Economía y Empresa


Recorrido turístico por Lleida


Introducció

Aquest treball, tracta del crèdit de síntesi. Conté tots els llocs on hem anat i el desenvolupament de les activitats. Està estructurat de la següent manera:

- La Paeria.

- Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

- Els transports a Lleida.

- Deixalleria Vilella.

DILLUNS 11 DE JUNY

La Paeria

1. L'ORGANITZACIÓ GENERAL. ÒRGANS DE GOVERN.

1.1. Funcions que té l'ajuntament.

   • Promoure l'esport.

   • Recaptar impostos.

   • Realitza obres d'interès públic.

   • Promociona el turisme de Lleida.

   • Exerceix competències obligatòries, voluntàries i traspassades.

   • Coordina les activitats de tots els serveis municipals.

   • Organitza festes culturals i tradicionals.

   • Realitza infrastructures per a millorar les comunicacions entre els altres municipis.

1.2. Càrrecs principals i organització.

COL·LEGIATS

 • PLE: Màxim òrgan de govern col·legiat format per tots els regidors.

  • COMISIÓ DE GOVERN: Equip que governa directament, els que són escollits a les eleccions.

  • COMISSIÓ INFORMATIVA: Representació de tots els grups polítics. Debaten tots els temes (Esports, cultura, urbanisme, serveis socials, educació, seguretat, recursos humans, sanitat i medi ambient.) que després, una vegada recollida l'opinió del regidors, ho expressen al PLE.

Individuals

 • ALCALDE: És el màxim òrgan de govern individual i s'escull entre els 27 regidors. Quan determina la 1a sessió d'organització s'anomena cartipàs municipal. NOMENA:

  • TINENT ALCALDE: Substitueix a l'alcalde i delega quan aquest no hi és.

  • GERENT: Està a la Paeria des del gener del 2001 i no és una figura habitual. S'encarrega de les empreses privades i coordina les activitats dels diferents serveis municipals a nivell tècnic, mai a nivell polític.

2. L'EDIFICI DE LA PAERIA.

2.1 Reconeix l'estil arquitectònic de la Paeria i el segle que es va construir. Justifica el segle i l'estil.

Al segle XIII es va fer construir una casa per al noble Mascanell de Sanahuja.

L'any 1383 es va convertir en la seu dels paers, que així s'anomenaven els regidors d'aquesta época. Això va succeir per què ocupaven un edifici molt petit al carrer Sant Andreu i quan feien assemblees no hi cabien.

La casa de l'actual ha sofert diverses modificacions al llarg de la seva història i això explica la diversitat dels seus estils arquitectònics.

 • Façana de la plaça: És un dels monuments més importants de l'arquitectura civil romànica a Catalunya.

 • Façana de Blondel: Va ser reconstruïda a l'any 1867 segons el gust neoclàssic de l'època.

 • Soterrani: Es conserva medieval. Apareix restes de la civilització romana, àrab i també rajoles de la pavimentació del carrer Major.

  • S'han fet excavacions arqueològiques per a conèixer la història de la ciutat. Es fa molt difícil trobar restes de les civilitzacions dels ilergets, ja que Lleida està molt ben comunicada i cada guerra que hi havia, com que era un lloc de pas, ho destrossaven tot. A causa d'això tornaven a reconstruir la ciutat, però no amb la mateixa estructura de carrers.

 • Planta baixa: Es troben arxius històrics molt importants, llibres únics de Lleida (carta de poblament que el rei Jaume I va fer després de la reconquesta ).

 • Primera planta: El saló de sessions.

* La Paeria, seu de representació política des de fa més de 600 anys, ve de la paraula paer. Aquesta nominació va ser un privilegi que va concedir Jaume I al 1264. Paer vol dir home de pau.

2.1 Dibuixa la façana de la Paeria que dóna al riu.

3. TURISME DE LLEIDA

3.1. T'han encomanat que facis de guia a uns grups d'alumnes que venen: uns de Girona, uns altres de Toledo i uns altres de Londres i volen saber què és la Paeria i com funciona.

- Elabora una exposició breu d'allò que creus més interessant explicar-los, doncs ells volen conèixer el seu edifici i el seu funcionament.

Recorda que l'has d'estructurar de la manera següent:

- Salutacions al grup.

- Presentació del lloc a visitar.

- Explicació dels temes a exposar.

- Explicació referent a l'edifici i a l'organització.

- Donar les gràcies als turistes per la seva atenció.

CASTELLANO

“Buenos días. Seáis bienvenidos y bienvenidas. Por favor dejad las cámaras en recepción. Hoy vamos a visitar la Paeria, el Ayuntamiento de Lleida. En primer lugar os explicaré un poco todo lo referente al edificio, es decir, la historia. Seguidamente la organización de la casa con sus respectivos estilos. Este edificio fue construido para el noble “Mascanell de Sanahuja” en el siglo XIII. Más tarde pasó a ser el edificio de la Paeria en 1383, ya que en la calle Sant Andreu no tenían sitio. El edificio tiene dos fachadas: la de la plaza que es de estilo románico civil catalán y la fachada de Blondel que es neoclásica, ya que fue reconstruida en 1867 según el estilo de la época. La Paeria tiene un subterráneo, donde puede encontrarse restos romanos y árabes. Consta, también, de una planta baja y de otra primera. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que os haya agradado la visita y que vaya bien. Adiós.”

CATALÀ

“Bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts. Si us plau, dixeu les cameres a recepció. Avui visitarem la Paeria, l'Ajuntament de Lleida. En primer lloc us explicaré la història referent a l'edifici. Després una mica l'organització de la casa amb els seus estils arquitectònics. Aquest edifici va ser construït per el noble “Mascanell de Sanahuja” en el segle XIII. Més tard va passar ser l'edifici de la Paeria, en 1383, per què al carrer Sant Andreu no tenien lloc. L'edifici té dos façanes: la de la plaça que és d'estil romànic civil català i la que dóna a Blondel, que és neoclàssica, ja que va ser reconstruïda al 1867 segons l'estil de l'època. La Paeria té un soterrani, on podem trobar-hi restes romanes i àrabs. També consta d'una planta baixa i d'una planta primera. Moltes gràcies per la vostra atenció i desitjo que us hagi agradat la visita. Adéu.”

ENGLISH

“Good morning ladies and gentlemen. Welcome. Please, lift the cameras to the attendant. Today we are going to visit “La Paeria”, the Lleida's town hall. This tour has two parts. First we'll explain the story of “La Paeria”. Later we'll visit the building. “La Paeria” was built by “Mascanell de Sanahuja” in the 13th century. Thank you very much for your attention. I hope you have enjoyed the tour. Goodbye.”

- Devant la “Paeria” tu vois un petit groupe de touristes. Tu t'approches d'eux et tu entends parler français. Commence une conversation pour utiliser tout le français que tu as appris en classe. Prepara amb el teu grup una conversa entre uns hipotètics turistes francesos i els alumnes, repartiu els rols.

- Bonjour.

+ Bonjour, fille.

- Je peux vous aider ?

+ Oui, s'il vous plaît. C'est « la Paeria » ?

- Oui, madame.

+ Qu'est-ce que vous faites?

- Nos allons voir « la Paeria ».

+ Vous allez tous seuls ?

- Non. Nous allons avec le collège.

+ « La Paeria » est très jolie…

*Som - hi, que entrem ! Tots dins !

- Bon, je pars avec mes copains. Au revoir !

+ Au revoir !

4. L'ESPORT A LLEIDA

4.1. Fes una relació de les estades esportives que s'organitzen a l'estiu.

La promoció de l'esport es fa a escoles esportives municipals. Unes a les escoles públiques o privades i es porta a terme a les activitats extraescolars.

Una altra activitat esportiva és Esportmania. És fa a l'estiu , al juliol, a l'agost i al septembre.

Esport per a tothom és per a la gent gran de la ciutat, per als jubilats.

Després també hi ha l'afeccionament esportiu, que és un pla municipal de natació.

I per últim hi ha esdeveniments esportius, revisions mèdiques esportives,…

4.2. Inventa una possible nova estada detallant activitats i horaris.

5. ELS PRESSUPOSTOS

Partint del pressupost general de la Paeria (19.500.000.000ptes), calcula el percentatge destinat a:

- Institut centre informàtic municipal i de noves tecnologies 369.000.000ptes.

- Patronat municipal de turisme 179.500.000ptes.

19.500.000.000 100%

369.000.000 x

x = 369.000.000x100/19.500.000.000 = 1,89%

x = 179.500.000x100/19.500.000.000 = 0,92%

6. RECULL GENERAL.

Explica com a estat la visita i els recursos utilitzats per a donar resposta a cadascuna de les qüestions.

La exposició ha estat a la sala de plens, primer el representant del paer en cap ens ha fet un saludo, una introducció i unes disculpes.

Després el paer d'educació ens ha fet l'explicació.

La informació l'he treta de l'exposició i de la pàgina web de la Paeria.

Dimarts 12 de juny

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

1. ELS COMPOSTOS QUÍMICS.

1.1. A partir dels productes de la pàgina següent, identifica'n els àtoms i les molècules dels elements estudiats. Completa el següent quadre:

Substància

Element

Compost

Nombre àtoms

Nom àtoms

Ácido salicílico

+

1

2

3

Carboni

Hidrogen

Oxigen

Aspirina

+

2

3

4

Hidrogen

Carboni

Oxigen

Metadona

+

1

1

9

17

Oxigen

Nitrogen

Carboni

Hidrogen

Cloramfenicol

+

2

2

5

6

8

Iode

Nitrogen

Oxigen

Carboni

Hidrogen

Ácido clavulámico

+

1

3

5

6

Nitrogen

Carboni

Oxigen

Hidrogen

Eritromicina

+

1

13

26

53

Nitrogen

Oxigen

Carboni

Hidrogen

2. PROBLEMES TECNOLÒGICS.

Soluciona el següent problema tecnològic, utilitzant el mètode de resolució de problemes: recollida de xeringues usades i medicaments caducats. Elabora el corresponent informe tècnic.

PENSAR

Plantejament del problema

Volem fer recollida de xeringues usades i de medicaments caducats i necessitem alguna cosa que serveixi per recollir-ho.

Concepció d'idees

- Paperera amb boca de plàstic.

- Carret amb cadenat i boca de plàstic.

- Carret amb cadenat i boca de plàstic amb dos compartiments.

Representació gràfica

Alçat Perfil

Vista 3D

Planta

FER

Planificació

Material: 4 rodes, 1 fullola, 1 taula de conglomerat, un tros de silicona o plàstic (es pot fer servir un barret de piscina trencat), una barra de fusta de 5cm d'ample, dos bosses per la brossa, pintura blanca, vernís, claus, pistola de cola, un cadenat, 2 frontisses, cargols.

Eines: Regle, serra, tisores, llapis, goma, martell, pinzell, tornavís, llima,

Feines a fer: Tallar, llimar, pintar, folrar, envernissar, tallar, mesurar,…

Construcció

S'agafa el conglomerat i es talla com al dibuix ho indica i ho llimem.

Agafem els conglomerat que aniran als costats, fem un forat a una altura de 70cm amb un radi de 15cm, deixant 2.5cm de marge. Agafem la llima i ho llimem bé. Després, agafem el tros de plàstic o silicona i ho clavem de dins a fora. Després, amb unes tisores fem un forat al mig i partim el tros en 4/4 sense arribar a la vora, com ho indica el dibuix.

Agafem la barra de fusta de 5cm d'ample i tallem dos trossos d'una llargada de 14cm i uns altres quatre d'una llargada de 10cm, però aquesta vegada els talls d'aquestos quatre seran inclinats. D'aquesta manera a l'hora de clavar - los, el mànec estarà a una distancia considerable i amb una bona estètica. Els llimem, els pintem i els clavem a una altura de 80cm i totalment pegats a la vora, com ho indica el dibuix.

La tapa del damunt de moment la deixem a part. Agafem les altres tres i les peguem amb la pistola de cola i després amb claus. Ho pintem només per la part de fora i les deixem assecar.

Agafem la fullola i tallem un tros d'un metre per 30cm. I just al mig, dins el carro, l'enganxem amb la pistola de cola. Potser ho tindrem que llimar una mica per a que entri bé.

Agafem la tapa de dalt, i ja pintada, fiquem dos frontisses en una vora i les clavem de manera que quedi com una tapa per al carro. A l'altre costat fiquem les anelles del cadenat.

Per últim col·loquem les quatre rodes a la part de baix. Agafem dues bosses de plàstic i fiquem una a cada compartiment. Tanquem el cadenat i ja està a punt per a ser utilitzat.

COMPROVAR

Avaluació

- Crec que és un projecte que ha donat un bon resultat d'eficiència.

- Potser podria haver ficat dos mànecs i així quan canviem de direcció no tindrem que girar el carro.

3. MATERIALS.

A hospital building, its facilities and the objects which are inside. Are made of different materials. Which materials have you seen? Which ones that you have studied are not in the hospital?

Anota diferents materials que hi ha tant a l'exterior com a l'interior de l'edifici.

Escriu les preguntes i respostes sobres els materials existents i fes un llistat dels que falten.

- The hospital building are made of wood, concrete, glass, brick, stone, iron, steel.

- The materials which aren't in the hospital building are gold, silver, , wool, cotton, silk, lycra, leather, plastic, paper, rubber, cardboard, petrol.

- What are the walls made of? They're made of brick and concrete.

- What are the doors made of? They're made of glass, iron and wood.

4. HISTÒRIA DE L'HOSPITAL.

Anota els moments més destacats de la història de l'hospital universitari Arnau de Vilanova.

L'Hospital va ser inaugurat el 1956 amb el nom de Residencia sanitaria general Moscardó. En un principi només va oferir en els seus 102 llits els serveis maternoquirúrgics. Quan va passar a formar part de la Generalitat va ser Hospital Arnau de Vilanova* i més tard Hospital Universitari. El 1970, ja hi havia 226 places, però no va ser fins al 1977 que es va multiplicar per cinc la seva superfície amb la construcció de l'actual edifici d'hospitalització. Així, l'Arnau de Vilanova ocupa actualment prop de 55000 metres quadrats repartits en tres edificis adossats i ofereix 465 llits. L'Arnau ha estat el primer hospital públic de fora de Barcelona que ha disposat d'un equip de diagnosi per ressonància magnètica.

* Arnau de Vilanova va ser un eminent metge i escriptor del segle XIII el qual, a més de curar reis i papes, donava classes a l'Estudi General de Lleida.

5. ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'HOSPITAL.

Explica com està organitzat a nivell d'infrastructura (instal·lacions) i a nivell de recursos humans.

6. MALALTIES MÉS FREQÜENTS.

Feu un llistat de possibles causes d'ingrés en un hospital.

Esbrineu quina d'elles causa més morts a Lleida.

- No hi ha cap malaltia que sigui predominant a l'hospital per ressaltar - la, de fet, les causes d'ingrés poden ser des d'un embaràs fins a una leucèmia.

- Les causes de mort a Lleida de menor a major són el cancer, accidents de cotxe i malalties cardiovasculars.

7. POSEM MÚSICA A L'HOSPITAL.

Tria dues plantes de diferent especialitat.

Pensa i tria una música o una cançó escaient per a cada planta i raona el per què d'aquesta tria.

Fes una petita biografia de l'autor de les músiques.

Famílies d'instruments que posseeix cada música o cançó. Quina família predomina en l'obra o cançó?

Dibuixa l'instrument que més t' agrada dels que has escoltat. Descriu - ne les característiques.

- Per a la sala de pediatria ficaria “La Truita”, per què és una cançó alegre, divertida i dóna una sensació de llibertat, que als nens els hi agrada.

L'autor de l'obra és Franz SHUBERT. Va néixer en un poblet de les rodalies de Viena, a finals del segle XVIII (1797).

Llavors hi havia molts camps al voltant de les ciutats, i Shubert era fill de pagesos. El seu pare, però, que estimava la música, començà a ensenyar - li el llenguatge musical, i de ben petit, Franz ja tocava el violí i el piano. Estudià al conservatori, dels onze fins als setze anys, on descobrí la música d'autors com Haydn, Mozart i Beethoven, i els grans poetes Schiller i Goethe. Com que tenia una personalitat sensible, interioritzà aquests estudis i els expressà, ben aviat, en forma de música. Compositor precoç (als setze anys ja havia compost la seva Primera Simfonia), desenvolupà la seva capacitat artística principalment en el lied (paraula de l'alemany que significa cançó, melodia popular). La seva vida desordenada el féu enemistar amb el seu pare i, després d'exercir l'ensenyament, es dedicà totalment a la composició musical. La mort de Beethoven -a qui ell admirava molt- el va afectar moltíssim. I l'any següent, encara jove - tenia 31 anys- morí de tifus a la ciutat de Viena.

Exponent clar i obligtat sempre que es parli de música de romanticisme, Shubert compongué molta música, tot i els pocs anys que va viure.

En l'anomenada música cambra -música escrita per a ser interpretada per grups reduïts d'instrumentistes- Shubert ens ha deixat una obra sòlida i densa. Són cèlebres els seus quartets, quintets, etc. El quintet per a piano i cordes “La Truita”, és una obra molt coneguda del compositor. Una obra molt important d'ell és La bella molinera, un cicle de lieder ( plural de lied, en alemany).

- També, per l'entrada a l'hospital, on es troba informació i els serveis de cafeteria i de quiosc i demés ficaria les Quatre Estacions. És una obra molt relaxant, però a la vegada alegra i bonica, té molta harmonia.

L'autor d'aquesta obra, Antonio VIVALDI, va néixer a Venècia (Itàlia) el març de 1678. Va rebre del seu pare una seriosa formació musical a la capella de Snat Marc de Venècia. Violinista i compositor; conegut amb el sobrenom de “capellà roig”, a causa del color del cabell, visqué l'època esplendorosa dels grans luthiers (artesans especialitzats en la construcció d'instruments de corda) italians: Amati, Stradivari i Guarneri. Al violí dedicà una part important dels seus concert solistes: dos - cents trenta concerti, dels cinc - cents que va compondre. Compongué també unes quaranta òperes i moltes altres obres.

Vivaldi representa la culminació del barroc italià. La seva música és vibrant, rítmica, clara, i és de destacar la bellesa dels temes emprats. Cal remarcar entre les seves obres: L'Estro Armonico, La Stravaganza, Il cimento della armonia i della invenzione, sèrie de concerts que conté les famoses Quatre estacions. Morí a Viena el juliol de 1741.

8. VOCABULARI MÈDIC.

La major part de les especialitats mèdiques, així com també les malalties, es designen amb paraules que s'han format amb determinats prefixes i sufixos. Fixa - t'hi.

Pren nota de les diferents especialitats mèdiques que s'exerceixen a l'hospital. Busca al diccionari el significat de totes aquelles paraules que desconeguis.

 • Anàlisis Clíniques

 • Anatomia Patològica

 • Anestèsia i Reanimació

 • Unitat de Dolor

 • Cirurgia General

 • Digestiva

 • Del torax

 • Vascular

 • Cirurgia Maxilo - facial

 • Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica

 • Hematologia/Banc de Sang

 • Medicina Interna

 • Aparell digestiu

 • Aparell Respiratori

 • Cardiologia

 • Endocrinologia,

 • Medicina Interna,

 • Neurologia,

 • Reumatologia,

 • Oncologia mèdica,

 • Unitat Funcional Sida

 • Medicina Intesiva

 • Unitat de cures intensives

 • Unitat coronària

 • Medicina Preventiva

 • Neurofisiolofia

 • Obstetricida i Ginecologia

 • Oftalmologia

 • Oncologia Radioteràpica

 • Oto-rino-laringologia

 • Pediatra/Neonatologia

 • Radiologia

 • Rehabilitació

 • UFISS

 • Urologia

9. L'ESTADA A L'HOSPITAL.

Fes un resum dels aspectes més destacats que cal tenir en compte en ingressar a l'hospital.

1. Se li informa de l'enfermetat i de la curació

2. Se li dóna un dossier amb normes i informació sobre l'hospital.

3. Se li dóna un dossier per si té cap averia.

4. Se li dóna un plànol.

5. Se li dóna una enquesta amb set preguntes, quatre tancades i tres obertes.

6. Se'ls informa sobre el metge i les enfermeres.

7. Formen part de la familia de l'hospital.

10. ANÀLISI DE DADES.

A partir de les dades del servei de pediatria realitza un gràfic estadístic que recull les dades que consideris més significatives.

Unitat d'infermeria de pediatria

1998

Ingressos interns

41

Ingressos externs

1166

Altres externes

1178

Estades

6775

11. SERVEI RELIGIÓS.

En què consisteix el servei religiós que ofereix l'hospital.

L'hospital té una capella i un sacerdot. Per a altres religions també tenen un pastor, un monge,… També tenen un menú especial per a altres religions. L'hospital, així, està adaptat a totes les cultures.

12. RECULL GENERAL.

Explica els diferents mitjans utilitzats per a recollir la informació.

La informació l'he treta de l'exposició que ens van fer a l'Arnau, d'una revista que ens van donar i d'un altre dossier fotocopiat.

Dimecres 13 de juny

Els Transports a Lleida

1. CALCULEM LA VELOCITAT.

Un grup d'alumnes del col·legi, volen viatjar a Barcelona però encara no tenen clar a quina hora marxaran.

Desprès de moltes discussions han decidit que optaran per aquell tren que els permetin viatjar amb més velocitat.

Sabent que la distància entre Lleida i Barcelona és de 155 km, quin tren viatja a més velocitat?

Calcula la velocitat dels diferents transports (en km/h i m/s) i després fes-ne la representació gràfica espai- temps.

1. 6.38h - 9.30h 2.52h

2. 7.10h - 9.33h 2.23h

3. 13.05h - 16.00h 2.55h

4. 15.35h - 18.14h 2.39h

5. 17.55h - 20.03h 2.08h

6. 17.55h - 20.06h 2.11h

7. 18.38h - 12.27h 3.49h

8. 15.38h - 19.32h 6.54h

9. 19.27h - 23.26h 3.59h

1. 155km/2.52h= 61.51km/h || 61.51km/h x 1000m/1km x 1h/3600s = 17.09m/s

2. 155km/2.23h= 69.51km/h || 69.51x1000/3600= 19.31m/s

3. 155km/2.55h= 60.78km/h || 60.78x1000/3600= 16.88m/s

4. 155km/2.39h= 64.85km/h || 64.85x1000/3600= 18.01m/s

5. 155km/2.08h= 74.82km/h || 74.82x1000/3600= 20.78m/s

6. 155km/2.11h= 73.46km/h || 73.46x1000/3600= 20.40m/s

7. 155km/3.49h= 44.41km/h || 44.41x1000/3600= 12.34m/s

8. 155km/6.54h= 23.70km/h || 23.70x1000/3600= 6,583m/s

9. 155km/3.59h= 43.17km/h || 43.17x1000/3600= 11.9m/s

2. L'ENERGIA

Evolució de les diferents energies que s'han utilitzat al llarg del temps.

Transport

Tipus

Forma d'energia

Font d'energia

Locomotora

Terrestre

QUÍMICA (vapor)

Carbó

Ferrocarril

Terrestre

QUÍMICA (diesel)

Combustible fòssil (petroli)

Tren

Terrestre

Elèctrica

Centrals hidroelèctriques

3. DIBUIXEM.

Fes l'esbós d'un vagó de tren i després realitza les vistes d'alçat, planta i perfil d'un vagó de tren.

Contrastar amb el grup les diferents vistes.

Fes ara utilitzant els estris de dibuix corresponents les representacions de les vistes definitives.

4. ELS TRANSPORTS I LA MÚSICA.

Escolta diferents sons que produeixen els vehicles, trens, autobusos, taxis,… etc.

Diferencia entre so i soroll.

Distingeix quelcom de ritme en aquests vehicles. Escriu - los.

Quins compassos posaries a aquests ritmes?

Busca l'instrument més adient que imiti el so de cada un dels diferents vehicles de transport.

- El so és la sensació auditivo - cerebral produïda en el nostre òrgan auditiu per les vibracions (ones sonores) generades pels ossos elàstics habitualment a través de l'aire. El soroll és un conjunt de sons desordenats que normalment produeixen molèstia quan arriben a l'oïda, en canvi el so no.

- El tren txc-txc-txc-txc-txc-txc-txc-txc-txc-txc-txc,… 2/4 la flauta.

- La moto brbrbrbrbrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmm,… 4/4 el baix.

- Un cavall tucutuc-tucutuc-tucutuc-tucutuc-tucu,… 2/4 les castanyoles.

- Un cotxe de carreres brbrbrbrbrrrrrrrrrrmmmm,… 4/4 la guitarra elèctrica.

5. ELS TRANSPORTS URBANS. SITUACIÓ EN EL PLÀNOL.

Localitzeu i anoteu en el plànol de Lleida on es troben: La Paeria, L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, La RENFE, L'estació d'autobusos, deixalleries Vilella.

Descriu quin són els mitjans de transport urbans de la ciutat de Lleida.

Explica quina línia d'autobús utilitzaries per anar a cadascun dels llocs que estem treballant.

- Taxis, autobusos i microbusos.

- Per anar a La Paeria i a la RENFE agafaria la L10 Exterior.

- Per anar a l'Arnau agafaria la L9Hospitals.

- Per anar a la deixalleria agafaria el L13 Pardinyes.

6. LLEIDA ES COMUNICA AMB L'EXTERIOR.

Fes un llistat de els ciutats que estan comunicades directament amb Lleida. Busca el gentilici corresponent a cada capital de província.

- Puigverd de Lleida, Juneda, Bell - lloc d'Urgell, Mollerussa

- TarragonaTarraconensos

- Barcelona Barcelonins

- Girona Gironesos

- Lleida Lleidatans.

7. FEM DISSENY.

S'ha organitzat un concurs a nivell de Lleida ciutat el qual ens motiva a participar en un disseny d'un bitllet de tren o d'autobús.

A tu, que ets molt participatiu, t'agrada la idea. Creus que tens possibilitats, doncs ets imaginatiu i creatiu.

Ja pots posar el teu cap en funcionament!

Anota alguns detalls que creguis importants a l'hora de dur a terme el projecte i que t'ajudaran a crear el teu propi disseny. Dissenya un bitllet de tren o d'autobús.

Les mides són 7cm x 3.5cm.

En el bitllet hi ha de constar si és de tren o d'autobús, el lloc de procedència i de destinació, el preu, el dia,…

8. HOW DO YOU DO TO GO TO SCHOOL.

How do you come to school ? On foot, by car or by bus ? Make a list of all the means of transport you can use and make a survey to your classmates to find out which means of transport they use to come to school.

Fes una enquesta dins del grup per esbrinar quin mitjà de transport utilitzen per anar a l'escola (Recorda que ho has de preguntar també en anglès).

Fes una llista de tots els mitjans de transports existents i elabora un gràfic amb els mitjans utilitzats pel grup.

- On foot.

- We can go to school by bus, by car or on foot.

- Plane, car, motorcycle, bike, skateboard, bus, boat, underground, balloon, ship, yatch, coach, van, lorry, truck, taxi, helicopter.

9. TU VEUX ALLER À BARCELONA.

Tu veux aller à Barcelone? Tu as envie de visiter “Las Ramblas”, le “Maremagnum” ou le “Tibidabo”? Alors demande les horaires des trains qui vont de Lleida à Barcelone et de Barcelone à Lleida.

Escriu al teu dossier els horaris (escriu - los en lletres).

- Horaires qui vont de Lleida à Barcelone:

Dès sept heures moins vingt - deux jusqu'à neuf heures et demie

Dès sept heures et dix jusqu'à neuf heures et demie.

Dès neuf heures moins vingt - deux jusqu'à midi et demie

- Horaires qui vont de Barcelona à Lleida :

Dès cinq heures moins dix jusqu'à huit heures moins quatre.

Dès sept heures moins dix jusqu'à neuf heures et dix.

Dès sept heures moins vingt jusqu'à onze heures moins le vingt.

10. L'ESTACIÓ DE LLEIDA.

Anota els aspectes més destacats de la història de Lleida.

Passeja per l'estació i localitza tots els punts assenyalats en al plànol.

Lleida va quedar vinculada al ferrocarril el 30 de maig de 1860.

La primera estació, feta de fusta, s'ubicà a la zona del Pla de Vilanoveta. Va tenir una vida molt curta, ja que als pocs dies de posar - la en funcionament quedà reduïda a brossa per un fort vendaval. Posteriorment, es va aixecar una altra al costat nord de les vies, a la vora del camí de Corbins, amb major solidesa. Mantingué el funcionament fins al 1928, un any després de la finalització de l'estació actual.

La construcció de la tercera i última, s'emmarca en un període d'expansió del ferrocarril. El primer projecte, aprovat a l'octubre de 1922, fixava les explanacions amb les seves vies, xarxes i edificis, proposant la construcció d'un nou edifici de viatgers amb les ampliacions necessàries.

Les obres es van dividir en varies fases per a no afectar l'explotació dels serveis ferroviaris. L'edifici s'inspirava arquitectònicament a altres terminals espanyoles, però oferia també altres elements poc freqüents en construccions d'aquest tipus. Entre aquests elements originals destaquen les dos torres que flaquegen l'accés principal a la terminal.

Llavors però, els interiors que mantingueren la concepció tradicional de les grans terminals fins al primer terç del S.XX. Setanta anys més tard, l'estació manté la imatge inalterable que donaren els arquitectes a la companyia de nord.

11.RECULL GENERAL.

Descriu els mitjans utilitzats per a realitzar el treball (en llengua castellana).

He cogido la información de la exposición que nos dieron en la RENFE y de los horarios que cogimos. También me fui a la parada del autobús a ver que líneas pasaban por los sitios especificados en los ejercicios.

1. DESCRIPCIÓ DE SENSACIONS.

Avui ets en un lloc diferent. En un lloc poc habitual. Segurament hi ha moltes coses que et criden l'atenció, Cal que t'hi fixis molt bé.

Anota tot allò que et cridi l'atenció. Anota també sensacions i algunes olors. Pren nota de com estan les deixalles: organització, estat, classificació,…

Comenta les sensacions individuals amb la resta de companys.

Descriu minuciosament tot el que veus i perceps. Et pots ajudar del colors, les olors,… i també d'altres sensacions que t'hagin pogut suggerir.

Esta ordenat per què cada tipus de deixalla esta en un lloc específic, però aquests munts de deixalles classificats estan desordenats, tot amuntegat.

Al entrar hem sentit una pudor, no gaire forta, molt suportable (sense comparació amb la del abocador), però que es notava que allà hi havia brossa. Ràpidament ho he relacionat amb el caire de color marró que hi havia a l'entrada, un aura molt perfecta: marró i pudor.

M'ha cridat l'atenció el munt de papers per reciclar que podem arribar a crear, increïble. Però lo més impressionant ha sigut quan han comprimit el cotxe

2. CALCULEM LA DENSITAT.

A la deixalleria, els han arribat uns paquets de ferralla sense informació del producte que contenen, estan etiquetats amb les lletres A, B, C.

Sabent que els paquets pesen aproximadament 800kg i que el paquet A ocupa un volum de 0.296m3: el B un volum de 0.071m3 i el C de 0.102m3, calcula'n la densitat i a partir d'una taula de densitat, esbrina de quin element es tracta.

Consulta els materials metàl·lics que reciclen amb més freqüència.

Intercanvia i comprova les dades amb els teus companys.

Assigna a cada lletra de quin element es tracta.

A. 800kg/0.296m3= 2702.7027027027027027027027027027kg/m3 Alumini.

B. 800kg/0.071m3= 11267,605633802816901408450704225kg/m3

C. 800kg/0.102m3= 7843,1372549019607843137254901961kg/m3

Les aixetes de les cases.

3. DIBUIXEM AMB PERSPECTIVA.

Dibuixa amb perspectiva cavallera un dels contenidors de la deixalleria.

Fes un croquis del contenidor col·locant-hi les mesures. Posa en comú les mesures i realitza la perspectiva cavallera del contenidor utilitzant l'escala 1:100 i el factor de conversió per l'eix X és de 0.8.

ESCALA: 190cm/100= 1.90 cm || 247cm/100= 2.47cm || 470cm/100= 4.7cm

COEFICIENT DE REDUCCIÓ: 2.47x0.8= 1,976cm

4. FUNCIONAMENT D'EINES I APARELLS.

Observa les diferents màquines que existeixen en la deixalleria i pregunta'n si cal el seu funcionament.

Identifica algun dels operadors mecànics que has estudiat aquest any i explica el seu funcionament.

Politxes, junta de cardan, engranatges cilíndrics (pinyó - plat), biela, cigonyal, engranatges cònics, pinyó - cremallera.

5. ELS CONTENIDORS DEL CARRER.

Seria interessant de dedicar una estona a descobrir que hi podem trobar dins d'un contenidor dels que hi ha pels carrers. Més d'un cop ens sorprendríem. Feu un llistat d'allò que hi pot haver en un contenidor comú.

Busqueu diferents classes de contenidors que es necessiten per a depositar-hi les diverses deixalles i residus.

Dibuixa diferents “objectes” que es poden utilitzar per a la recollida de deixalles: a casa, al carrer, als comerços, a les indústries, etc. També en pots inventar de nous.

Hi podem trobar bosses de plàstic plenes de llaunes, papers, residus orgànics (menjar), bolquers, peces de roba, tetra-bricks, ampolles de vidre, cartró, cables, qualsevol tipus de plàstic, piles, … També matalassos, neveres, microones,…

Contenidors de vidre, paper i cartró, tetra-bricks, llaunes i plàstics, residus orgànics, piles, electrodomèstics.

6. CREEM A PARTIR DE DEIXALLES.

Davant d'aquesta realitat del món de les deixalles, segur que se t'han ocorregut algunes idees fantàstiques. Desprès d'una hora d'una bona visita se t'encarrega un projecte molt creatiu i atractiu alhora.

Pensa en algun objecte que t'hagi cridat l'atenció i que el trobis suggerent. Ara, a aquest objecte, li has de donar animació i que tingui vida pròpia.

Buscar algun objecte que et cridi l'atenció per la seva forma, mida, … Fes-ne un esbós.

Tria un objecte, posa-li un nom, dóna-li vida i una personalitat definida. Dibuixa'l i pinta'l amb colors de fusta o retoladors.

Es diu Nattook, està fet d'acer i és un metre d'alt. Nattook és obert i simpàtic, bromista i innocent. És fàcil d'enganyar - lo, però compte, t'ho pot fer pagar car. Si ets un bon amic seu segur que no tens cap problema amb ell. Per cert, no és noi ni noia, així que no us feu il·lusions!

7. RECYCLING.

The litter produced in our daily life is an important problem because it contaminates the environnement. The only thing we can do to help is to recycle the waste in different recycling banks.

 • What does the recycling area recycle?

 • Write two slogans to convince the citizens that the litter selective collection is necessary.

 • Metal, paper, cardboard, plastic, glass,…

 • 8 LA GEOMETRIA I LES DEIXALLES.

  Tria dos tipus de contenidors diferents i calcula el volum d'aquestos. Observant veuràs que pots trobar repartits per la deixalleria diferents cossos geomètrics. Identifica'ls i anota'ls.

  - Að bxh= 100.2cm x 120.6cm= 12084,12cm2 || 4.7m x 2.47m= 11,609m2

  - V = Abxh 12084,12cm2 x 128.5cm= 1552809,42cm3

  - V = Abxh 11,609m2 x 1.90m = 22,0571m3

  V1 1552809.42cm3

  V2 22.0571m3

  - Hi havia cilindres, semiesferes, corones circulars, prismes, cubs i troncs de con.

  9. INTERPRETACIÓ DE GRÀFICS.

  Comenta l'evolució de la recollida selectiva a Lleida per que fa al paper i al vidre.

  1996

  1997

  1998

  Voluminosos (kg)

  232940

  307200

  412820

  Piles (kg)

  1215

  385

  10. ELS MATERIALS I ELS JOCS.

  A partir dels diversos materials que puguis trobar a la deixalleria utilitza'ls per adaptar - los a un joc dels que coneguis.

  Descriu les regles, el nombre de jugadors, el terreny, els materials, …

  He pensat que agafant les bosses de plàstic grans podríem fer una carrera de sacs amb dos persones a cada sac. El número de participants és il·limitat (fins que s'acabin les bosses de plàstic). Les normes són que no es pot sortir del sac quan estem a la carrera, no val pegar a ningú per a que es despisti, o bé fer - li alguna entrepussada…

  11. RECULL GENERAL.

  Redacta, pas a pas, com s'ha desenvolupat la visita.

  Lo primer que han fet al arribar nosaltres allà ha sigut pesar - nos en una balança. Després ens han separat en dos grups. Nosaltres hem vist la deixalleria amb aquest ordre: residus no fèrrics, paper i residus fèrrics. Hem agafat les mides de dos contenidors després d'haver comprimit un cotxe. Ens han donat una cocacola (que vam agrair molt) i un bloc de notes molt útil.

  Bibliografia

  - Pàgines web:

  www.paeria.es

  www.arnau.scs.es

  www.renfe.es/empresas/regionales

  - Revistes:

  “Benvinguda”

  - Tríptics:

  “Menys esperes per a les intervencions quirúrgiques”

  “Ca4 R Regionals Renfe

  - Totes les exposicions que en cada lloc ens han fet i varis dossiers.

  Opinió Personal

  Aquest crèdit de síntesi ha sigut molt instructiu, però crec que us heu passat una miqueta. He anat de bòlit amb aquests munt d'exercicis!

  M'agradaria comentar que no sé per què demaneu tants dibuixos, és necessari? De veritat que costa molt de fer - los, amb la façana de Blondel vaig tenir que tornar.

  També m'agradaria dir que la dinàmica aquesta dels grups m'agrada, sé que cada vegada el crèdit aquest serà més individual, però sempre és útil tindre un grup per compartir informació.

  Les exposicions han estat molt bones, l'únic que a la de l'Arnau va ser una mica enredada la part dels esquemes a l'ordinador. La que més hem va agradar va ser la de la Renfe. El senyor aquell va anar directament al gra, sense anar-se'n per les rames i va ser molt concís.

  De totes maneres ens ha servit de bastant i ara sabem coses que amb altres crèdits, potser no haguéssim vist ni sapigut.

  1

  ÒRGAN DE GOVERN: LA PAERIA

  Casa de tots els ciutadans.

  Col·legiats

  Individuals

  30cm

  50cm

  1m

  V= e/t

  Y

  X

  Z

  128.5cm

  120.6cm

  100.2cm

  1.90m

  2.47m

  4.7m

  DIRECTOR GERENT

  Comissió direcció

  Unitats Staff

  Direcció mèdica

  Direcció infermeria

  Direcció econòmica

  Direcció recursos humans

  Direcció serveis Gerent

  Subdirecció mèdica

  Junta Clínica

  Comissió central de qualitat

  CEIC (Comissió d'investigació clínica)

  Infeccions

  CEA

  Farmàcia

  HC (històries clíniques)

  Recursos

  Tumors

  Altres

  TELASPORT,

  L'esport amb més tela!

  Per totes les edats, nens petits, adults, jovent, gent gran, gent centenària, gent quaternària, gent de pocs segons,…

  Tots els dies de la setmana a totes hores i tots els esports que us pugueu imaginar: hockey, futbol, bàsquet, patinatge, tennis, frontó, pitxi, natació, waterpolo, voley, badminton, jocs de taula, sales de ball, aeròbic, defensa personal,…

  T

  ENFE. Núm. de sèrie

  Lloc de procedència i lloc de destinació

  Horari 00:00h - 00:00h

  DIA: 00-00-00

  Preu: 00000ptes,

  €0000

  Don't litter!

  Don't litter the street, because you litter your house.
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar