Biología, Botánica, Genética y Zoología


Observació d'insectes a laboratori # Observación de insectos


íNDEX

 • Comentari dels insectes

 • Insectes perillosos o tòxics amb coloracions cridaneres:

 • Vespes, abelles...

 • Insectes inofensius amb aspecte i color perillós:

 • Mosques vespa, mosques abellot, escarabat vespa...

 • Insectes que poden constituir plagues per als cultius o per a l'agricultura:

 • Llagostes, llagostins, xinxes, escarabat de la patata, polls, gorgojos, pulgons...

 • Insectes depredadors de plagues:

 • Marietes, cotxinilla cotonet...

  2) Fotos dels insectes anteriors

  3) Bibliografia

  4) Opinió personal

  Pàgina 2 de 11

 • Comentari dels insectes

 • Insectes perillosos o tòxics amb coloracions cridaneres:

 • Vespes: (Vespa vulgaris) tenen colors cridaners, com és el groc, o a vegades roig, damunt del negre. Com tots els insectes, tenen 6 potes. Poseeixen 4 ales en el tòrax, un abdomen llarg i curvat a l'extrem, tot el cos de les vespes pareix ser rígid i molt brillant. Tenen verí i un agulló a la part posterior de l'abdomen. El seu tamany varia molt. Formen part de la familia de les Apoidea, de l'ordre Hymenoptera.

  Abelles: són paregudes a les vespes per els colors, però aquestes depen del paper que ocupen a la colmena tenen o no agulló i trompa (per agafar el pol·len i així produir la mel). Moren al picar a algun ésser viu, perque també tenen verí. Tenen tot el cos cobert de pèls sobretot al voltant del cap i a la part inferior. Tenen ales. Són paràsits, i s'alimenten d'altres insectes. El seu tamany varia molt, poden arribar a tindre de 2 mm fins a 4 cm de longitud. Pertany a la familia de les Hymenoptera.

  b) Insectes inofensius amb aspecte i color perillós:

  Mosques vespa: (Scaeva pyrastry) tenen la mateixa finalitat que els anteriors, despistar als depredadors mitjançant la coloració críptica, i així, s'assemblen a les vespes. Tenen ales a l'abdomen que és una superfície llisa, brillant i no molt rígida. Té molts pèls baix l'abdomen. Perteneixen al grup dels sírfids, de l'espècie dels dípters.

  Mosques abellot: (Bombílius major) és una mosca que té la funció dels abellots: xuclar el néctar de les flors amb una llarga trompa. Són similars als borinots, i les larves són paràsits. És molt peluda. El cap quasi no es distingeix de l'abdomen que pareix tou. Té ales i ulls molt grans. Pareix una boleta perque és molt redonet.

  Escarabat vespa: (Clytus arietis) aquest insecte és un escarabat, el que pasa és que té l'aparença d'una vespa (coloració críptica) per així despistar als depredadors. Aquest ésser viu és un exemple de la defensa per mimetisme. Té l'abdomen allargat acabat en punta però molt dur. I amb el cap molt pelut i redó. Pertany a l'espècie dels coleòpters, al grup dels cerambícids.

  c) Insectes que poden constituit plagues per als cultius o per a l'agricultura:

  Llagostes i llagostins: insectes que tenen unes potes plegables que els permeten saltar, i així poder escapar dels depredadors, desplaçar-se... Es Pàgina 3 de 11

  camuflen cambiant el color com els camaleons i així no ser descoberts pels seus depredadors. Produeixen grans danys als cultius quan s'agrupen i formen plagues. Les mesures de control inclouen la dispersió d'esquers venenosos i el trencament del sòl per a enterrar els ous. Les plagues es combateixen amb insecticides llançats des d'avions i per sistemes d'aerosol instalats en camions. Pertanyen a la familia de les Acrididae.

  Xinxes: (Pentatoma rufipes) aquest insecte viu en nombroses plantes sobretot en arbres de fulla caduca. Estropetgen nombroses verdures i hortalitzes Entre ells es poden mimetitzar (semblar exteriorment a una altra espècie per mitjà de la coloració críptica). Les més comuns són verdes i solen ser totes molt xicotetes. Tenen un aspecte dur. Perteneixen a la família dels Pentatomins.

  Escarabat de la patata: (Leptinotarasa decemlineata) pertanyent a la família dels crisonèlids. És un paràsit que afecta a les creïlles, però també a les tomaques, albergines i altres. Es mengen els brots i les fulles dels cultius. Són uns insectes redonets i molt xicotets, marrons amb ratlles negres. Tenen ales amagades baix de l'escorça. El seu aspecte es dur i quan els xafes fan molt de soroll perque són molt durs. Són molt pareguts als caragols, en eixe aspecte, clar.

  Gorgojos: són de la família dels escarabats. El cos es redó i té un aspecte aspre i molt dur. Són completament negres. Pertanyen a la família Curculionoidea de l'ordre de Coleoptera.

  Pulgons: (Eucallipterus tiliae) aquesta espècie viu al revers de les fulles dels tells. Són molt xicotets, però sempre van tots juntets a fer mal als cultius. Són molt tous i tenen l'aspecte de cucs. Tenen antenes i ales per a poder volar. Pertanyen als afidinis.

  d) Insectes depredadors de plagues:

  Marietes: (Coccinella septempunctata) marieta de 7 punts, de color roja i punts negres. (Thea vigintiduopunctata) de 22 punts negres sobre el fons groc. Les dues tenen un aspecte similar, són redonetes, tenen el cos partit en dos i baix l'escorça s'amagen dues ales per a poder volar. Tenen unes potes molt petitones. S'alimenten de pugons.

  Cotxinilla cotonet: (Icerya purchasi) es freqüentada molt als cítrics. Encara que no ho parega, és un insecte, però ningú distingeix potes, ni antenes, ni ulls. Aquesta espècie té una part blanca que pareix cotó perque es veu que té un aspecte fibrós i molt molt tou, i l'altra part és més rugosa encara que pareix que és més rígida.

  Pàgina 4 de 11

 • Fotos dels insectes

 • a) Insectes perillosos o tòxics amb coloracions cridaneres:


  Vespa

  Observació d'insectes a laboratori # Observación de insectos

  Abella

  Observació d'insectes a laboratori # Observación de insectos


  b) Insectes inofensius amb aspecte i color perillós:

  Mosca vespa

  Pàgina 5 de 11

  Mosca abellot

  Escarabat vespa

  Pàgina 6 de 11

  Llagosta

  Observació d'insectes a laboratori # Observación de insectos

  Xinxes

  Pàgina 7 de 11

  Escarabat de la patata

  Pàgina 8 de 11


  Gorgojo

  Observació d'insectes a laboratori # Observación de insectos


  Pulgons

  Observació d'insectes a laboratori # Observación de insectos

  Pàgina 9 de 11

  d) Insectes depredadors de plagues:

  Marietes

  7 punts

  22 punts

  Cotxinilla cotonet

  Pàgina 10 de 11

  3) Bibliografia

  • Enciclopedia Encarta (CD)

  • Enciclopedia Planeta de Agostini (CD)

  • Enciclopedia Salvat

  • La història natural dels païssos catalans (Artròpodes II)

  • Guia básica de los insectos de Europa

  • Enciclopedia ilustrada de insectos y aranyas

  • Altres llibres ilustrats on apareixien insectes i breus comentaris

  4) Opinió personal

  Aquest trebal m'ha paregut prou agradable de fer perque gràcies a ell he tingut l'oportunitat de conèixer insectes dels que mai havia sentit anomenar, els he conegut i fins hi tot alguns els he pogut observar jo mateixa.

  També m'ha agradat perque hem eixit de clase (hem eixit de la rutina) i hem vist alguns insectes disecats al laboratori, i això sempre és millor que mirar-los en qualsevol llibre ilustrat, perque vulgues o no et fas la idea de com és l'insecte millor si ho veus, i si tenim els insectes disecats ja, pues val la pena aprofitar-los.

  En comparació amb altres treballs, aquest no m'ha paregut molt aborrit i tampoc molt difícil.

  Pàgina 11 de 11

  Treball de biologia

  Treball de biologia

  Loli Devesa 4B

  Treball de biologia
  Descargar
  Enviado por:Loli Devesa
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar