Laboratorio


Reacciones de sustitución


Pràctica 7

Reaccions de substitució

Objectius

Realitzar una reacció de substitució per saber que és, com es forma i com poder-la identificar de les altres reaccions.

Fonament teòric

La reacció de substitució es dona quan un metall substitueix a l'altre desplaçant-lo.

Farem servir una sal d'un àcid fort amb un metall per a obtenir com a resultat la sal del segon metall.

Material

Material de vidre no volumètric

 • Tubs d'assaig

Reactius

 • Dissolució de Sulfat de Coure (II) (CuSO4)

 • Zinc (Zn)en forma de llimadures de ferro.

 • Alumini (Al)

Procediment

 • Agafar un tub d'assaig net i omplir-lo fins la meitat de CuSO4

 • Afegir dins del tub unes quantes llimadures de zinc.

 • Esperar uns minuts i agitar lleugerament.

 • Observar els canvis.

 • Repetir l'experiència però en alumini.

 • Càlculs i resultats

  'Reacciones de sustitución'
  Dió CuSO4 CuSO4(aq) + Zn(s) ! ZnSO4(aq) + Cu(s)!

  La dissolució de Sulfat de Coure és una dissolució d'una tonalitat blavosa, quan afegim les llimadures de Zinc, aquesta es torna transparent formant un precipitat marró. Tot això ens indica que ha hagut lloc una reacció química

  CuSO4 + Al ! Al2(SO4) + Cu!

  En aquesta reacció en costa més saber si ha finalitzat o no. A primer cop d'ull, només notem una petita variació de la tonalitat de la dissolució. Això pot ser perquè la dissolució de Sulfat de Coure emprada està molt diluïda.

  Conclusions

  Sempre que fem reaccionar una sal provenen d'un àcid fort amb un metall, es formarà la sal del segon metall. També podrem identificar una reacció de substitució, ja que aquesta com el seu nom indica, el segon metall es posa en lloc del primer formant la seva corresponent sal.

  Qüestions

 • Escriure i igualar la reacció anomenant tots els seus components.

 • CuSO4 + Zn ! ZnSO4 + Cu

  El sulfat de Coure amb el Zinc dona com a producte Sulfat de Zinc i Coure.

 • Escriure i igualar la reacció de la segona experiència anomenant tots els seus components.

 • 3 CuSO4 + 2 Al ! Al2(SO4)3 + 3Cu

  3 Mols de Sulfat de Coure reaccionen en dos d'alumini donant Sulfat d'alumini més tres mols de Coure.

  2
  Descargar
  Enviado por:Lux
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar