Biología, Botánica, Genética y Zoología


Protozoos


ELS PROTOZOUS

1- FORMA DE VIDA:

Els protozous viuen en general en ambients aquàtics o en sòls molt humits per tal de sobreviure. Alguns són paràsits i viuen a l'interior d'altres éssers vius, com els plasmodis.

2- DESPLAÇAMENT:

Es poden desplaçar a mitjà de flagels i cilis, aquests el menjar els entra per una mena de boca que tenen o si no per la membrana. També es poden desplaçar a mitjà de psendopodis, que es deformen a mida que es mouen. Cadascun te mecanismes per capturar el seu aliment.

3- ALIMENT:

S'alimenten d'algues unicel·lulars, bactèries, altres protozous o simplement de matèria orgànica. En són exemples l'ameba i el parameci.

4- LA SEVA FORMACIÓ:

Tenen cèl·lules eucariotes, són organismes unicel·lulars, alguna vegada hi ha protozous que viuen junts i formen colònies.

Són heteròtrofs. Estan formats per un nucli, pel citoplasma i la membrana, que serveix per divisió cel·lular, amb divisió prèvia del nucli per mitosis, però tot hi així trobem alguns protozous que tenen reproducció sexual, algun exemple en són els vacúols.

5- GRUPS:

Els protozous es poden classificar en cinc grans grups:

Mastigòfors: alguns protozous produeixen malalties, aquests en són un exemple perquè

produeixen la malaltia de la son. S'instal·len a la sang, a la qual arriben

per la picada de la mosca “tse-tse”, que es troba normalment al Àfrica

Tropical, i de la sang passen al líquid cefaloraquidi. El malalt del qual

pateix aquesta malaltia està conduït a la mort.

Sarcodinis: els sarcodinis estan dividits en quatre grups. Els actinòpodes. Els

rizòpodes els quals produeixen una malaltia enomenada disenteria

amebiana que s'adquireix quan l'home veu aigua contaminada. Els

tecamèbids i els foraminífers, que són els protozous més abundants.

Ciliats: són els més complexos i espacialitzats. Poden tenir dos nuclis: els

macronuclis i els micronuclis.

Esporozous: també anomenat “Plasmodium falciparum”, és un protozou productor del

paludisme de l'espècie humana, es transmet pe runa picada del mosquit

“Anopheles”.

Cnidosporidis: són protozous intracel·lulars que es troben en animals vertebrats,

Generalment de peixos d'aigua dolça i anèl·lids.

INDEX

FORMA DE VIDA.....................................................................................punt 1

DESPLAÇAMENT.....................................................................................punt 2

ALIMENT...................................................................................................punt 3

LA SEVA FORMACIÓ..............................................................................punt 4

GRUPS .......................................................................................................punt 5
Descargar
Enviado por:Nissu
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar