Biografía


Ramón Llul


Ramón Llull, 1232-1316

Un proyecte de vida

Llull continua sent un personatge de leyenda, capaç de canviar tota la seva vida per seguir uns ideals d´alçar el català com a llengua valida per a totes les expressions de cultura; això permet d´obrir unespossibilitats immenses per a la mateixa llengua i pero a la seva capacitat expresiva.

Autor que procedeix de la noblesa que s´instalà a Mallorca,que es trovaba en mans dels musulmans.Li interessa la literatura com a activitat cortesana.

Un día té una visió de Crist crucificat,visió que es repetirà en cinc ocasions; a partir de llavors reorienta la seva vida: deixa la família, la cort i les riqueses.

Es convenç de que ha de tirar endavant una triple activitat:

  • Convertir els musulmans (“infidels”).

  • Escriure un llibre a fi de combatre els errors dels infidels.

  • Es planteja de fer valer el seu missatge entre les autoritats eclesiàstiques i polítiques del seu temps, perquè l´ajudin a fundar escoles i monestirs per a la preparació de futurs missioners.

Un missatge carregat de raons

Manifesta una clara voluntat docrinal i propagandista però lo que es admirable es que tingui la intenció de fer-ho a partir de l´explicacion raonada de les seves concepcions cristianes.Vol trobar raons d ´allò que és considera fe,per això pot ser mal vist per les mateixes autaoritats eclesiàstiques del seu temps.

No hem d´oblidar que,Llull no va deixar d´engrescar les autoritats cristianes en proyectes militars pero recuperar Terra Santa, que es trovaba en mans de infidels.En aquest temps vull retirat a Randa,fent d´ermità, on s´omlpe de forces per iniciar la propagació del seu missantge: << Novell saber hi hai atrobat; pot n´hom conèixer veritat e destruir la falsedat>>. Llull es va arribar a anar a països musulmans per portar a la pràctica les seves idees.

Sembla que l´any 1315 era a Tunis,després se´n perd de vista,va morir en aquest any o en el següent.

Plantejament utilitarista de la literatura.

Encara que no tenia cap voluntat literaria, se´l considera el creador del català literari, el primer gran clàssic de les lletres catalanes. Esdevè un mestre en l´us de l´exemplum i de l´al.legoria. Es un escriptor que posa a prova sense parar l´eficàcia dels seus recursos de persuasió.

La literatura,per a ell, nomès té dos possibilitats:

  • textos més o menys lírics sobre Déu,

  • textos propagandistics en forma de relat.

Obra

La varietat litarària de la seva obra es enorme.

Escriu la seva primera obra , el Llibre de contemplació a Déu, que conté tot el seu pensament;però aviat s´adona que ha de trobar un mètode per a organitzar i presentar les seves idees, que Llull anomenarà la seva Art mayor.D´aquesta Art, en sortiran tot d´altres obres que expliquen el seu ideari; el Llibre de l´ordre de cavallería ne´s una demostració.

Novel.les com: Llibre d´Evast, l´Aloma e de Blaquerna i Fèlix tenen un profund carácter biogràfic i exemplar.Llull ens hi presenta dos personatges que recullen aspectes de la seva propia vida.

  • Blanquerna venç la temptació de l ´amor humà després de sentir la declaració amorosa de la Natana.

  • Fèlix es un personatge que inicia un itinerai que l´ha de portar a conèixer el món de la realitat i de ´espiritualitat.

Té una amplia part de la seva obra dedicada a explicar i a defensar la seva Art. Des de un punt de vista literari, s´ha de remarcar la intensitat i l´interés

d´algunes obres morals com : Llibre de les bèsties i Llibre de l´amic amat. En aquest terreny sorprèn la presencia del llibre: Libre del gentil e dels tres savis: marc de tolerancia i respecte; tres savis que argumenten les seves religions (mahometana, jueva, cristiana) i un gentil pagà que no té fe, que es lliure d´escoltar i escollir una, i que a més, no diu quina, ni els savis pregunten.
Descargar
Enviado por:Norma Rey Garcia
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar