Literatura


Raquel; Isabel-Clara Simó


Resum del Llibre...............................................................Pag. 1

Tipus de llenguatge..........................................................Pag. 1

Frases fetes amb el seu significat.................Pag. 2

Paraules d'argot juvenil...............................................Pag. 3

Anàlisis de relacions familiar.................................Pag. 4

Influencia del amics.........................................................Pag. 4

Opinio personal.......................................................................Pag. 5

La Raquel no es troba a gust amb el seu físic i no li te gaire apreci a la seva família. te 17 anys viu amb la seva mare i te un germà que viu amb el seu pare i la núvia d'aquest ,la Silviana perquè aquesta te mes diners. Els pares es divorcien perquè el pare era infidel. La mare de la Raquel no guanya gaires diners ,ja que treballa a casa i te una pensió el que fa que La Raquel es posi a treballar per portar diners a casa,

La millor amiga de la Raquel ,la Montse li amaga durant un temps que te càncer, a la fi ha de ser ingressada a l'hospital .La Raquel segueix en contacte amb la seva amiga per carta i de vagades la visitava a l'hospital. Al final mor.

Aquest any acabava de comença a estudiar COU. En aquest curs la Raquel fa una nova amiga la qual abans no suportava entre altres raons perquè l'hi tenia enveja .La relació amb aquesta noia fa que la Raquel canviés la seva manera de vestir i s'animes.

També coneix a l'Oriol un noi amb que abans mai havia parlat , amb qui finalment acaben sortint junts i te relacions sexuals per primera vegada.

El llenguatge que s'utilitza es un llenguatge col·loquial o familiar , perquè es tracta d'un diari personal d'una jove de 17 anys .Trobem frases fetes i multitud de paraules d'argot juvenil que ens fan arribar a la conclusió de que es tracte de aquest tipus de llenguatge.

 • Passar el temps volant: El temps passa ràpidament.

 • Estar fet pols: Estar desanimat/da, cansat/da......

 • Fer-se un tip de plorar: plorar molt.

 • Fer rialletes de conill: Riure en veu baixa discretament

 • Estar peix: Desconèixer un tema.

 • Tenir la paella pel mànec: Tenir el control del que passa .Deixar fet un nyap : entristir

 • Quedar planxat: quedar impactat.

 • No caure el anells: no donar massa importància a fer alguna cosa.

 • Fotre un bolet: Pegar.

 • Quedar-se escurat: Quedar-se sense diners.

 • Tenir-li mania a algú: No agradar a algú.

 • Morir-se de ganes: Desitjar alguna cosa intensament.

 • Gastar-se-la llarga: Ser desvergonyit, aprofitar-se .

 • No pegar ni Brot: No fer res.

 • Fer el cor fort: envalentir .

 • Fer-se el longuis: desentendré.

 • Una cosa de lluny de picor: Alguna cosa que per antiguitat ja no importa.

 • Xerrar per els colzes: Parlar molt.

 • Quedar-se d'una peça: Quedar-se impactat.

 • Burxar com un corcó: insistir.

 • Fer cara de pomes agres: Expressar fàstic.

 • Estar escurat com una rata: Ser pobre.

 • Estar commogut fins al moll dels ossos: Emocionar-se molt.

 • Fer saltar la banca: Robar.

 • Espolsar-se les puces: Desempallegar-se de les culpes.

L'argot es un us del llenguatge que utilitzen un col·lectiu de persones que comparteixen unes característiques: edat, treball...

En aquests llibre trobem exemples de l'argot utilitzat pel joves :

Peles, - diners

Coi,- Expressio de sorpresa, enfat ,alegria

Hostia,- Expressio de sorpresa, enfat ,alegria

Rotllo- aburriment

Xorrades,- coses sense importancia

Tia,- noia

Empolló,- persona que estudia molt

Profa- professora

Bio,-Biologia

Collonut,- que fa va be, que serveix , una cosa~ :una cosa bona

Merda,- Expressió que s'utilitza quan alguna falla , deixar de funcionar etc

Deixar tirat - no complir alguna cosa, sobretot cites ,no presentar-se

Molar- fet de agradar, estar be

Colla- grup

Cutre- cosa ~ cosa dolenta, mal feta

Alguns exemples de paraules argot utilitzades actualment son:

Cata - Català

Caste -Castella

Pal - aburriment , cosa que no ve de gust fer

Pinpin - persona de poca intel·ligència, que es creu millor

Currar- treballar

Passar - no fer alguna cosa , o no donar-li importancia

Ficar- moltes vegades utilitzat en lloc de posar

En la família de la Raquel trobem molta desconfiança entre el membres ja que no hi ha gens de comunicació , a més la infidelitat del pare ,qui porta el sou a casa agreuja encara mes les relacions, la mare de la Raquel no te cap propòsit a la vida que la des seguir d'ama de casa .La relació entre pares i fills es dolenta ja que no fan tot el cas que necessitarien i entre ells (el pares) es un fracàs ,de tal manera que s'arribarà a trencar el vincle entre ells. Si em de puntuar aquesta família no arribaria mai al aprovat. Desprès de la divisió la relacions entre membres son encara mes fredes.

La enfermetat de la seva millor amiga i la posterior mort d'aquesta enfonsa mes encara a la Raquel,

Encara que amb la aparició de les seves noves amigues i el seu nuvi fan millorar la situació ,però fan canviar a la Raquel tant en aspectes de vestir ,físic ,com en caràcter

El llibre ens dona una visió de la vida mitjançant els ulls d'una noia adolescent amb problemes econòmics, d' autoestima ,familiars, estudis però que aconsegueix sortir-se'n el llenguatge utilitzat i les situacions que apareix fan que el lector es pugui sentir identificat en alguns moments amb la protagonista encara que es mes fàcil per les noies que no els nois.

Es un llibre interessant i que es llegeix ràpidament ja que no es fa pesat per el llenguatge que utilitza ,i que la historia es desenvolupa sense fer servir massa personatges.

RAQUEL

Isabel Clara Simó.

1
Descargar
Enviado por:Nock
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar