Química


Química


1-Disolucions

-Material:

 • dicromat de potassi de 8 grams/litre

 • Matràs aforat de 250 ml

 • Balança

 • Vas de precipitats

 • espàtula

 • vidre de rellotge

 • embut de vidre

 • pipetejador

 • vareta per agitar

 • proveta de 250ml

-Hipòtesi:

Amb aquesta pràctica volem aconseguir arribar a una quantitat exacta de massa ajuntant l'aigua i el dicromat de potassi. No ens tenim que passar de quantitat sinó no servirà de res, i s'haurà de llençar tot. Aquesta pràctica només és per practicar la nostra quantitat d'arribar a mesures exactes.

-Procediment:

Primer es calcula la quantitat de dicromat de potassi que farem de potassi que farem servir (passarem 250 cm3 de dicromat de potassi a grams) i desprès es va ficant aigua i amb el pipetejador vigilem de no passar-nos del compte.

-Resultat:

Al final ens hem passat del compte i la pràctica no ha tingut èxit.

-Conclusió:

Hem de practicar més pe no passar-nos de quantitat en pròximes pràctiques.

2-Reaccions químiques

 • Primera reacció:

 • -Reacció: KI + Pb(NO3)2 PbI2 + KNO3

  -Igualar la reacció: 2KI + Pb(NO3)2 PbI2 + 2KNO3

  -Material:

  • KI

  • Pb(NO3)2

  • Provetes

  • Graella de provetes

  -Hipòtesi:

  En transformar el KI i el Pb(NO3)2 hem de obtenir un canvi de color a la substància.

  -Procediment:

  Primer introduïm una certa quantitat de KI en una proveta i després fiquem una petita quantitat de Pb(NO3)2 i observem el resultat.

  -Resultat:

  El líquid que abans era transparent (KI) s'ha tornat de color groc en ficar-hi una petita quantitat de Pb(NO3)2

  -Conclusió:

  El canvi químic s'ha produït exactament com esperàvem que passes, el plom s'ha ajuntat amb el iode, i el potassi s'ha ajuntat amb el nitrogen i l'ocigen.

 • Segona reacció:

 • -Reacció: Zn + HCl ZnCl2 + H2

  -Igualar la reacció: Zn + 2HCl ZnCl2 + H2

  -Material:

  • Zinc en pols

  • Àcid clorhídric (HCl)

  • Proveta

  • Graella de provetes

  -Hipòtesi:

  En ajuntar el àcid clorhídric i el zinc s'ha de provocar una reacció que produeixi hidrogen.

  -Procediment:

  Fiquem una petita quantitat zinc en pols en una proveta i desprès afegim àcid clorhídric. El zinc comença a fer bombolles, que son bombolles d'hidrogen en gas i que s'escapa.

  -Resultat:

  S'ha fet una reacció que a fet que el zinc vagi desapareixent poc a poc i que es faci hidrogen en estat gasos.

  -Conclusió:

  La pràctica ha tingut èxit. Ha passat just el que pensàvem que passaria, el zinc s'ha dissolt amb el clor i el hidrogen s'ha escapat del recipient.

 • Tercera reacció:

 • -Reacció: CuSO4 + Fe Cu + SO4

  -Material:

  • Sulfat de coure (CuSO4)

  • Cargol de ferro

  • Proveta

  • Graella de provetes

  -Hipòtesi:

  En ficar el cargol de ferro dins del sulfat de coure, el coure s'anirà col·locant per sobre del cargol.

  -Procediment:

  Fiquem el cargol dins d'una proveta vigilant que no es trenqui. Omplim fins a mig cargol la proveta amb sulfat de coure i observem la reacció.

  -Resultat:

  El coure es va dipositant poc a poc sobre del cargol i llavors es queda el líquid de color groc.

  -Conclusió:

  La nostra hipòtesi és encertada, el coure sa anat col·locant a sobre del ferro i desprès el líquid s'ha tornat de color groc perquè allí només hi havia sofre i oxigen.

 • Quarta reacció:

 • -Reacció: FeCl3 + NaOH NaCl + Fe(OH)3

  -Igualar la reacció: FeCl3 + 3NaOH 3NaCl + Fe(OH)3

  -Material:

  • FeCl3

  • NaOH

  • Proveta

  • Graella de provetes

  -Hipòtesi:

  En ajuntar els dos reactius es produirà un canvi de color i apareixeran petites taques sòlides.

  -Procediment:

  Introduïm una mica de FeCl3 i desprès fiquem el NaOH i observem la reacció.

  -Resultat:

  El líquid ha canviat de color, ara és de color marro, i s'han format petites taques sòlides.

  -Conclusió:

  La hipòtesi era certa. En ajuntar els dos reactius el sodi d'un s'ha ajuntat amb el clor de l'altre, canviant així de color, i el ferro s'ha ajuntat amb el OH formant taques sòlides.

  3-Llei de la conservació de la massa

  • Primer exemple:

  -Reacció: CaCl2 + Na2CO3 CaCO3 + NaCl

  -Igualar la reacció: CaCl2 + Na2CO3 CaCO3 +2NaCl

  -Material:

  • Balança

  • CaCl2

  • Carbonat de sodi (Na2CO3)

  • Vasos de precipitats.

  -Hipòtesi:

  En un vas col·locarem 67'4 grams de carbonat de sodi, en l'altre col·locarem 70'1 grams de CaCl2. Els ajuntarem els dos i els pesarem i després sumarem els grams del vas que està buit. el resultat serà igual que si aguisem pesat els dos vasos.

  -Procediment:

  Fiquem 67'74 grams de carbonat de sodi en un vas de precipitats i després col·loquem 70'1 grams de CaCl2 en l'altre vas de precipitats. Els pesem els dos. Pesen 137'5 grams. Ara els ajuntem en un vas de precipitats i el pesem, juntament amb el vas buit.

  -Resultat:

  Pesen igual que quan hem pesat els dos vasos, cadascun amb el seu respectiu material.

  -Conclusió:

  La nostra hipòtesi es certa. Per molt que ajuntem i separem matèries el pes no canviarà mai.

  • Segon exemple:

  -Reacció: Mg + HCl MgCl2 + H2

  -Igualar la reacció: Mg + 2HCl MgCl2 + H2

  -Material:

  • Balança

  • Vasos de precipitats.

  • Magnesi

  • Àcid clorhídric (HCl)

  -Hipòtesi:

  Ficarem 0,1 grams de magnesi dins d'un vas de precipitats i després afegirem àcid clorhídric. Ràpidament pesem la mescla. El magnesi es dissoldrà amb el clor, l'hidrogen s'escaparà del recipient i el pes disminuira. Així demostrarem que l'aire pesa.

  -Procediment:

  Agafem 0,1 grams de magnesi i els fiquem dins d'un vas de precipitats. A continuació afegim àcid clorhídric i pesem ràpidament el recipient amb la mescla a dins. Observem el que passa.

  -Resultat:

  El magnesi s'ha començat a desfer i ha començat a aparèixer hidrogen que s'escapa.

  -Conclusió:

  La nostra hipòtesi era certa. El magnesi s'ha anat dissolent amb el clor mentre que el hidrogen que contenia el àcid clorhídric s'ha transformat amb gas i ha marxat del recipient. Ara el recipient pesa menys de quan hem afegit el àcid clorhídric. Així demostrem que l'aire pesa.
  Descargar
  Enviado por:Farré
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar