´esglèsia.

Moral de l´ambulància: persones religioses que volen donar solucions de problemes de tothom.

Neurosi: desordre de les funcions cerebrals.

Nirvana: religions que creuen en la rencarnació. Nirvana es la ultima rencarnació, el cel.

Parabolic: fer creure les teves idees a la gent a traves d´explicacions exagerades.

Pecat: accions dolentes que cometem.

Pentecosta: la vinguda de l´esperit Sant sobre els apostols.

Perdó Abdició de les falles

Poligàmia: un home varies dones

Por: temor a les coses desavingudes o imaginaries.

Prior: superior d´un convent

Relativisme: tot depèn a la opinió de cadascú.

Resurrecció: tornar a la vida.

Revelació: descobrir lo amagat.

Ritual: el llibre on explica on es fa el culte.

Sagrament: signe que se sent institut per Jesús per donar la gràcia.

Sectes: conjunt de persones que segueixen una idea religosa manada per un líder que ho manipula tot.

Sicretisme: busacr una mena de religió que dona explicació a tot el que fas.

Sionisme: l´intent de fer un estat jueu a Palestina.

Solidaritat: viure com a propis els problemes dels altres.

Sospita: Por a ser enganyat

Taula comuna: missa, i comunió

Temptació: caldrà a fer una cosa que se t´ofereix les dos possibilitats.

Testimoni: dona noticia de una persona o acció.

Tradicionalisme: aquells que pensen que la religió sempre ha de ser igual.

Utopia: tot allò que no s´ha realitzat
Descargar
Enviado por:Josep Cuadrado
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar