Laboratorio


Reacción endotérmica


Pràctica 5

Reacció Endotèrmica

Objectius

Realitzar una reacció endotèrmica per poder saber que és, com es forma i com poder-la diferenciar dels demés tipus de reaccions.

Fonament Teòric

Les reaccions endotèrmiques són aquelles que necessiten absorbir calor per realitzar-se.

N'hi ha molts tipus de reaccions endotèrmiques, però en aquesta pràctica farem reaccionar dues sals, una d'elles procedent d'un àcid fort.

Material

Material de vidre i no volumètric

 • Pipeta aforada de 10 ml (Sensibilitat 0,1 ml)

Material de vidre i no volumètric

 • Tub d'assaig

 • Vas de precipitats 100ml

 • Vidre de rellotge

Reactius

 • Clorur amònic (NH4Cl)

 • Nitrit de Sodi (NaNO2)

Altres

 • Termòmetre

 • Pipum

 • Espàtula

Procediment

 • Agafar el vidre de rellotge i posar-hi una mica de NH4Cl i NaNO2.

 • Ficar la mescla anterior dins d'un tub d'assaig.

 • Agafar un vas de precipitats i abocar-hi dins aigua destil·lada.

 • Mesurar la temperatura de l'aigua (To).

 • Pipetejar 10 ml d'aquesta aigua i posar-la dins del tub d'assaig.

 • Agitar fort fins que acabi la reacció.

 • Introduir el termòmetre i anotar la temperatura (Tf)

 • Càlculs i resultats

  'Reacción endotérmica'
  NH4Cl + NaNO2

  NH4Cl + NaNO2 + H2O + Q ! NaCl + NH4NO2 + H2O

  !

  És una reacció de doble desplaçament

  El clorur d'amoni es troba en polç blanc i el Nitrit de sodi es troba en polç blanc-groguenc.

  Això forma una mescla homogènia.

  Quan a la mescla li afegim aigua i ho agitem, aquest formarà Nitrit d'amoni més clorur de sodi i aigua, tot es troba diluït en l'aigua i per tant només apreciem que la dissolució és transparent.

  Al finalitzar la reacció hem pogut comprovar com el tub disminuïa de temperatura:

  T0 = 23 ºC

  Tf = 21 ºC

  La temperatura ens ha disminuït 2 ºC respecte a la temperatura inicial.

  Conclusions

  Hem après que les reaccions endotèrmiques necessiten energia per reaccionar i que aquestes es poden identificar gràcies a la disminució de temperatura que experimenten.

  També hem après que dos sals, una procedent d'un àcid fort, amb aigua dona lloc a aquest tipus de reacció.

  Qüestions

 • Escriure, igualar la reacció i anomenar cada un dels seus components.

 • NH4Cl + NaNO2 + H2O + Q ! NaCl + NH4NO2 + H2O

  Clorur d'amoni, més nitrit de sodi, més aigua, més energia, dona lloc a Clorur de sodi més nitrit d'amoni més aigua.

 • Passaria el mateix si utilitzéssim sals diferents? Per què?

 • Sí, sempre i quan una de les sals procedeixi d'un àcid fort i se apliqui energia a la reacció. Això és degut a que el metall d'una de les sals desplaça a l'altre i viceversa, formant-se les corresponents sals.

 • Escriure la reacció suposant que el procés s'hagués fet amb sals diferents. Igualar la reacció i anomenar tots els seus components.

 • Na2SO4 + 2 KNO3 + Q ! 2 NaNO3 + K2SO4

  El Sulfat de sodi reacciona en dos molècules de nitrat de potassi, donant dos molècules de nitrat de sodi més sulfat de potassi.
  Descargar
  Enviado por:Lux
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar