Biología, Botánica, Genética y Zoología


Plantes i aliments transgenics # Alimentos transgénicos


Plantes i Aliments Transgènics

Plantes transgèniques

L'utilització de plantes transgèniques s'incrementa dia a dia. Alguns experts han arribat a dir que cap a l'any 20005, el 25% de la producció agrícola a Europa serè de plantes transgèniques.

En els programes de “Millora de Plantes” interessa en ocasions incorporar un gen determinat a una varietat per donar-li, per exemple, resistència a un patògen o donar-li certa “puresa”.

El mètode convencional consisteix en realitzar un primer creuament amb un individu que porti el gen desitjat i després, mitjançant un procés continuat de creuaments amb individus amb un genotip original, es poden arribar a obtenir individus amb el genotip original més el gen desitjat. Aquest mètode convencional té diversos inconvenients com son les moltes generacions necessàries i la limitació que suposa un reproducció sexual.

 • L'enginyeria genètica molecular en la millora de plantes.

 • Les tècniques d'enginyeria genètica molecular suposen un mètode alternatiu de incorporació d'un gen desitjat al genoma de una planta, formant així un planta transgènica. No obstant, un vegada introduït el gen els processos de selecció són similars al emprats en el mètode convencional.

  Hi ha diverses maneres d'introduir el gen dins de la planta hoste:

 • Utilitzant l'ADN transmissor del plasmidi Ti de la bactèria Agrobacterium tumefaciens.

 • Introducció de l'ADN en protoplasts (cèl·lules sense paret cel·lular) utilitzant el polietilenglicol o la electroporació.

 • Introduir l'ADN per bombardeig amb microprojectils (biobalística) formats per partícules d'or o tungstè recobertes amb l'ADN del gen desitjat.

 • En qualsevol cas s'indueix la regeneració de la planta adulta a partir dels protoplasts o de les cèl·lules tractades.

  Amb les tècniques anteriors s'han obtingut plantes resistents als virus, a insectes, a herbicides, etc. Per exemple s'han obtingut tomàquets amb gens que allarguen el període de conservació i emmagatzematge evitant la síntesi de la poligalacturonasa que produeix el reblaniment del fruit.

  Per aquests mètodes també s'han obtingut plantes transgèniques per a ser utilitzades com a biorreactors per a produir lípids, hidrats de carboni, polipéptids farmacèutics o enzims industrials.

 • Soja i blat de moro transgènics

 • Per la seva repercussió a Europa, els casos de la soja i el blat de moro transgènics tenen especial interès perquè Europa importa anualment o milions de tones dels Estats Units per un import de d'uns 1.400 milions de dòlars. Espanya, que importa 1,5 tones, es el quart país importador darrera de Japó, Taiwan i Holanda.

  El 2% de la soja produïda a Estats Units és transgènica, de la que un 40% es exportada a Europa. A la soja transgènica, que fou obtinguda per la companyia Monsanto, se li ha transferit un gen que produeix resistència al glifosat, que és el element actiu d'un poderós herbicida que “casualment” també produeix Monsanto.

  Un altre cas semblant és el de blat de moro transgènic produït per Novartis. Aquest blat de moro, a més de ser resistent al glufosinat d'amoni (component actiu de l'herbicida “Basta”), ho és també al “taladre” (Ostrinia nubilabis), un insecte que forada la tija de la planta destruint-la.

  Plantes agrícoles transgèniques en vies de comercialització

  Cultiu

  Companyia o Institució

  Gen/Caràcter

  Primeres ventes

  Cotó

  Calgene

  Monsanto

  Monsanto

  Resistència a Bromoxynil

  Toxina de Bacillus thurigiensis

  Tolerant a Glifosat

  1995

  1996

  1996

  Carbassa

  Asgrow

  Proteïna coberta de virus

  1995

   

  Colza

  Calgene

  Agr Evo

  Mogen

  Monsanto

  PGS

  Laurico

  Tolerant a glufosinat

  Llavor de baix fitat

  Tolerant a glifosat

  Androesterilitat

  Tolerant a glufosinat

  1995

  1995

  1996

  1996

  -

  -

  Lli

  Univ. Saskatchewan

  Tolerant a glifosat

  -

  Blat de moro

  Agr Evo

  Ciba Geigy

  Monsanto

  Northrup-King

  Tolerant a glufosinat

  Toxina de Bacillus thurigiensis

  Toxina de Bacillus thurigiensis

  Toxina de Bacillus thurigiensis

  -

  1997

  1997

  -

  Melò

  Asgrow

  Proteïna coberta de virus

  1996

  Patata

  Monsanto

  AVEBT

  Toxina de Bacillus thurigiensis

  Midó modificat

  1996

  1996

  Soja

  Monsanto

  Tolerant a glifosat

  1996

  Tabac

  Rone-Pouleuc

  Resistència a Bromoxynil

  Proteïna coberta de virus

  -

  1995

  Tomàquet

  Calgene

  Zeneca / Peto Seeds

  DNAP

  Monsanto

  Xina (¿?)

  Poligalacturonasa (maduració)

  Poligalacturonasa (maduració)

  ACC sintetasa

  ACC desaminasa

  Proteïna coberta de virus

  1994

  1995

  1995

  1998

  1995

 • Riscos sanitaris derivats del consum de productes transgènics

 • Des del punt de vista sanitari hi ha el teòric risc de que el gen que dóna resistència als antibiòtics beta-lactámics (ampicilina) passi a les bactèries de l'intestí humà directa o indirectament amb el risc que això suposa (immunitat davant els antibiòtics).

  Un altre aspecte sanitari és el de la aparició d'al·lèrgies per el consum d'aliments transgènics. Per exemple, hi ha un cas en el que les maduixes resistents a les gelades per portar un gen de peix (un peix que viu en aigües àrtiques a molt baixes temperatures), poden produir al·lèrgia a les persones al·lèrgiques al peix.

  4. Riscos ecològics de les plantes transgèniques

  Des del punt de vista ecològic s'ha denunciat la possibilitat de que al crear les varietats resistents a herbicides s'incrementaran notablement l'ús d' aquestes plantes, amb el possibles efectes secundaris negatius de contaminació del sòl i l'aigua que això comporta.

  Per altre part hi ha la possibilitat que una parcel·la sembrada amb plantes transgèniques pugui contaminar amb el seu pol·len a altres parcel·les veïnes no transgèniques del mateix cultiu.

  Riscos potencials que poden implicar les plantes transgèniques

  Efecte directe sobre l'home

  Efecte ambiental

  La proteïna codificada per el transgènic no
  ha de ser tòxica per a l'home

  Dispersió incontrolada de la descendència de la planta transgènica

  Possibles efectes al·lèrgics

  Transferència del transgènic a altres varietats transgèniques o a altres espècies afins

  L'aprovació dels productes transgènics ha de ser analitzada cas per cas

  Inducció de resistència als productes
  ser analitzada cas per cas

  5. Risc científic de productes transgènics

  En general, la ciència ha avançat a cegues en quant al risc, però alerta que:

  • Hi ha que distingir entre el risc de la investigació bàsica i el risc de la aplicació del coneixement adquirit.

  • Hi ha discrepàncies entre la importància objectiva d'un risc i la seva percepció subjectiva:

  o El risc voluntari causa menys temor que el risc imposat. El risc d'origen natural causa menys temor que el d'origen industrial.

  o El risc que produeixen un entorn familiar causa menys temor que el que es produeix en un escenari exòtic.

  o El risc que es difús en el temps o en l'espai causa menys temor que el que es concreta en hora i lloc.

  • No existeix el risc zero:

  • Tota activitat humana comporta un cert risc que ha de ser avaluat en funció dels beneficis que tal activitat reporta.

  • Natural no es sinònim de innocu:

  o Hi ha productes naturals que porten substàncies mutagèniques i cancerígenes (per exemple: pebre negre, bolets comestibles, api, fruits secs, etc.).

  • No tot l'artificial es nociu:

  Cap dels conservats autoritzats arriben a ser tan perillosos com les toxines que poden produir les bactèries i els fongs que el conservant evita.

  Si vols contactar amb l'autor d'aquest treball, envia un e-mail a: fran_chesco@hotmail.com
  Descargar
  Enviado por:Fran
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar