Turismo


Recursos territorials turístics


UNIVERSITAT DE GIRONA

ESCOLA OFICIAL DE TURISME DE CATALUNYA

Assignatura: RECURSOS TERRITORIALS TURÍSTICS

Curs: 1999/2000

Sant Feliu de Guíxols, febrer del 2000

1. Defineix: (3 punts)

 • Geografia

 • Paisatge

 • Cartografia

 • Mapa de distribució quantitativa

 • Escala numèrica

 • Espai vital

2. Digues les diferències entre: (3 punts)

 • Geografia del Turisme i Geografia Turística

 • Oferta i Demanda turístiques

 • Agroturisme i Turisme Rural

 • Fulletó i Guia turística

 • Mapa i Plànol

 • Espai Real i Espai Potencial

3. Cita les principals branques de la geografia i digues el seu camp d'estudi principal: (1 punt)

4. Completa el quadre següent qualificant d'ALT, BAIX, i/o MIG els supòsits que es detallen: (1 punt)

Implicació de les activitats turístiques a Catalunya

ACTIVITAT TURÍSTICA

IMPORTÀNCIA TURÍSTICA

ÚS TERRITORIAL

Turisme Cultural

Turisme de Sol i Platja

Turisme Ecològic

Turisme Rural

Turisme Termal

Turisme Esportiu

Turisme de Neu

Turisme de Negocis

5. Què pot aportar la geografia a la informació turística d'una guia turística? (1 punt)

6. Les dades estadístiques poden traslladar-se a un gràfic i o mapa temàtic. Explica els avantatges i desavantatges de cadascun d'aquests dos casos per a un mateix tema d'informació com ara el nombre de places hoteleres dels municipis de les comarques gironines. (1 punt)
Descargar
Enviado por:Núria Murlà
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar