Ciencia, Tecnología y Sociedad


Normas sociales


As normas sociais:

A vida en sociedade supon unha regulacion das relacions interpersoais ainda que sexa nun estado permanente de recreacion e tension .En teoria as normas sempre deberian ser creadas en situacion de igualdade entre os individuos pero iso nunca e asi .

De todo-los xeitos e ainda que exista unha relacion de superioridade inferioridade as duas partes teñen algo que gañar . o que sempre gañan coa norma ea perdictobilidade dos encontros .

Para que esas normas se creen ten que existir unha idea de xustiza que se desenvolve no home en varias etapas .

Desenvolvemento da idea de xustiza segundo Piaget:

    • 7/8 anos: xustiza subordinada a autoridade adulta.

    • 8/11 anos: igualitarismo progresivo (iguais actos iguais recompensas)

    • 11/13 anos: xustiza completamente igualitaria (ollo por ollo dente por dente).

Segundo Kohlberg:

- moralidade preconvencional, a obediencia é aceptada para evitar o castigo

- moralidade convencional, aceptan os principios sociais para obter a aprobación dos outros

- moralidade posconvencional, moralidade autoaceptada en forma critica.

Hay que pasar pola fase anterior para pasar a seguinte, e hai persoas que non chegan a ultima fase .

Posteriormente Habermas, introduciu unha última fase na que os individuos participan no diálogo e aceptan a ética do discurso, e só se consideran válidas as normas aprobadas por todos os afectados nun diálogo aberto e en condicións de igualdade
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar