Historia del Arte


Paisatge de l'estaque; Georges Braque

1. DOCUMENTACIÓ GENERAL

1.1 Catalogació

- Títol: Paisatge de l’estaque

- Pintor: Georges Braque

- Cronologia: 1908

- Moviment artístic: cubisme

- Localització actual: Kuntsmuseum, a Berna

1.2 Elements materials i tècnics

- Tècnica: oli

- Suport: tela

- Material: Pigments, oli, vernís, ...

- Instruments: pinzells i paleta

2. ANÀLISI FORMAL I ESTILÍSTIC

- Descripció: Les pinzellades són curtes, petites, col·locades en diferents direccions. Es van fragmentant en plans de color i amb això construeix el paisatge. Format per un grup de cases blanques envoltades per muntanyes, roques i un arbre. Va fer un horitzó molt alt. Totes les formes estan geometritzades. Les cases tenen formes cúbiques, els arbres cilíndriques, les muntanyes prismàtiques i la vegetació d’angles. I no hi ha separació perquè tot està en el mateix pla.

- Elements plàstics:

• Dibuix: Els contorns estan marcats per línies negres, rectes i discontinues.

• Color: Hi ha pocs colors. Són càlids i freds. Només utilitza dues gammes de color. I no té gaire importància en el quadre.

• Llum: És neutra i uniforme. Incideix sobretot a la superfície del quadre. Les llums i les ombres es van juxtaposant per donar volum.

- Composició: Racional, geomètrica, tancada, estàtica, equilibrada, asimètrica i ordenada. Hi predominen les línies diagonals i verticals. I destaca la diagonal de l’arbre que crea una distancia visual i els dos plans. Les figures s’agrupen en formes geomètriques.

- Temps: Indefinit

- Espai: El fons és bidimensional. No hi ha perspectiva ni profunditat. I el punt de vista és múltiple.

- Estil i artista: Cubisme. És un moviment artístic que té lloc entre el 1907 i el 1914. Neix a París amb un quadre de Picasso. Suposa una revolució estètica i tècnica. Un artista molt important és Braque. El cubisme té influència de Cézanne. Plasma el paisatge amb formes geomètriques representades des de tots els punts de vista. Trenca amb la perspectiva tradicional. Hi ha una superposició vertical. Monocroms, pocs colors i apagats. Els temes són paisatges, retrats i naturaleses mortes. Introdueixen el collage. Braque és un pintor francès que va ser creador del cubisme juntament amb Picasso treballant junts. Va participar en la I Guerra Mundial fins que va ser ferit. I a partir d’aquell moment cada artista va seguir per la seva banda la seva vida.

3. INTERPRETACIÓ

- Tema: És un paisatge.

- Iconologia i iconologia: Es tracta d’un paisatge de l’Estaque que Braque va pintar quan es va retirar a aquesta localitat l’estiu del 1908. En aquell estiu va pintar molts paisatges. No representa els elements tal com són sinó tal com els pensa. En representa l’essència a partir de formes geomètriques. I vol que es vegi l’interior dels objectes, per això es pot veure des de múltiples punts de vista.

- Funció: Estètica. Es preocupava d’investigar sobre les formes i els objectes representats.

- Context històric: És durant l’època de la Pau Armada, o la “Belle époque”. Hi ha grans canvis tecnològics (electricitat, petroli, ...), en la psicologia, la filosofia, en la música, ...

4. VALORACIÓ I CONCLUSIÓ

El Paisatge de l’Estaquei Les senyoretes del Carrer d’Avinyósón els quadres que inicien el cubisme. Influirà en el futurisme. En aquest quadre, l’<<arquitectura en el paisatge>> dóna pas a una <<arquitectura del paisatge>>.
Descargar
Enviado por:Betsy
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar