Laboratorio


Química


Pràctica 3

Densitat de sòlids amb picnòmetre i amb matràs aforat

Objectius

Determinar la densitat dels sòlids mitjançant un picnòmetre i un matràs aforat de 10 ml.

Fonament teòric

El fonament d'aquesta pràctica és el mateix que el de la pràctica anterior ja que es basa en el càlcul de la densitat dels sòlids:

La densitat es el quocient entre la massa i el seu volum. S'expressa en g/cm3 en el sistema C.G.S.

La densitat és una magnitud que no depèn de la quantitat de la matèria que composa el cos, sinó de la seva composició.

Cada substància pura té una densitat característica, la densitat de l'aigua a una temperatura de 20ºC és de 1g/cm3. Aquesta característica que tenen les substàncies és útil per saber de que estan formades realment.

Material

Material de vidre volumètric

 • Matràs Aforat de 10 ml

Material de vidre no volumètric

 • Vas de precipitats

 • Vidre de rellotge

 • Compte gotes

 • Picnòmetre

Reactius

 • Sorra

 • Aigua destil·lada

 • Ferro

 • Coure

Altres

 • Espàtula

 • Flascó Rentador

Procediment

 • Agafar un matràs aforat de 10 ml i netejar i secar-lo bé.

 • Pesar-ho buit i anotar el seu pes.

 • Ficar aigua destil·lada fins enrasar.

 • Pesar el matràs amb l'aigua.

 • Tirar l'aigua a la pica i tornar a pesar el matràs.

 • Agafar el vidre de rellotge i posar una mica de sorra.

 • Posar aquesta sorra dins del matràs aforat

 • Pesar el matràs amb la sorra i anotar el seu pes.

 • Enrasar amb aigua destil·lada el matràs que contenia la sorra.

 • Tornar a pesar i anotar el seu pes.

 • Un cop acabat aquest procediment, repetir-ho exactament igual però amb el picnòmetre.

 • Al finalitzar l'experiència, tornar a fer-la en diferents sòlids: Coure i ferro.

 • Càlculs i Resultats

  Sorra

  Matràs aforat

 • Matràs aforat buit - 12,65 g

 • Matràs aforat + H2O - 24,04 g

 • Matràs aforat buit - 14,22g

 • Matràs aforat + Sorra - 14,65 g

 • Matràs aforat + Sorra + H2O - 23,03 g

 • Picnòmetre

 • Picnòmetre buit - 25,97 g

 • Picnòmetre + H20 - 53,13 g

 • Picnòmetre buit - 26,12 g

 • Picnòmetre + Sorra - 27,11g

 • Picnòmetre + Sorra + H2O = 53,72 g

 • Càlculs del matràs aforat

  24,04 - 12,65 = 11,39 g

  Matràs aforat buit - 12,65g 11,39 g / 0,997 = 11,42 ml

  Matràs aforat + H2O - 24,04 g

  Volum del matràs aforat

  14,65 - 14,22 = 0,43 g

  Matràs aforat buit (2) - 14,22 g Massa de la sorra

  Matràs aforat + Sorra - 14,65g

  Matràs aforat + Sorra + H2O - 23,03

  Massa de la Sorra 0,43

  Massa matràs aforat buit 12,65

  9,95 g

  Volum de l'aigua =

  Volum de Sorra = 11,42 - 9,97 = 1,45 ml

  Resultat Final:

  d =

  Càlculs del Picnòmetre

  53,13 - 25,97 = 27,16 g

  Picnòmetre buit - 25,97g 27,16 g / 0,997 = 27,24 ml

  Picnòmetre + H2O - 53,13 g

  Volum del Picnòmetre

  27,11 - 26,12 = 0,99 g

  Picnòmetre buit (2) - 26,12 g Massa de la sorra

  Picnòmetre + Sorra - 27,11g

  Picnòmetre + Sorra + H2O - 53,72

  Massa de la Sorra 0,99

  Picnòmetre buit 25,97

  26,76 g

  Volum de l'aigua =

  Volum de Sorra = 27,24 - 26,84 = 0,4 ml

  Resultat Final:

  d =

  Ferro

  Matràs aforat

 • Matràs aforat buit - 13,92 g

 • Matràs aforat + H2O - 25,79 g

 • Matràs aforat buit - 15,49g

 • Matràs aforat + Ferro - 15,785 g

 • Matràs aforat + Ferro + H2O - 25,22 g

 • Picnòmetre

 • Picnòmetre buit - 25,66 g

 • Picnòmetre + H20 - 51,17 g

 • Picnòmetre buit - 25,85 g

 • Picnòmetre + Ferro - 27,17g

 • Picnòmetre + Ferro + H2O = 52,21 g

 • Càlculs del matràs aforat

  25,79 - 13,92 = 11,87 g

  Matràs aforat buit - 13,92 g 11,87 g / 0,997 = 11,90 ml

  Matràs aforat + H2O - 25,79 g

  Volum del matràs aforat

  15,785 - 15,49 = 0,29 g

  Matràs aforat buit (2) - 15,49g Massa de Ferro

  Matràs aforat + Ferro - 15,785 g

  Matràs aforat + Ferro + H2O - 25,22

  Massa de la Ferro 0,29

  Massa matràs aforat buit 13,92

  11,01 g

  Volum de l'aigua =

  Volum de Ferro = 11,90 - 11,04 = 0,86 ml

  Resultat Final

  d =

  Càlculs del Picnòmetre

  51,17 - 25,66 = 25,51 g

  Picnòmetre buit - 25,66g 25,51 g / 0,997 = 25,58 ml

  Picnòmetre + H2O - 51,17 g

  Volum del Picnòmetre

  27,15 - 25,85 = 1,3 g

  Picnòmetre buit (2) - 25,85 g Massa del Ferro

  Picnòmetre + Ferro - 27,15g

  Picnòmetre + Ferro + H2O - 52,21

  Massa del Ferro 1,3

  Picnòmetre buit 25,85

  25,06 g

  Volum de l'aigua =

  Volum de Ferro = 25,58 - 25,13 = 0,45 ml

  Resultat Final:

  d =

  La densitat real del ferro a una temperatura d'un 300K és de 7,86 g/ml. Ens ha donat totalment diferent, això pot ser degut a errors de pesades, haver posat tant poc reactiu.

  Coure

  Matràs aforat

 • Matràs aforat buit - 13,94 g

 • Matràs aforat + H2O - 23,78 g

 • Matràs aforat buit - 14g

 • Matràs aforat + Coure - 15,78 g

 • Matràs aforat + Coure + H2O - 24 g

 • Picnòmetre

 • Picnòmetre buit - 25,96 g

 • Picnòmetre + H20 - 51,23 g

 • Picnòmetre buit - 26,53 g

 • Picnòmetre + Coure - 26,84g

 • Picnòmetre + Coure + H2O = 51,51 g

 • Càlculs del matràs aforat

  23,78 - 13,94 = 9,84 g

  Matràs aforat buit - 13,94 g 9,84 g / 0,997 = 9,86 ml

  Matràs aforat + H2O - 23,78 g

  Volum del matràs aforat

  15,78 - 14 = 1,78 g

  Matràs aforat buit (2) - 14 g Massa de Coure

  Matràs aforat + Coure - 15,78 g

  Matràs aforat + Coure + H2O - 24

  Massa de Coure 1,78

  Massa matràs aforat buit 14

  8,22

  Volum de l'aigua =

  Volum de Coure = 9,86 - 8,24 = 1,62 ml

  Resultat Final

  Càlculs del Picnòmetre

  51,23 - 25,96 = 25,27 g

  Picnòmetre buit - 25,96 25,27 g / 0,997 = 25,34 ml

  Picnòmetre + H2O - 51,23 g

  Volum del Picnòmetre

  27,15 - 26,25 = 0,9 g

  Picnòmetre buit (2) - 26,25 g Massa del Coure

  Picnòmetre + Coure - 27,15g

  Picnòmetre + Coure + H2O - 51,51

  Massa del Coure 0,9

  Picnòmetre buit 25,96

  24,65 g

  Volum de l'aigua =

  Volum de Coure = 25,34 - 24,72 = 0,62 ml

  Resultat Final:

  d =

  La densitat del Coure marcada a la taula periòdica en la temperatura de 300 k és de 8,6 g / ml.

  Ens hem apropat una mica més que avanç però tot i així continua estan malament. Els errors han pogut estar els anomenats anteriorment.

  Conclusions

  No hem pogut determinar ni aproximadament la densitat dels sòlids emprats. Això pot haver estat per la pèrdua de substància, errors de pes o d'altres mesures. En la pràctica anterior ho varem poder fer en més facilitat i en més exactitud.

  1
  Descargar
  Enviado por:Lux
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar