Historia


Periodos históricos


NEOLÍTICO (7000 a.C - 3000 a.C)

 • S'inicia un procés que canviará els sistemes de caça i recolecció d'aliments silvestres, per pasar a dominar la reproducció de certs tipus d'animals i plantes que rep el nom de domesticació.

 • L'aparició dels sistemes agrícoles com a consecuencia del desarroll de certes forçes actuants a l'interior dels sistemes de recolecció intensiva.

 • La societat pasa de ser caçadora- depredadora a formar la societat de producció, l'aparició de l'aldea agrícola era el començ de la vida en comunitat.

 • Es donen la constitució i el desarroll dels sistemes tecno- econòmics basats en l'almaçenament a gran escala i que denomina l'época de les especialitzacions econòmiques.

 • Surgeixen llocs destinats a tasques específiques, hi ha una divisió del treball. Així es troben zones destinades a la cestería, a la cerámica, etc

 • EDAT MITJA (476 d.C -1453 d.C)

 • Els Italians van establir relacios comercials amb Orient, especialment amb la Índia i l'Imperi Mongol. Això, va dur amb ell la imporància de moltes innovacions, com la numeració Àrab, la pólvora, el paper, la brújula, etc.

 • En el centre de qualsevol activitat docte hi havia la Biblia: tot l'aprenentataje secular va arribar a ser considerat com una simple preparació per la comprensió del Llibre Sagrat.

 • En el segle X es van donar les segones migracions germàniques i invasions protagonitzades per els vikings procedents del nord.

 • Es van fundar les primeres universitats, es van oferir graduacions superiors en medicina, dret i teologia.

 • A mitjans del segle XII van surgir les ordres de cavalleries que intentaven que sòls els nobles de naixament poguéssin tenir el títol de cavaller.

 • EDAT MODERNA (1453 d.C - 1789 d.C)

 • La mitja de l'esperança de vida és molt baixa, el que dóna lloc a contingentsde la població molt reduits.

 • Es dónen moviments migratoris regulars, de diferent duració i que normalment sol ser de la montanya al plà, del camp a la ciutat o por motius religiosos.

 • Una agricultura amb una productividad i una producció escassa i limitada, com a consecuència de l'utilizació de tècnicas de cultiu de conreu rudimentaris i de la falta d'abonos que obliga a deixar la terra en guaret durant llargs espais de temps.

 • A Espanya, finalitza la Guerra Civil de Castella amb el triomf d'Isabel, ajuntant-se així la Corona de Castella i d'Aragó i imposant-se la fase final de la reconquista.

 • A finals del segle XIII,es fa un descobriment geogràfic, concretament a l'any 1.492 les tres carabel·les de Colon arriben a Amèrica.

 • EDAT ANTIGA (3000 a.C - 476 d.C)

 • La brillant civilització Grega, va rebre importants influències de les cultures de l'Orient Pròxim, al mateix temps que va desarrollar idees totalment noves en el camp de la política, la ciència, l'art, i la filosofia.

 • Els Grecs van aturar l'avanç del poderos Imperi Persa i a l'any 400 d.C Atenes es va convertir en la principal potència del món clàssic.

 • Mentres la cultura clàssica avançava per l'àmbit mediterrani, els pobles del nord d'Europa i de certes regions d'Àfrica començaven a sortir del seu llarg periòde prehistòric.

 • Alexandria, que prest seria conquistada pels romans, va passar a ser el centre de la nova cultura. Durant la PAX romana (periòde que va desde l'any 0 al 200 d.C) l'imperi va desarrollar un eficient sistema administratiu i legislatiu que va exercir una influència decisiva en la civilització occidental.

 • PALEOLÍTICO (+2000000a.C - 7000a.C)

 • El cristianisme es va extendre per tot l'Imperi Romà.

 • Primeres manifestacions d'activitat humana datades fa aprox 3 milions d'anys.

 • Aparició de l'Homo sapiens i s'hi observa una divercificació i especialització de l'utillatge amb abundants retocs laminars, i amb la creació de la indústria òssea.

 • Invenció de la indústria lítica i una economia depredadora.

 • EDAT CONTEMPORÀNEA (1789 d.C - 1999 d.C)

 • Es troben noves fonts d'energia, com el petroli i l'electricitat.

 • L'Home arriba a la lluna.

 • Estallen la I i la II Guerra mundial, després de la II llançen la bomba atòmica a Hiroshima.

 • Es fan grans avanços a la medicina, es curen les algunes malalties i epidèmies que causaven la mort.

 • El món es va dividint de cada vegada més en Nord-Sud (països desenvolupats i subdesenvolupats).

 • Es fan grans avanços en la comunicació i el transport.


 • NEOLÍTICO (7000 a.C - 3000 a.C)

 • S'inicia un procés que canviará els sistemes de caça i recolecció d'aliments silvestres, per pasar a dominar la reproducció de certs tipus d'animals i plantes que rep el nom de domesticació.

 • L'aparició dels sistemes agrícoles com a consecuencia del desarroll de certes forçes actuants a l'interior dels sistemes de recolecció intensiva.

 • La societat pasa de ser caçadora- depredadora a formar la societat de producció, l'aparició de l'aldea agrícola era el començ de la vida en comunitat.

 • Es donen la constitució i el desarroll dels sistemes tecno- econòmics basats en l'almaçenament a gran escala i que denomina l'época de les especialitzacions econòmiques.

 • Surgeixen llocs destinats a tasques específiques, hi ha una divisió del treball. Així es troben zones destinades a la cestería, a la cerámica, etc

 • EDAT MITJA (476 d.C -1453 d.C)

 • Els Italians van establir relacios comercials amb Orient, especialment amb la Índia i l'Imperi Mongol. Això, va dur amb ell la imporància de moltes innovacions, com la numeració Àrab, la pólvora, el paper, la brújula, etc.

 • En el centre de qualsevol activitat docte hi havia la Biblia: tot l'aprenentataje secular va arribar a ser considerat com una simple preparació per la comprensió del Llibre Sagrat.

 • En el segle X es van donar les segones migracions germàniques i invasions protagonitzades per els vikings procedents del nord.

 • Es van fundar les primeres universitats, es van oferir graduacions superiors en medicina, dret i teologia.

 • A mitjans del segle XII van surgir les ordres de cavalleries que intentaven que sòls els nobles de naixament poguéssin tenir el títol de cavaller.

 • EDAT MODERNA (1453 d.C - 1789 d.C)

 • La mitja de l'esperança de vida és molt baixa, el que dóna lloc a contingentsde la població molt reduits.

 • Es dónen moviments migratoris regulars, de diferent duració i que normalment sol ser de la montanya al plà, del camp a la ciutat o por motius religiosos.

 • Una agricultura amb una productividad i una producció escassa i limitada, com a consecuència de l'utilizació de tècnicas de cultiu de conreu rudimentaris i de la falta d'abonos que obliga a deixar la terra en guaret durant llargs espais de temps.

 • A Espanya, finalitza la Guerra Civil de Castella amb el triomf d'Isabel, ajuntant-se així la Corona de Castella i d'Aragó i imposant-se la fase final de la reconquista.

 • A finals del segle XIII,es fa un descobriment geogràfic, concretament a l'any 1.492 les tres carabel·les de Colon arriben a Amèrica.

 • EDAT ANTIGA (3000 a.C - 476 d.C)

 • La brillant civilització Grega, va rebre importants influències de les cultures de l'Orient Pròxim, al mateix temps que va desarrollar idees totalment noves en el camp de la política, la ciència, l'art, i la filosofia.

 • Els Grecs van aturar l'avanç del poderos Imperi Persa i a l'any 400 d.C Atenes es va convertir en la principal potència del món clàssic.

 • Mentres la cultura clàssica avançava per l'àmbit mediterrani, els pobles del nord d'Europa i de certes regions d'Àfrica començaven a sortir del seu llarg periòde prehistòric.

 • Alexandria, que prest seria conquistada pels romans, va passar a ser el centre de la nova cultura. Durant la PAX romana (periòde que va desde l'any 0 al 200 d.C) l'imperi va desarrollar un eficient sistema administratiu i legislatiu que va exercir una influència decisiva en la civilització occidental.

 • PALEOLÍTICO (+2000000a.C - 7000a.C)

 • El cristianisme es va extendre per tot l'Imperi Romà.

 • Primeres manifestacions d'activitat humana datades fa aprox 3 milions d'anys.

 • Aparició de l'Homo sapiens i s'hi observa una divercificació i especialització de l'utillatge amb abundants retocs laminars, i amb la creació de la indústria òssea.

 • Invenció de la indústria lítica i una economia depredadora.

 • EDAT CONTEMPORÀNEA (1789 d.C - 1999 d.C)

 • Es troben noves fonts d'energia, com el petroli i l'electricitat.

 • L'Home arriba a la lluna.

 • Estallen la I i la II Guerra mundial, després de la II llançen la bomba atòmica a Hiroshima.

 • Es fan grans avanços a la medicina, es curen les algunes malalties i epidèmies que causaven la mort.

 • El món es va dividint de cada vegada més en Nord-Sud (països desenvolupats i subdesenvolupats).

 • Es fan grans avanços en la comunicació i el transport.
 • Descargar
  Enviado por:Gabriel Cardona Morlà
  Idioma: castellano
  País: España

  Te va a interesar