Industria y Materiales


Polimers superabsorbents


Polimers superabsorbents

Introducció.

Els polimers superabsorbents més comunment anomenats SAP (Super Absorbent Polymer) són uns materials sintétics que com el seu nom indica en presència d´aigua destilada poden absorbir fins a 800 vegades el seu pes encara que aquesta propietat es veu mermada per la presència de solucions salines com és el cas de l´orin.

Però a més una altra propietat d´aquest polímer és que al tenir un pes molecular mol elebat, no es dissol i forma gels que eviten que el aigua eixca encara que se´ls sotmeta a fortes presions.

Historia dels polimers superabsorbents.

Als anys 70 i deguda a la seua propietat superabsorbent apareix un nou producte sintétic de natura química que s´introdueix en els articles de higiene íntima femenina i al final d´aquesta dècada ho fa també als bolquets dels nadons. Un poc més tard els productes destinats a contrarrestar la incontinència adulta passen a engrossir la llista dels productes que utilitzen aquestos materials.

Estructura molecular de les partícules de poliacrilat.

A continuació podem veure el que seria la base de tots els super absorbents que és la molècula d´àcid acrílic.

'Polimers superabsorbents'

Realment el àcid acrílic tan sols és la basse d´aquestos polímers pero la immensa majoria de SAPs tene com a monòmer el acrilat de sodi. Aquest monòmer en compte de presentar el grup OH- del àcid presenta un àtom de sodi.

Aquesta molècula en presència d´aigua el que fa és alliberar tots el sodis crean un ió negatiu de COO- que destabilitarà tota l´estructura del polimer degut a la repusió de tots els grups negatius i aumentan així la superfície i fen-la més lineal, és a dir, més polar per el que aumenta el seu poder absorbent.

Procés d´obtenció del polimer superabsorbent a partir del àcid acrílic.

Els productes basse són:

  • Àcid acrílic que com hem dit és la basse de tots els SAP.

  • Reticulants: aquestos agents químics tenen com a misió lligar les cadenes poli-àcid acrílic entre elles per a formar una xarxa tridimensional que no és geomètrica.

  • NaOH: per tal de neutralitzar l´àcid acrílic formant acrilat de sodi ja que realment, encara que la basse siga el àcid acrílic, són els derivats d´acrilat de sodi els més utilitzats en la industria.

  • Aigua: per tal de crear una suspensió de monòmers que després es veuran sotmesos a la polimerització.

Tenim tres formes del tractament de la solució de monòmers. Tant en la preparació com en el llit de polimerització el gel que en apareix està en forma de massa i en el mètode del barrejador el gel ja en apareix picat.

Ara presentem els mètodes de tractament de la solució per tal d´obtindre el SAP.

En aquestes imatges podem veure com la solució es veu sotmesa a procesos fisico-quimics tal com el picat, el secat o la molenda per tal d´obtindre el SAP en la forma en la que s´utilitza industrialment.

Com hem dit abans utilitzant el mètode de barrejador el gel ja en apareix picat, per tant, aquest mètode ens estalvia un pas posterior de picat.

Mercat dels polimers superabsorbents.

El preu d´aquestos polimers utilitzats en diferents sectors com veurem més abant està relacionat, clar està, amb el preu del petroli del qual s´obtenen aquestos polímers sintètics.

Com podem veure en aquest informe d´una industria petroquímica argentina, són mols els paisos que inverteixen en aquest camp encara que amb les recents pujades del preu del petroli al mercat s´ha encarit notablement i per tant també el preu dels SAP es superior.

Brasil: BASF y Petrobras posponen su proyecto de ácido acrílico

El proyecto de BASF y Petrobras para la construcción de una planta de ácido acrílico y polímeros superabsorbentes en Guatiringueta no se concretará antes del año 2007.

Los polímeros superabsorbentes se utilizan en pañales y elementos de higiene personal, mientras que el ácido acrílicos precursor en la producción de polímeros superabsorbentes. Los ésteres acrílicos, derivados del ácido acrílico, se utilizan en revestimientos, materia prima para adhesivos y otros materiales para construcción.

El año pasado BASF redujo la escala del proyecto de ácido acrílico a 80 Kta de ácido acrílico, 60 Kta de ácido acrílico glacial y 50 Kta de polímeros superabsorbentes, reduciendo la inversión de 300 MM$ a 150 MM$.

Las empresas continuarán analizando la evolución del mercado sin tomar ningún

compromiso definitivo de abastecimiento de materia prima.

Són moltes les marques registrades de productes que presenten aquestes característiques tal com:

Acuasorb Cl 10

BASE QUIMICA : POLIMERO RETICULADO DE POLIACRILATO DE SODIO

APARIENCIA : GRANULADO BLANCO

DENSIDAD : 0.75 gr/cm.

FLUIDEZ : FLUJO LIBRE < 15 SEG

CONTENIDO DE HUMEDAD : < 5 %

pH (1 % GEL EN 0,9 % NaCl) : 6.0

ALMACENAMIENTO : MAYOR DE UN AÑO EN CONDICIONES SECAS

AQUASORB CL - 10 Forma parte de una nueva generación de polímeros super absorbentes diseñado para la industria de empaque y transporte.

AQUASORB CL - 10 Es un polímero reticulado en forma de un granulado blanco insoluble que aumenta su tamaño durante la absobción. La absorbción está basada en procesos fisico - quimicos, con líquidos forma un gel con excelente estabilidad mecánica y de alta retención aun bajo presión.

AQUASORB CL - 10 Es de fácil manejo y permite dosificaciones de alta precisión, lo que lo hace aplicable para muchos usos. Puede ser utilizado en mantas de no- wovens, entre láminas plásticas o suelto. La capacidad de absorbción depende de la salinidad de los líquidos. En la industria del empaque y transporte, normalmente, ésta equivale a una solución acuosa con 0,2 % NaCl .

AQUASORB CL - 10 Es inoloro , insoluble y no tóxico.

Efectos en la salud

Piel : no irritante

Ojos : no irritante

Inhalación : no presenta peligrosidad bajo condiciones normales de uso

Ingestión : producto no tóxico. No se recomienda su ingestión . Se debe usar en envases que impidan el contacto directo con alimentos.

En aquesta fitxa d´un cataleg d´una empresa química portuguesa podem comprobar les propietats físiques, químiques i relacionades amb la salud del usuari dels SAPs. A més, com es pot comprobar, podem determinar que totes les propietats fisiques es medeixen en gels formats per els SAPs i una solució salina 0.9% ja que la absorció d´aquestos polimers es veu mermada per la quantitat de sal de la solució com hem dit abans (en conseqüència de l´orin també ja que presenta moltes sals dissoltes).

Aplicacions dels polimers superabsorbents en la industria.

Com hem dita abans els sector que més utilitza els SAPs és el de productes d´higiene tant de nadons com de dones com de gent que pateix incontinència.

Polimers superabsorbents en bolquets d´un sol ús.

Per tal de facilitar la nostra labor parlarem tan sols dels superabsorbents en bolquets per a nadons encara que, com hem dita abans, tot el que diguem serà aplicables a compreses, tampons, salvaslips i la diversitat de sistemes per tal de ajudar a persones amb incontinència.

El esquema de bolquet estandar és:

La capa interna està feta de polipropilen, un plàstic de tacte suau que es manté sec. La part central esta feta de SAP combinat amb celulosa"peluda", a més d´una capa de fibra que evita que el fluid s´emagatzeme en un punt i l´obliga a distribuir-se per tota la superfície. La capa externa és de polietilen microporos, reté el fluid i deixa passar el vapor. El conjunt s´uneix amb punys de polipropilen hidròfob, amb una banda elàstica en les cuixes per tal d´impedir la eixida del fluid.Despres el bolquet s´uneix amb l´ajuda d´unes bandes adhisives amb “velcro”.

PUNTS A FAVOR I PUNTS EN CONTRA DE L´UTILITZACIÓ DE BOLQUETS D´UN SOL ÚS AMB POLIMERS SUPERABSORBENTS.

Per tal de indicar els punts o a favor o en contra de l´us d´aquestos bolquets hem recurrit a una publicació del portal Wired News de Terra i hem encontrat aquest document:

Como muchas madres primerizas de Berkeley, California, Estados Unidos, una ciudad que protege su medio ambiente, Keri Hayes, una periodista freelance, le pone pañales de tela y pañales desechables biodegradables a su hija de 5 meses.

Pero para su consternación, el servicio de pañales que usa habitualmente le dijo que los pañales biodegradables que compra en Whole Foods, una cadena de almacenes especializados en alimentos orgánicos y productos no perjudiciales para el medio ambiente, no son mucho mejores para el entorno o para la salud de su bebe que los Huggies o los Pampers que se apilan en los basurales.

"Estos pañales contienen materiales gelificantes súperabsorbentes (AGM por sus iniciales en inglés)", decía la última newsletter de su servicio de pañales de tela Tiny Tots. "El AGM está relacionado con un aumento de la incidencia del asma infantil y un decrecimiento de la cantidad de espermatozoides entre los varones. Desde el punto de vista del medio ambiente, la producción de esos pañales insume tanta agua, energía y combustible como cualquier otro pañal desechable. En resumen, no ofrecen beneficios para la salud ni para el medio ambiente".

La elección de pañales es sin duda la decisión más importante que los padres deben tomar en relación con el medio ambiente y sus hijos pequeños, que llevan puestos pañales las veinticuatro horas del día de sus primeros dos años de vida. No obstante, no hay estudios que indiquen que la substancia absorbente que se emplea en los desechables sea perjudicial para los bebés. En líneas generales, los contradictorios resultados de las investigaciones sumados a la poca información que brinda la industria de los pañales no sirven como guía a la hora de tomar esa decisión.

"No hay respuesta", señaló Chaz Miller, director de programas estaduales de la National Solid Wastes Management Association (NSWMA, Asociación Nacional de Gestión de Desechos Sólidos). Nadie puede afirmar en forma categórica que los pañales de tela o los desechables sean mejor para el medio ambiente.

Estos son los hechos: el bebe promedio utiliza 5.000 pañales antes de que se le enseñe a controlar esfínteres. Dado que el 95 por ciento de esos pañales son desechables, la mayoría termina en rellenos sanitarios, indicó John A. Shiffert, director ejecutivo de la National Association of Diaper Services (Asociación Nacional de Pañaleras).

Los pañales generaron 3,4 millones de toneladas de desechos, o el 2,1 por ciento de la basura estadounidense, que terminó en rellenos sanitarios en 1998, el último año en que se obtuvieron datos, según la Environmental Protection Agency (EPA, Agencia de Protección Ambiental). Los pañales que son arrojados a los rellenos sanitarios en países en vías de desarrollo son particularmente problemáticos porque no suelen ser desechados como corresponde; con frecuencia, los excrementos se filtran a las napas de agua.

Las nuevas marcas biodegradables como Seventh Generation, Nature Boy & Girl y TenderCare Plus sólo ofrecen opciones levemente mejores. Los pañales Nature Boy & Girl están hechos con almidón de maíz en lugar de plástico. En el caso de los TenderCare Plus y los Seventh Generation, no se utiliza cloro en el proceso de blanqueado; este proceso-utilizado por las empresas de pañales desechables líderes del mercado-provoca la emisión de toxinas en el aire y el agua.

Y al contrario de lo que se suele creer, no existe pañal -ni siquiera los biodegradables-que se pueda desintegrar en un relleno sanitario hermético.

"Un relleno sanitario no es una planta de producción de abono", dice la California Integrated Waste Management Board (Junta Californiana de Gestión Integrada de Residuos) en su sitio web. "Nada se degrada por completo en un relleno sanitario."

Y si eso no fuera suficiente para impedir que los padres duerman de noche, los servicios de recambio de pañales de tela y algunos investigadores bombardean al público con artículos sobre los nocivos productos químicos contenidos en los pañales desechables. Si bien es cierto que el agua que queda del lavado de los pañales de tela es benigna comparada con los sedimentos de dioxinas, solventes y metales pesados presentes en las aguas que se generan como residuo de la fabricación de pañales descartables, no existen pruebas de que queden restos suficientes de esos productos químicos en el pañal como para dañar a los bebes. En cuanto a la característica básica que dota de atractivo a los pañales desechables -su capacidad para absorber grandes volúmenes de líquido-no existen investigaciones que indiquen que el poliacrilato de sodio -la substancia absorbente similar a un gel que se emplea en los pañales desechables- sea perjudicial para los niños que usan los pañales.

El poliacrilato de sodio fue eliminado de los tampones en 1985 a causa de su vinculación con el síndrome de shock tóxico , un mal provocado por bacterias. Pero no se ha probado que exista una conexión similar cuando el uso es externo, como en el caso de los pañales, los productos para incontinencia adulta y las toallas femeninas, todos los cuales contienen gel súperabsorbente, señaló Celeste Kuta, una científica especializada en medio ambiente de Procter & Gamble, la empresa líder en pañales desechables en Estados Unidos.

El único estudio que le otorga a los pañales de tela una ventaja en lo que respecta a beneficios para la salud de los bebes varones apareció en el número correspondiente a octubre de 2000 de la revista médica Disease in Childhood. En ese artículo, un equipó de investigadores alemanes señalaba que había encontrado que las temperaturas de la piel del escroto de los bebes varones eran significativamente más elevadas cuando utilizaban pañales descartables que cuando usaban pañales de tela. Si bien los científicos señalaban que eran necesarios nuevos estudios, su artículo sugería que el uso prolongado de pañales desechables era un "importante factor" contribuyente a la declinación de la producción de espermatozoides entre los hombres adultos. Procter & Gamble llevó a cabo su propia investigación y también encontró que las temperaturas de la piel del escroto aumentaban cuando los niños usaban pañales desechables, aunque no en el grado informado por los científicos alemanes, señaló Kuta.

Dado que los pañales biodegradables son relativamente nuevos -la mayoría de las marcas no tienen más que un par de años- aún no se han efectuado investigaciones que comparen los beneficios que ofrecen para la salud en relación con los pañales desechables no biodegradables. Pero hay algo que es indudable: existen muchísimos estudios que comparan el impacto ambiental de los pañales de tela con el de los pañales desechables. ¿La conclusión? Depende de a quién se consulte.

Tanto Procter & Gamble como la industria de los pañales de tela desarrollaron un profundo interés por el tema en 1990, un año en el que se celebraba el 20° aniversario del Día de la Tierra. Preocupados por el impacto ambiental de los pañales usados que eran arrojados a los rellenos sanitarios y por la tala de árboles necesarios para fabricar pañales descartables, 24 estados propusieron imponer una mayor carga impositiva a los pañales desechables para restringir su uso. Pero Procter & Gamble echó por tierra esas iniciativas con cientos de millones de dólares destinados a lobby y publicidad dirigida a los consumidores, quienes para ese entonces ya estaban convencidos de la comodidad que brindan los pañales desechables, según una línea de tiempo confeccionada por la revista Mothering. El gigante de los pañales también dio a conocer el primero de una serie de estudios que muestran que los servicios de recambio de pañales de tela también consumen otro recurso natural: el agua.

Los fabricantes de pañales de tela necesitan agua para cultivar el algodón requerido para elaborar los pañales de tela. Los servicios de recambio de pañales necesitan agua para lavar los pañales. Y los padres pueden necesitar todavía más agua para lavado si los pañales de tela dejan pasar el líquido, indicó Kuta de Procter & Gamble.

"Es increíble ver cómo cambiaron los pañales desechables", señaló Kuta. "Son cada vez mejores en lo que hace a no sufrir pérdidas. Si no pierden y por ende no mojan la ropa ni la ropa de cama, entonces uno no tiene que terminar lavando un volumen adicional de ropa, lo cual ejerce un impacto sobre el medio ambiente".

El bando de los pañales de tela respondió con su propia salva de investigaciones que demostraron que los pañales desechables utilizan no sólo un mayor volumen de agua en el proceso de fabricación, sino también más árboles, energía y combustible. El denominado análisis del ciclo de vida -una ciencia que estudia la totalidad del impacto ambiental de un producto desde la adquisición de la materia prima, la fabricación, el transporte a un punto de venta, el translado a la casa del consumidor y finalmente a un relleno sanitario-arroja resultados que distan mucho de ser perfectos. Con frecuencia, los científicos comparan manzanas con naranjas: ¿es un producto que utiliza más agua mejor que un producto que ocupa más espacio en un relleno sanitario?

Las investigaciones parten de gran cantidad de supuestos del tipo de si los grandes camiones que transportan los productos de Procter & Gamble en una carretera interestatal son mejores o peores para el medio ambiente que la flota de camionetas empleadas para distribuir pañales de tela que atraviesan una ciudad congestionada por el tráfico. Además, los estudios no incluyen investigación del "impacto de segunda generación", tal como la energía requerida para encender los ladrillos necesarios para construir los hornos empleados en la fabricación de la materia prima.

"Cuando se lleva a cabo un análisis del ciclo de vida, interviene toda una serie de factores", indicó Miller de NSWMA. "Se pueden elegir los factores que uno quiere contemplar. Se pueden adoptar supuestos en forma intencional o al azar y esos supuestos inclinarán los resultados del estudio en uno u otro sentido".

A juzgar por las apariencias, los pañales de tela parecerían ser la mejor manera de evitar un volumen adicional de desechos en los rellenos sanitarios. Pero el lavado de los pañales de tela sin duda insume gran cantidad de agua, lo cual podría significar un problema para las zonas afectadas por sequías.

"Ambos tienen desventajas", indicó Hayes de Berkeley. "Hay que arrojar una moneda al aire para decidir qué es peor, si derrochar la provisión de agua o atiborrar los rellenos sanitarios".

Mientras tanto, Hayes dice que a su hija Ella le sigue poniendo pañales de tela durante el día y biodegradables para salir o de noche.

"Cuando sea suficientemente grande como para manifestar qué le gusta más, podré tener una idea más clara", indicó Hayes.

Y per contra podem trobar aquest:

5. Los pañales de tela no llevan geles

El gel de poliacrilato en los pañales es relativamente nuevo, y nadie conoce las consecuencias de su uso a largo plazo. Además, llevan muchas dioxinas. Es cierto que los de tela también llevan, pero se eliminan en los primeros lavados (incluso antes de que tu bebé los use). Los pañales superabsorbentes contienen poliacrilato de sodio. Esta substancia se suprimió de los tampones en 1985 debido a su relación con el síndrome del colapso tóxico. Muchos bebés, sobre todo los prematuros, deben usar pañales de tela porque son alérgicos a los componentes químicos de los pañales desechables.

Vent aquestos dos documents podem afirmar que hi han distintes opinions sobre l´utilització de polimers superabsorbents ben remarcades ja que en la primera opinió les grans multinacionals creadores dels bolquets d´un sol ús manifesten que no hi han probes que impliquen l´acció alèrgica dels polimers en nados pel contrari en ambdós concideixen en l´acció d´aquestos en l´enfermetat que produeixen en l´interior del cos com és el cas dels tampons utilitzats per les dones.

A més un detall que ens aporta el document de Wired News són els diferents tipus de bolquets que es presenten en el mercat. Ens diu que hi ha de tres tipus:

  • De tela: no són d´un sol ús sino que es poden rentar per el que produeixen una contaminació fecal del aigua de llavat i, a més, necessiten aigua per al cultiu de la seua materia prima (el cotó) encara que no s´hi emagatzemen en centrals de deixalles sanitaries

  • Biodegradables: són d´un sol ús però, com el seu nom indica, es degraden en el medi ambient encara que també ens diu que no tots els components del bolquet són biodegradables cosa que queda patent en la frase: "Nada se degrada por completo en un relleno sanitario."

  • D´un sol ús no biodegradables: aquestos són els més emprats i els beneficis que produeixen és la comoditat i preu assequible que tenen per la resta aquestos bolquets representen una font de contaminació mol important ja que s´apilen en els abocadors en una quantitat enorme poden crean filtracions amb la seua posterior filtració i contaminació fecal de sols i aigues subterrànes.

Menys els bolquets de tela, els altres utilitzen polimers superabsorbents i ,encara que no en gran quantitat, ocupen un espai en els abocadors i no són biodegradables per mol que els materials que els guarden si ho siguen.

Els polimers superabsorbents en la tecnologia agraria.

Com tots sabem l´aigua dolça és un bé que escaseja en els nostres dies en determinades zones per això una forma de que no s´evapores de les terres de cultiu és barrejar una certa quantitat de polimers superabsorbents en aquesta per tal de que la retinguen.

Hi han multitud de projectes de ingenieria agricol per tal de beneficiar-se d´aquestos superabsorbents en cultius de zones on l´aigua no abunda. Hem aconseguit trobar un document per tal de comprobar aquest aspecte:

Obtención de superabsorbentes en base a monómeros vinílicos hidrofílicos y su aplicación en plantaciones forestales y cultivos agrícolas nacionales.

Antecedentes

Los superabsorbentes poliméricos tienen un amplio campo de aplicaciones en usos domésticos, tales como en pañales y toallas higiénicas desechables, en el área forestal y en la agricultura, incorporándolo al suelo como pulmón hídrico; y en la medicina para la producción de fármacos de liberación controlada.

A raíz de sucesivos períodos de sequía por los cuales ha pasado el país en la década de los 90 se decidió presentar un proyecto Fondef para contribuir en la solución a dichos problemas.

Financiamiento

Proyecto Fondef D97I1062 - Universidad de Concepción

Monto: 300 millones de pesos

Objetivos

Sintetizar polímeros de elevada capacidad absorbente de agua, en base a monómeros vinílicos hidrofílicos y determinar la factibilidad tecnológica de utilizarlos como pulmón hídrico en plantaciones forestales y cultivos agrícolas nacionales.

Expectativas

Desarrollar productos con características de absorción de agua que sean capaces de competir, tanto en calidad como en precio, con los productos comerciales internacionales y que en la actualidad son importados.

Proyecciones comerciales

Los productos desarrollados han demostrado ser de excelente calidad, permitiendo aumentar la productividad, en ciertas aplicaciones agrícolas y forestales, en más de un 150%, lo que hace muy atractivo su uso en estas áreas.

En el proyecto de transferencia tecnológica actualmente en curso, Fondef D00T2033, se pretende crear una empresa para la producción y comercialización del producto superabsorbente. Los altos índices económicos, con una TIR superior al 90%, hacen muy atractiva la inversión en esta área. En este proyecto, sobre la base de la producción en una planta piloto se están comercializando tres productos:

1.- El Superabsorbente Sab.

2.- Un Supercompost Sab.

3.- Un Recuperador de Césped Sab.

Relación científico/comercial

Como docente y científico el trabajo ligado al área comercial ha sido una experiencia muy enriquecedora puesto que no es habitual en mi profesión, por lo cual me encontré con múltiples desafíos.

El primero, es poder compatibilizar las actividades docentes y de investigación, tanto en el pregrado como en el postgrado, con la gestión del proyecto de transferencia tecnológica y junto a la promoción y comercialización de los productos desarrollados.

Segundo, desarrollar y poner en marcha un plan de marketing sin contar con un sólido apoyo publicitario; pues sólo se tuvo el apoyo a través de la gestión de un ejecutivo de ventas y algunas publicaciones esporádicas en los medios de prensa locales y del canal de televisión de la Universidad de Concepción.

Tercero, enfrentarse al desafío de diseñar y construir una Planta Piloto con escasos recursos financieros y considerando que en la investigación se partió con una idea que al cabo de 10 años de intenso trabajo se transformó en una realidad concreta de producción y distribución de los productos a lo largo del país, desde Arica hasta Osorno. Por lo anterior, me siento muy satisfecho como investigador de haber colaborado, con la ayuda de Dios, en este proyecto Gobierno-Universidad, ya que mi mayor anhelo es poder aportar a mi país con una tecnología propia para producir estos productos de última generación y así contribuir a paliar en parte la cesantía que actualmente nos aqueja, abriendo nuevas empresas en estas áreas. Pienso que de esta manera se debe actuar en una sociedad moderna y con visión de futuro.

Aquest projecte intenta obtindre una producció de polímers a partir de monòmers d´acrilat per tal de restructurar zones agricoles seques de Sudamerica.

Altres aplicacions dels polimers superabsorbents.

Encara que les dos anteriors són les més nomenades i on més s´utilitzen aquestos tipus de polimers, hi ha aplicacions d´aquestos tals com:

Els polímers superabsorbents estan també sen introduits en altres sectors com la protecció del medi ambient, ja que poden utilitzar-se per a controlar eixides i vessades de productes tòxics. La utilització dels polímers pertinents quan es produeix la vessada o l´eixida accidental d´una substància tòxica, el contaminant es absorbit d´una forma ràpida i neta. Aquest tipus de tècnica s´ha aplicat amb èxit per a substàncies com àcids i àlcalis forts a més d´amb oli i altres productes derivats del petroli.

Altres aplicacions dels SAPs han de veure amb el desenvolupament de noves aplicacions industrials en el camp de la ingenieria elèctrica i de telecomunicacions ja que s´estan empran en els materials de recubriment de cables elèctrics, telefònics i de fibra òptica,crean una capa aillant en en el cas de que el cable es trenque, impedeix que el aigua i produeixca algún mal.

També en la industria alimentaria s´utilitzen els SAPs. Els porductes frescos de facil alteració com carns i peix presenten problemes de transport i emagatzenament. Els canvis de temperatura dels embalages poden conduir a una condensació d´aigua sobre els productes que aumenten i faciliten la seua alteració. El problema s´ha resolt mitjan l´us de safates d´envasat que contenen polimers superabsorbents en la seua composició.

Una altre exemple és la seua utilització com neu artificial en instalacions tancades per a practicar l´esquí. La neu es prepara unflan el polímer amb aigua fins a 100 vegades el seu pes i congelanlo in situ. La capa de gel congelada es sotmesa a un tractament per tal de que s´asemble més a la neu en pols.

També s´utilitza com a material per a la fabricació de músculs artificials en robòtica ja que varian les propietats del polímer (per pH, concentracions de sal...) es pot variar el folum del gel donan lloc a moviments similars als de la musculatura humana.

A més recentment un bomber estadounidenc ha disenyat una escuma que protegeix del foc a partir dels polímers superabsorbents de forma que amb uns xicoteta quantitat d´aquesta podem protegir tota una casa i el seu efecte dura uns 6 dies. En les imatges inferiors el vem fen servir l´escuma anti incendis.

Informe Petroquímico Diciembre 2003 de la IPQA.

Quimica AMTEX LTDA.

Wired News. Pañales para el medio ambiente. Per Elisa Batista.

Crianza Natural. 12 razones para usar pañales de tela.

Bioplanet. Obtención de superabsorbentes en base a monómeros hidrofílicos y su aplicación en plantacines forestales y cultivos agrícolas nacionales.

.

'Polimers superabsorbents'
Descargar
Enviado por:Pepetdelatosca
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar