Recursos naturales

Turismo en las Islas Baleares. Impacto ambiental. Usos turísticos. Recursos potenciales

 • Enviado por: El remitente no desea revelar su nombre
 • Idioma: catalán
 • País: España España
 • 6 páginas
publicidad

ÍNDEX

 • Índex

 • Introducció

 • 1.-Indentificar tots els recursos naturals passats i presents a l'àrea.

 • 2.-Proposar recursos potencials a l'àrea d'estudi.

 • 3.-Identificar tots els usos no turístics passats i presents a l'àrea.

 • 4.-Identificar tots els impactes ambientals (positius o negatius) a l'àrea.

-Taula d' incompatibilitats.

 • 5.-Aplicació de les pràctiques a una zona concreta.

Recursos naturales

Recursos naturales

Recursos naturales

Recursos naturales

Recursos naturales

Recursos naturales

Recursos naturales

Recursos naturales

Recursos naturales

Recursos naturales