Química


Plata


ARGENT

1- Any del descobriment i l'autor:

Conegut de molt antic (aC).

2- Propietats químiques d'aquest element:

a) Número de protons: 47

b) Número d'electrons: 47

©) Valències que te aquest element: +1, 2

d) De quin compost està format, àcid, ocidant...

Metall preciós, blanc, brillant i molt dúctil; bivalent només en alguns compostos rars.

Plata

Plata

3- Propietats físiques

a) La seva densitat: relativa de 10,5 g/cm^3

b) Es conductor elèctric?

La plata es el millor conductor elèctric, condueix la calor i l'electricitat millor que cap altre metall.

©) Propietats magnètiques:

d) Sòlid, líquid o gas?: sòlid

4- Temperatura de fusió i d'ebullició:

Té un punt de fusió de 962 graus centígrades i un punt d'ebullició de 2212 graus centígrades.

b) Curiositats d'aquest element:

Les mines de la plata a l'Àsia Menor van començar a ser explotades abans del 2500 aC. Els alquimistes li deien el metall de Lluna o Diana, per la deessa de la Lluna, i li van atorgar el símbol de la lluna creixent.

©) Utilitats d'aquest element en la vida diària:

L'ús de la plata a la Joieria, serveis de taula...

Normalment s'alia amb el metall amb petites quantitats d'altres metalls per a fer-lo més dur i resistent. La plata fina per a les cuberteries i altres objectes de plata contenen un 92,5% de plata i un 7,5% de cobre.

La plata s'utilitza per a cobrir superfícies de vidre dels miralls, amb un medi de vaporització de metall o precipitació d'una dissolució.

La plata també s'utilitza amb freqüència als sistemes de circuits elèctrics i electrònics. La plata “coloidal”, que es una dissolució diluïda de nitrat de plata (AgNo3) i d'alguns composts insolubles, com el potassi.

Els halurs de la plata (bromur de plata, clorur de plata i iode de plata), que s'enfosqueixen al ser exposats a la llum, s'utilitzen per a plaques, pel·lícules i papers fotogràfics. Surten del soluble en tiosulfat de sodi, que es el compost utilitzat per al procés de la fixació fotogràfica.

El cadmi rebaixa molt el punt de fusió de l'argent i els aliatges argent-cadmi , eventualment addicionat de coure i zinc, són molt apreciats en soldadura. Per a la construcció d'aparellatge químic i contactes elèctrics són emprats també aliatges argent-silici i argent-niquel.

L'argent féu un paper destacat al costat de l'or i del coure, però, amb l'aparició de la moneda, l'argent, prengué un nou valor en el món antic.
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar