Psicología


Psicología de la Educación


Examen de junio 2004 de la asignatura Psicologia de la educación, Universitat de les Illes Balears.

1 diferencies entre teoria d'aprenentatge dels conductivistes i cognitivistes

 • descondicionament clàssic( principi generalització, recuperació espontània, condicionament clàssic d'ordre superior)

 • programes de reforçament( interval, rao)

 • càstig positiu, càstig negatiu

 • - llei doble funció

  • metacognicio

  • estil cognitiu

  • supraordinacio

 • mapes conceptuals: processos d'aprenentatge-ensenyament i avaluació

 • diferencies i similituds entre Piaget i Vigoski

 • text: equilibri-dsequilibri

 • comentar motivació, expectatives i autoconcepte
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar