Educación y Pedagogía


Propuesta actividades educativas adolescentes


Unitat Didàctica Sigrid 1

Unitat Didàctica Sigrid 2

Introducció

Aquesta Unitat Didàctica és una proposta basada a partir de la novel.la de Velma Wallis Las dos ancianas i està formada per diferents activitats que d'alguna manera mentenen alguna relació entre elles. Les diferents i variades activitats que podem trobar estàn destinades a joves estudiants de Secundària d'entre 13 i 15/16 anys.

A través de la novel.la s'anirà descobrint com són, com pensen i com i què senten les persones grans i aquests sentiments que es generen al llegir la història es podràn reflexar a les activitats, les quals volen fer reflexionar sobre la concepció que es té d'aquest sector de la població.

Aquesta novel.la no ha estat escollida a l'atzar, sinó que al darrera de tot això hi ha un llarg treball i molta reflexió ja que aquest tema és de gran interès social.

Actualment hi ha una manca de valors i de respecte i, m'atreviria a dir, una ignorància envers la gent gran i, és per això que he decidit crear, a partir d'aquesta història, unes activitats que potencïin uns sentiments positius, de respecte, carinyo i de coneixement cap a la gent gran. Al seu costat es poden aprendre i entendre moltes coses perquè el que ells han viscut va molt més enllà del què ens podem imaginar i només escoltant-los podem aprendre a apreciar coses i fets que sense ells no sabriem reconèixer.

Aquesta Unitat Didàctica està destinada a alumnes que vulguin i estiguin disposats a sentir, a aprendre i a ensenyar, ja que només així es poden entendre moltes coses. Seria un treball inútil realitzar les activitats sense una implicació emocional, ara bé, sí pel simple fet de llegir la novel.la un ja se sent millor persona, o simplement, s'ha emocionat, ja ha avançat un gran tros del camí.

En relació a l'avaluació, és difícil, ja que és un aspecte controvertit, però es suggereix que al llarg de tot el camí l'alumne/a escrigui un diari on plasmi tot allò que fa, sent i aprèn. Amb aquest diari, el qual es valorarà més no el què diu, sinó el com ho diu ( no avaluem la moralitat de l'alumne/a ), més la participàció i implicació a les diferents activitats seran els elements a tenir en compte per fer l'avaluació.

Unitat Didàctica Sigrid 3

ACTIVITAT 1

Unitat Didàctica Sigrid 4

Unitat Didàctica Sigrid 5

ACTIVITAT 2

Unitat Didàctica Sigrid 6

Unitat Didàctica Sigrid 7

ACTIVITAT 3

Unitat Didàctica Sigrid 8

Unitat Didàctica Sigrid 9

ACTIVITAT 4

Unitat Didàctica Sigrid 10

Unitat Didàctica Sigrid 11

ACTIVITAT 5

Unitat Didàctica Sigrid 12

Unitat Didàctica Sigrid 13

ACTIVITAT 6

Unitat Didàctica Sigrid 14

Unitat Didàctica Sigrid 15

Índex

 • Fitxa Tècnica 1

 • Introducció 2

 • Activitat 1

 • L'abans i el després 3

 • Activitat 2

 • La Reconstrucció 5

 • Activitat 3

 • El Per què? 7

 • Activitat 4

 • Gran per un dia! 9

 • Activitat 5

 • Qui té la paraula? 11

 • Activitat 6

 • Sessió de Cinema 13

 • Índex 15

Sigrid Labadia Meno

Educació Moral

2001

Autora: Velma Wallis

Títol original: Two Old Women

Títol Traduït: Las dos ancianas

Barcelona Ediciones B S.A. 1996

Hi ha novel.les que semblen llegendes i, la història de Las dos ancianas té el sabor d'antigues llegendes que han passat de generació en generació. Aquesta novel.la és diferents de les altres. És la història de dues dones grans, Ch'idzigyaak i Sa', que van ser abandonades per la seva gent, a les gelades terres d'Alaska, i condemnades a morir de fred. L'esperit de supervivència es va imposar a la por inicial i les dues dones van decidir lluitar per vèncer la mort. Fou així com van descobrir qualitats amagades les quals van permetre salvar la vida i demostrar-se a elles i als altres que podien valer-se per elles mateixes.

És una història que respira aires del Cercle Polar Àrtic però conserva la calidesa espiritual en els gestos i les veus més sinceres.

El tema principal que es pot tractar a partir d'aquesta novel.la és la Vellesa (sentiments, respecte,..) i el com tracta la cultura i la societat aquest sector de la població. Però també a partir d'aquést llibre podriem tractar temes com la mort, el paper de la dona dins la societat, l'autoritarisme, el respecte a la vida, l'eutanàssia, les diferents cultures i la seva mentalitat i concepció davant la mort i la gent gran,.......

Gran per un dia!

Aquesta activitat va lligada a l'activitat 2 perquè consisteix en què l'escola per un dia és converteix en una residència en la que la meitat dels alumnes seran els residents i l'altre meitat faran d'infermers i educadors i animadors (al cap de tres hores, aproximadament, es canviaran els papers, és a dir, els residents passaran a ser educadors o animadors i viceversa). La qüestió és que tots els alumnes han de ser residents en un moment o altre.

L'activitat consisteix en què els educadors hauran de fer que els residents facin les activitats que ells els proposen, que seran les que es van escollir a L'Activitat 2. Els actors hauran d'actuar com ells creguin convenient i com ells creguin que es comportaria el seu personatge. És a dir, s'han de posar a la pell de la persona, s'hauran de moure, actuar, parlar,.......com ho faria el personatge.

Aquesta activitat durarà mig matí, per tal de tenir temps a la tarda per fer les valoracions pertinents. Aquí el docent haurà de provocar la participació de tota la classe la qual haurà d'explicar com s'ha sentit fent els dos papers, quin li ha costa més fer i per què,..... A partir d'aquí podria seguir l'activitat 5.

Aquesta activitat es pot realitzar entre el pati, el gimnàs, les aules,....poden utilitzar tot allò que els educadors-actors creguin necessari.

Objectius:

 • Prendre consciència dels canvis físics, psicològics, socials de la gent gran

 • Conèixer més profundament aspectes de la maduresa

 • Profunditzar en un tema fent el treball de recerca

 • Treballar col.lectivament

 • Estimular la cooperació i la participació

 • Aprendre a buscar informació sobre un tema d'interès general

L'abans i el després

Aquesta és una activitat que comença abans de la lectura de la novel.la, Las dos ancianas, la qual tracta d'escriure al diari individual què en pensa de la gent gran

 • com creu que senten

 • com creu que viuen la vellesa i tot el què significa això (canvis físics, fisiològics, psicològics,...)

 • etc

Aquí hi ha d'haver una reflexió personal en la que s'ha de reflexar clarament els sentiments.

Una vegada ja s'ha fet aquest escrit podran començar a llegir el llibre, i quan aquest ja s'hagi acabat hauran d'explicar, també al diari, com s'han sentit ells al llarg de la història, com creuen que se sentien les protagonistes i també hauran d'explicar si ells haguessin viscut la història si haurien fet el mateix que les protagonistes o com ho haurien fet.

Tots aquests escrits els podran comentar quan s'hagi acabat tota l'activitat, davant de tota la classe i tots podran intervenir-hi. Així i de manera individual es podrà valorar com veien abans a la gent gran i com la veuen ara, després d'haver llegit la novel.la.

La durada d'aquesta activitat anirà en funció del docent.

Material:

En aquesta activitat no es necessita cap mena de material específic.

Objectius:

 • Treballar de manera individual la reflexió a partir del diari

 • Potenciar l'empatia, és a dir, posra-se a la “pell” de les protgonistes i intentar saber com se sentien

 • Estimular la participació i cooperació a través de la intervenció al final de l'activitat

 • Provocar la identificació amb els pèrsonatges i les diferents situacions de la història.

La Reconstrucció

La Reconstrucció és una activitat que tracta de construir una residència de gent gran tenint en compte el seu punt de vist, és a dir, construint-la posant-hi tot allò que a ells els agradaria tenir si hi visquessin. A més a més, l'activitat no s'acaba en la construcció de les parets de la residència sinó que també hauran de crear els horaris de la vida quotidina, hauran, també, d'inventar-se activitats d'oci o tallers pels residents,......

Tot això es farà amb petits grups de 5 persones màxim i la durada de l'activitat serà la que el docent li vulgui donar, poden treballar una hora diària durant una, dues setmanes, o dues hores diàries,....

Una vegada els grups hagin creat la seva residència l'hauran d'exposar als altres grups i al final de totes les exposicions la classe haurà de votar les quatre o cinc millors activitats inventades i el millor model de residència per poder realitzar l'Activitat 4

Material:

Per a la construcció de la residència es necessiatarà tota classe de material, per exemple: pintures, paper, cartró, rotuladors, fusta, serres, sorra, herba,......El material podrà ampliar-se en funció dels alumnes

Objectius:

 • Provocar l'interès pel tema a partir de l'activitat de construcció

 • Estimular la participació, imaginació i cooperació dels alumnes a partir de l'activitat

 • Potenciar el treball en grup

 • Analitzar problemes reals posant-hi ells la solució

 • Aprendre a planificar

El Per què?

Aquesta és uan activitat una mica més teòrica, tot i que, això no significa que sigui més avorrida. El Per què? És una activitat on els alumnes a partir de la pregunat del docent han de reflexionar sobre:

 • Per què la gent es fa gran?

Mitjançant una pluja d'idees els alumnes hauran d'anar dient els canvis físics, fisiològics, socials, psicològics,...que envolten la vellesa. Una vegada feta la pluja i estiguin totes les idees annotades a la pissarra (pel docent o per un/a alumne/a) s'hauran d'agrupar, les idees, per aspectes: Canvis Físics, Canvis Psicològics, Canvis Socials. I a partir d'aquest espectes començarà el treball grupal que consistirà en què grups de 4 persones hauran de fer un busqueda d'informació sobre algun aspecte que hagi sortit a la pissarra. És a dir, un grup decideix buscar informació del per què dels canvis físics: què canvia, per què, des de quan, conseqüències, factors que influeixen,....

Tota la informació que el grup trobi l'hauran de redacatr en un informe o treball i exposar-la, de manera didàctica, a la resta de la classe.

La durada de l'activitat pot ser de tres, o quetre setmanes, incloent-hi l'activitat de recerca de la informació. Tot depenent de la feina de la classe.

Material:

Per la pluja d'idees és necessari la pissarra i el guix per escriure.

En ralació al treball grupal, el material corre a càrrec de l'alumne/a.

Material:

El material i l'espai anirà en funció de les activitats que els/les alumnes vulguin i, poden ser, per exemple: pilotes, mantes, pintures,....

Objectius:

 • Fer veure que la gent gran és o pot ser autònoma

 • Adonar-se que tenen capacitats suficients que s'han de potenciar

 • Provocar l'interès, el debat i la identificació amb els personatges i les situacions

 • Estimular la participació

Qui té la paraula?

Qui té la paraula és una activitat de debat on a partir d'uns temes proposats els alumnes hauran de discutir. El tema principal ve arrel de l'activitat 4 (Gran per un dia!) en el què es parteix de la Residència, per tant el tema vindria a ser si la gent gran ha de viure en residències o sola o amb la família,....

El debat tindrà un moderador i hi haurà uns 5 o 6 col.laboradors que seran els que expressaran les seves opinions. La funció del moderador serà la de presentar el els temes i al final del debat fer una síntesi amb les conclusions i durant la discusió només haurà de posar ordre i donar pas als contertulis, els quals hauran de posicionar-se en el o en el no. L'elecció es farà abans del debat i aquesta no té per què ser la postura que els voluntaris creguin realment. Abans del debat s'hauran de reunir tots per parlar una mica dels temes que tractaran per tal que tinguin temps de preparar-se.

Al final, abans de la síntesi del moderador, aquest haurà de deixar temps per la intervenció del públic el qual podrà fer preguntes o expressar la seva opinió.

Aquí la funció del docent és pràcticament nul.la, si vol, també pot formar part el públic i ser una mica “ l'advocat del diable”.

La durada del debat anirà en funció del docent.

Material:

El què s'haurà de fer és ordenar l'aula com si fos un auditori.

Temes del Debat:

El tema principal és:

 • On viu millor la gent gran? A les Residències, amb la família,...

D'aquí se'n deriven altres temes com:

 • Són una càrrega per la família, són una càrrega per la societat actual,....?

 • Com se senten ells?

 • Tenen por? A què ? A la mort, a la vellesa, se senten inútils,....?

 • Tenim a dret a decidir morir? L'eutenàssia.

 • Estan aïllats de la societat amb els casals, les residències,.....?

Aquest són uns quans temes que es poden tractar al llarg del debat però en poden sorgir molts més.

Objectius:

 • Estimular la participació

 • Identificar-se en posicions, prendre partit, valorar.

 • Provocar l'interès i el debat

 • Provocar la reflexió personal

 • Analitzar problemes reals i/o personals

 • Estimular el treball individual i grupal.

Material:

Tantes fotocòpies del text per repartir com alumnes hi ha a classe.

Aula de video, cinta o DVD (pel.lícula) i aparell de video O de DVD.

Llibres proposats:

 • Roig, Montserrat (1980). Els catalans als camps nazis

Edicions 62: Barcelona.

 • Schneider, Peter (1989). Papa Edicions La Magrana; Barcelona

Sessió de Cinema

Aquesta activitat tracta de visionar una pel.lícula (veure sinòpsis) i juntament amb una fotocòpia d'un petit fragment del llibre fomentar la participació.

En primer lloc el docent repartirà a cada alumne/a la fotocòpia del fragment i deixar uns cinc minuts per reflexionar de manera individual sobre el text. Llavors es podrà visionar la pel.lícula. És recomanable passar-la tota sencera.

Un cop ha finalitzat la pel.lícula el docent haurà de fer participar la classe perquè expliquin com s'han sentit, què han vist, quina relació té amb el text,......

Podrà sorgir un debat.

També en aquesta activitat suggerim uns llibres que també guarden relació amb la pel.lícula i poden ser molt interssants si aquest tema motiva i atrau als/les alumnes. La referència dels llibres la trobem a l'apartat de Material.

Fragment del text:

El cuerpo necesita alimento pero la mente necesita gente. Fue entonces cuando me dí cuenta de la importancia de pertenecer a un grupo grande

Temes:

De la pel.lícula i relacionant-ho amb el text poden sorgir molts temes, com per exemple:

 • La dictadura

 • Els camps de concentració

 • Valorem la vida i el què tenim?

 • Què és més important per viure el menjar o la gent?

Objectius:

 • Estimular la participació

 • Reflexionar sobre la història

 • Provocar l'interès i el debat

 • Analitzar problemes reals i/o personal

 • Provocar la reflexió personal

Sinòpsis:

Títol: La vita e bella Any: 1997 Nacionalitat: Italiana

Director: Roberto Benigni.

En una època prefaxista un home i una dona viuen una història d'amor que es veurà truncada per la guerra. Aquesta farà viure per separat les penúries i el dolor dels camps de concentració. Malgrat això el protagonista aconseguirà fer graciós allò més trist. És realment una bella història d'amor.
Descargar
Enviado por:Quo
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar