Tecnología de la Información


Nutrición


Activitats

1- Que son els nutrients? quina es la seva funció?

Els compostos químics que extraiem dels aliments mitjançant processos interns com la gestió s'anomenen nutrients

2-elabora una taula preferentment amb un procesador de textos o un full de calcul, que classifiqui els nutrients ,amb exemples dels aliments que en tenen mes quantitat

nutrients característiques exemples d'aliments

greixos o son el nutrient mes energètic oli ,mantega, embotits....

lípids

hidrats de son la principal font d'energia cereals ,pastes ,arròs....

carboni

proteïnes son indispensable per a l'organisme carn , ous ,peix...

vitamines son les substàncies necessàries llet, fruita, verdura.....

3-cofecciona una llista d'almenys deu aliments que consumeixis habitualment.

llet,pastes,xocolata,carn,peix,fruita,verdura,arros,pipes,xuxes

4-dibuixa l'esquema de la cadena alimentaria i escriu les parts principals de les que consta.

Cadena alimentaria

Obtenció transformació comercialització consum

Indústria

alimentaria

Agricultura elaboració emmagatzematge satisfacció

Ramaderia conservació transport de

Pesca envasament distribució necessitats

---------- ---------- ----------

s. primari s. secundari s. terciari

5-exemplifica la cadena alimentaria amb elaboració d'un producte.

Cereals-----------farina-----------pa

6-fixa't en diversos productes alimentaris que tinguis a casa i confecciona una llista amb el nom de l'aliment el lloc o país d'origen.

Patates---Barcelona

7-que significa fer una dieta equilibrada? per que es important?

Significa fer una dieta amb tos el nutrients necessaris i es important per que millora la salut

8-Observa algun producte elaborat, descriune els components

9-elabora un llista de sis aliments que consumeixis i que provinguin de empreses d'alimentació.

Patates: transformadora

Carn .manipuladores

10-quins son els processos que es van començar a fer servir fa mes de mil anys continuen sent la base de la indústria actual?

11-classifica les indústries següents segons el tractament que reben les matèries primeres.

Manipuladores: central lletera ,fabrica de sucs, fabrica de pernils

Transformadores: fabrica de sucs, fabrica de cafè

12-quins creus que han estat els motius que han afavorit el desenvolupament de la indústria alimentaria actual?

El consum de la gent

13-a que ens referim quan parlem de les propietats organoleptiques ?

gust ,aroma i textura

17-que pretenem ham la conservació dels aliments?

Que els aliments es conservin mes temps en bon estat durant mes temps

18-dels factors següents digues quins incideixen clarament en la conservació dels aliments.

La humitat, l'envas,la temperatura ,la llum solar

20-Et fixes habitualment en la data de caducitat? penses que es important fer-ho?

Si perquè no pots comprar un producte passat o en mal estat

21-de la llista següent subratlla'n els procediments físics de conservació

fumatge ,dessecacio ,deshidratacio ,salao, conserva en vinagre, ensucrat

22-que son els additius alimentaris?

Els additius son substàncies d'origen natural o artificial que utilitzen en petites quantitats en la preparació dels aliments per modificar-ne les característiques.

25-quina funció tenen els envasos alimentaris?

Conservar el aliments en bon estat

28-per que el plàstic es actualment un material molt utilitzat?

Per que es lleuger i conserva be ademes que es pot reciclar

30-digues quina es la diferencia entre la data de caducitat d'un producte i la data de caducitat d'un producte la de consum preferent

la de consum preferent es que aconsellen que un cop obert es gasti en el termini adequat i l'altre es la caducitat de quan no es pot menjar

31-investiga que es el significat i la funció del codi de barres.

Identificar els objectes
Descargar
Enviado por:Xinex
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar