Problemes de genètica # Problemas genéticos

Genética # Monohibridisme. Dihibridisme. Herència del sexe. Aleomorfisme múltiple. Pedigrees

  • Enviado por: Carlos Rosich
  • Idioma: catalán
  • País: España España
  • 2 páginas
publicidad

TEORIA DELS PROBLEMES DE GENÈTICA

Problemes de Monohibridisme

Són problemes en els que només es defineix un caràcter i els creuaments es donen entre dos individus de rasses pures, per tant la F1 donarà tots individus iguals i la f2 donarà indididus en la proporció 3:1

Problemes de Dihibridisme

En aquest tipus de problemes són dos caràcters alhora i els dos presenten relacions de dominància. La f1 donarà tots iguals i híbrids i la F2 donarà individus en les proporcions següents 9:3:3:1

Problemes d'interacció gènica

Exercicis en els que es combinen dos gens un dels quals és dominant només en certs cassos (Ex: mascles dominant i femelles recessiu).

Problemes de Herència del sexe

Són problemes que es basen en l'estudi d'aquells caràcters regulats per gens que es localitzen en els anomenats cromosomes sexuals o heterocromosomes.

Problemes de Herència lligada al sexe

En aquest cas la X i la Y dels cromosomes sexuals presenten peculiaritats o modificacions que fan que certes X o Y siguin superios a altres (X > X+)

Problemes d'Aleomorfisme múltiple

Són problemes relacionats amb els grups sanguinis que s'expressen com a superíndex d'una base que normalment és la lletra I i és basa en la relació següent (IA = IB) > I0

Problemes combinats

En aquest cas es barregen enfermetats de tipus genètiques (albinisme, daltonisme...) amb els grups sanguinis o els cromosomes sexuals.

Problemes de Pedigrees

Aquests problemes s'encarreguen d'estudiar la forma de transmissió d'un gen, i a partir dels abres geneológics es pot seguir durant generacions l'evolució fenotípica d'un determinat caràcter.