Literatura


Presoner; Jordi de Sant Jordi


“DESERTS D'AMICHS, DE BENS E DE SENYOR

Presoner; Jordi de Sant Jordi

“Deserts d'amichs, de bens e de senyor” (Jordi de Sant Jordi)

Aquest poema que té per autor Jordi de Sant Jordi consta de cinc estrofes de vuit versos amb una tornada de quatre. Són cobles capcaucades, els quatre primers versos d'una estrofa repeteixen la rima dels quatre últims de l'anterior.

I ABAB

CDCD

II CDCD

EFEF

III EFEF

GHGH

IV GHGH

IJIJ

V IJIJ

KLKL

VI KLKL (tornada)

Els versos són de 4 + 6, amb cesura a la quarta síl·laba. Els versos imparells tenen rima masculina i acaben amb paraula aguda i els versos parells tenen rima femenina i acaben en paraula plana. La rima és d'art major.

Jordi de Sant Jordi era un poeta important en el moment de transició entre el s. XIV i el XV, seguia l'estructura de la lírica trobadoresca però en el cas d'aquest poema, l'autor ens explica l'experiència de l `empresonament , les circumstàncies que pateix el poeta d'angoixa, la prohibició de poder estar amb els seus amics i del seu rei, tristesa, etc. Tot això perquè el cap militar Francesco Sforza demana molt a canvi del seu alliberament.

En la primera estrofa ja ens mostra la solitud en la que es troba i els seus pensaments.

En aquest poema cal destacar alguns versos característics de l'edat mitjana:

Al tercer vers de la segona estrofa trobem una personificació “la Fortuna” que representa un personatge al·legòric, per això està escrit en majúscula. En els tres últims versos cal remarcar les característiques de que l'autor estava a la cavalleria, a part de ser trobador, i que s'ho pren amb ànim el ser presoner per a servir al senyor.

Finalment en la tornada deixa clar al rei els que estan empresonats i remarca les virtuts d'un senyor.

PRESONER

1 Batxillerat C
Descargar
Enviado por:Anna Giner
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar