Química


Preparación de una disolución de dicromático de potasio


Informe de pràctica de laboratori

Preparació d'una dissolució de dicromat de potassi 0,01 M

21.10.2008

- Objectiu:

Preparació d'una solució de 250 ml de dicromat de potassi en aigua de concentració 0,01 M.

- Materials i productes emprats:

  • Aigua destilada - K2Cr2O7 - Matràs aforat de 250 ml

  • Espàtula - Vidre de rellotge - Vas de precipitats

  • Embut - Comptagotes - Balança

  • Vareta d'agitació

- Procediment

-Preparar 250 ml d'una solució de dicromat de potassi 0,01 M. Fem el càlcul per saber la quantitat de massa de sal que es necessita per preparar 250 ml partir de la molaritat de 0,01.

-Pesa la quantitat necessaria de sal en la balança tarant el vidre de rellotge i passa-la a un vas de precipitats de 250 ml. Afegeix-li uns 70 ml d'aigua destil·lada i agita-ho bé, perquè puguis trasvassar la majoria de la quantitat a dintre del matràs aforat de 250 ml fent servir l'embut. Amb algunes porcions d'aigua recull les restres de sal que quedin al vas de precipitats y passa'ls als matràs aforat d'aigua tenint en compte que ha de quedar una mica buit per poder aforar correctamente amb el comptagotes.

Tapa el matràs i agita bé i torna a aforar.

- Resultats:

A) Anota al teu quadern de laboratori els càlculs pertinents per obtindre la quantitat necessaria de sal que necessites per realitzar la pràctica.

0,25 l x 0,01 mols = 2,5 x 10^-3 mols de K2Cr2O7

1 l

Mr (K2Cr2O7)= 2 x 39,102 + 2 x 52 + 7 x 16= 294, 204

M (K2Cr2O7)= 294, 204 g/mol

2,5 x 10^-3 x 294, 204= 0,73 g

B) Descriu la utilitat del matràs aforat i la seva importància en relació als càlculs de concentració d'una solució.

La seva principal utilitat és preparar dissolucions de concentració coneguda i exacta. En aquesta pràctica que em fet vam abocar el contingut procedent del vas de precipitats al matràs, seguidament amb un comptagotes vam acabar de omplir el matràs amb 250 ml d'aigua destil·lada.
Descargar
Enviado por:Sandriya
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar