Humanidades


Relatius i oracions de relatius


ELS RELATIUS I LES ORACIONS DE RELATIUS

 • Concepte i conjunt.

 • Les oracions de ralatiu adjectives.

 • 2.1 Explicatives i especificatives.

  2.2 L'ús del pronom en les oracions adjectives.

  2.3 L'elisió de l'antecedent.

  3- Les oracions de relatiu substantives.

  4- Usos no gramaticalsdels pronoms relatius.

  5- Oraciones de relatiu adjectives en funció de CN.

  6- Oracions amb antecedent global.

 • Concepte i conjunt

 • Dexa'm el llibre.

 • Tu et vas comprar un llibre.

  • Deixa'm el llibre que et vas deixar.

  Dues funcions: una de connector i de substituir un nom.


  Conjunt

  Que

  Prep. + Què

  El qual, la qual, els quals, les quals.

  On

  Qui

  La cual cosa, cosa que


  Oració de relatiu adjectiva:

  • Adjectives: La noia que riu seu a la cadira.

  • Substantives: La que riu seu a la cadira.

 • Les oracions de relatiu adjectives:

 • 2.1 Explicatives i especificatives.

  • Els nens que porten bata són de primària.

  • Els nens, que porten bata, són de primària.

  A les oracions especificatives només podem utilitzar el “que”. A les oracions explicatives si que es pot utilitzar el qual.

  a) Que no pot portar preposició davant. Cal saber distingir el relatiu que de la conjunció què. El relatiu antecedent, normalment segueix el seu antecedent i es pot substituir “mentalment” per la qual, el qual, les quals, els quals.

  b) La conjunció Què nomès té la funció d'enllaçar i normalment segueix un verb.

  2.2 funcions sintàctiques de que

  - La noia que porta un jersei verd es diu Laura.

  Subj.

  - El jersei, que porta la Laura, és verd.

  CD

  - El dia que ens vam conèixer va ser meravellós.

  Que Subjecte El dia en què

  CD

  CCT

  L'any que vaig nèixer... La tarda que vam anar al cinema... La primavera que va ploure tant...

  Relatius amb preposicio davant:

  Prep + Qui (persona) - CI

  “ + Què (no és persona)

  _________________ - CRV

  art + qual

  - CC (instrument, causa, finalitat...)

  El noi a qui (al qual) va regalar el llibre es diu Lluís. CI

  La professió a que (a la qual) es dedica la Núria és avorrida. CRV

  El bolígraf amb que (amb el qual) escrius és vermell. CCI

  El bolígraf amb el que escrius...

  Circumstancial de lloc

  On La casa on visc té molta llum.

  Prep + què en què

  Prep + art + qual en la qual

  2.3 Antecedent sobreentés

  Aquest llibrei el que em vas regalar l'any passat m'han agradat molt.

  (llibre) O.R

  Aquest cotxe i el que tenia la meva germana són de la marca Seat.

  L'obra finalista era millor que la que vam premiar.

  Votaren a favor de la llei de divorci i de la que regulen l'abortament.

  Ella portava un vestit molt elegant però ell duia el que portava sempre.

  3. Les oracions de relatiu substantives

 • A persones

  • El, la, aquella, tothom Qui (que)

  • A coses

   • El, la, allò, això, la cosa Que

   • A llocs

    • Allà, Allí, Arreu on

   • Qui vulgui venir ha de portar un llibre.

   • Allò que em vas dir no em va agradar.

   • Vaig allà on vais tú.

   • Qui estigui d'acord aixecarà la mà.

   • La cosa que em vas portar no la vull.

   • Aquests plats es vénen on vas comprar els gots.

   • 4. Usos no gramaticals dels relatius

    - És un qüestió que te'n volia parlar.

    Això no cal xq el “que” ja fa la seva funció.

    - és una qüestió de la que el volia parlar.

    de la qual Or. Relatiu adjectives

    de què

    CRV

    - Pensava en el que li havies dit.

    Or. Subst.

    - El llibre que porta i el que em va deixar són molt bons.

    Antecedent el·lidit.

    El que, la que, els que, les que:

    són correctes quan pertanyen a una oració substantiva o un antecedent el·lidit; o quan es puguin substituir per: Aquella que, allò que.

    No són correctes quan pertanyen a una oració de relatiu adjectiva o d'antecedent global, o quan es poden substituir per: el/la qual(s), la qual cosa.

    - El llibre amb el que estudia no és girebé bo. (adj.)

    amb el qual

    amb què

    - Escolta el que et diuen. (subst.)

    (allò que)

    - És un problema del que molts fugen. (adj.)

    del qual

    de què

    - Em va dir això, al que jo li vaig respondre allò. (Or. de rel. D'antecedent global) a la qual cosa

    - Els ideals pels que es va sacrificar eren nobles. (adj)

    pels quals

    per què

    - La bossa que duus i la que has deixar damunt la taula són meves. (antecedent el·lidit). (aquella que)

    - El senyor del que et parlo és el teu veí. (adj)

    del qual

    de qui

    Es dedicava al que li havien encarregat. (substantiva)

    (allò que)

   • Relatius en funció de CN

   • Mirava la noia

   • La noia tenia els ulls verds.

   • Mirava la noia, els ulls de la qual eren verds.

    Mirava la noia dels ulls verds.

    Det+N+de+art+qual

   • Escoltaven les onades.

   • El soroll de les onades el tranquilitzava.

   • Escoltava les onades, el soroll de les quals el tranquilitzava.

    La forma del relatiu (art.+qual(s)) precedida de la preposició “de”, també pot fer la funció de CN. En aquest cas no és necessari que el relatiu ocupi el primer lloc de l'oració subordinada.

   • Oració de relatiu amb antecddent global.

   • Antecedent global en les oracions explicatives, trobem que, de vegades, l'antecedent del relatiu no és un nom concret, sinó que es tracta d'una oració que s'ha dit abans; en aquests casos, parlarem d'antecedent global i el relatiu pendrà alguna d'aquestes formes: la qual cosa, cosa que.

    Ha arribat puntual, la qual cosa/cosa que vol dir que s'ha llevat d'hora.

    Ens va ajudar molt, amb la qual cosa va demostrar que és amiga nostra.
  Descargar
  Enviado por:DuLy
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar