Literatura


No emprenyeu el comissari; Ferran Torrent


¡ No

emprenyeu el

comissari !

 • Localització

 • No emprenyeu al comissari va ser escrita al 1984 i publicada en Septembre 1992.

  El autor es Ferran Torrent, va naixer a Sedaví el 1951. Alumne del col.legi dels Jeusuites de València, posteriorment va cursar estudis de Dret a la Universitat de Valencià.

  Ha treballat per a la revista El Temps i ha col.laborat també als diaris El País, Cambio 16, Avuí, Diari de Barcelona i Punt diari de Girona. Pertany a la Unió de Periodistes del País Valencià, a l' Assosiació d' Escriptors el Llengua Catalana i al Pen Club Català.

  Al 1983, conjuntament amb Josep Lluis Seguí, publica: “La gola del llop”, al 1984, “No emprenyeu el comissari”; al 1985, “ Penja el guants Butxana”; al 1989, la seua darrera publicació per ara, “ Cavall rei ”.

  No emprenyeu el comissari es una novel.la policíaca.Com a gènere literari, la novel.la policíaca es bastant recent i, segons altres autors , hauríem de parlar de subgènere.

  El genère policíac, d' enigma, va entrar a la guerra, alguns autors com Antoni Carelà i Vidal, Cèsar-august Jordana i Mercè Rododera , assagen el gènere.

 • Tema - Títol

 • Títol: No emprenyeu al comissari

  Tema: El robatori comés en casa del comissari García i la posterior recuperació dels objectes robats gràcies a l' actuació del detectiu Butxana i les descripcions del paisatge urbà de valència.

 • Argument

 • Fede, un cambrer, ha de cuidar del seu germà Nis que sofreix esquizofrènia i desitija tenir un televisor en color i un vídeo. Com a única forma d' obtenir els diners necessaris per a la compra dels objectes, comet un robatori en un xalet, que casualment, resulta ser el del comissari Cap García.

  García aconsellat pel subcomissari Tordera encarregat al detectiu Butxana la recuperació del secreter i l' Omega robat. Aquest detectiu tenia una particular forma d' actuar: recuperava l' objecte del robatori però mai no delatava el delinquent.

  Al mateix temps Enrique Cababuig planeja obtenir diners de son pare Daniel Calabuig i encarrega al seu soci Branon el segrest de son pare president del Consell d' Administració de Cofinsa i quan formaven la banda per a portar-lo a cap contacten amb Fede pensant que es tractava d' un delinquent habitual. Al mateix temps l' organització Terra Lliure , planetja el segrest de l' Enginyer responsable de la central nuclear de cofrentes, que es vés fustrat per un accident que sofreix fill del mateix.

  Butxana ajudat pels seus amics el penjoll i la Colometa, fustra els plans d' Enrique Calabuig i salva a Fede de caure en el món de la delinquència , tornant la robat i cabra una recompensa per salvar Daniel Calabuig. Finalment el detectiu lliura Garcia els objectes robats i amb els diners obtinguts pel treball tindria per uns mesos.

 • Estructura externa

 • La novel.la està escrita en 20 capitols i es una novel.la tancat per que tè un principí, on es presenten els personatges i les circumstàncies del robatori, i un final, amb el desenllaç.

 • Estructura interna

 • En el capitol 3 l' acció principal es el robatori. Els capitols amb la misma acció son: capitol 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,19,20.

  Hi ha dues acció secundaris, el segrest: capitol 8,19 i el escamot: capitol 10,15,17,18.

 • Análisis

 • Lèxic

  Cuan hi ha diàleg és prodeix un registre vulgar. Es el lenguatge dels personatges. Exemples:

  • “Ni bon dia ni hòsties” p.28

  • “Collons, no sigues mamó” p.28

  • “Ets un fera, Polpet” p.30

  • “Ací el que passa és que no hi ha collons” p.31

  • “¡Malparit!” p.33

  • “que ben parit estàs, Polpet”

  • “Collons, quin impacte t' han fet hui les bufes de Míriam”

  Cuan hi ha narració és prodeix un registre standard. Es el lenguatge del autor.

  Semàntic

  • Escenari: Cafetería

  - Café, cambrer, cafetera, donuts, barra de la cafeteria.

  • Escenari: tráfic

  - moto, cotxes, conductors, tub d' escap ,vehicles, asfalt.

  • Escenari: Ciutat

  - habitans, edificí, ajuntament, plaça, carrer.

  Morfología

  Descripció: exemples d' adjectius:

  -violenta p.27

  -trista p.27

  -jovial p.27

  Diàlec: exemples de sustantius:

  -militars p.31

  -metres p.31

  -conspiradors p.31

  Acció: exemples de verbs

  -s' ha desbaratat p.30

  -¡cobre! p.32

  -retirà les tasses p.33

  Sintaxis

  Hi ha dues tipus d' oració:

  • una oració vulgar amb malsonàncies: Ni bon dia ni hòsties p.28

  • una oració escrita correctament: Però la vida continuava... p.29

  Estilístic

  • Amb la idèntica predisposició que un tigre avorit contempla la selva

  • La rutinària selva d' asfalt

  • Com si anàs de vacances definitives

  • Que estàs més cremat que l' orella de Niki Landa

  • Absorbia cafés i engolia sintètics donuts

  • Devoraven les notícies mès importants

  • Fa més aigua que el Titànic

  • Estàs més groc que Bruce Lee

  • Un poc de mala llet

  • Açó sembla una manifestació

  • A les barricades

 • Técniques narratives

 • El narrador es subjectiu i omniscient.

  Normalment el temps de l'obra es lineal però també té coses del pasats.

 • Personatges principals

 • Toni Butxana, detectiu privat de gran cor, procedent de la classe humil, practica el principi d'atendre al client però mai no delata al deliquent. Es una persona dotada de gran humilitat, és la víctima de la societat en qué viu, abandonat per la seua dona peró sempre actua fidel als seus principis. Es gran coneixedor de l' ambient dels barris marginals de València i dels habitans dels mateixos. S' assega sol i la seua vida estén a la inseguritat, coneix profundament l' ambient dels comissaris de la seua època.

  Frederic, “Fede”, jove cambrer que havia promés cuidar de Nis i com a única forma de satisfer els seus “necessitats” intenta un robatori, amb la mala sort que la víctima del seu robatori és el comissari García. Es un jove enginyós pressionat per la necessitat, absolutament lluny en el art de la delinquència.

  El comissari García, víctima del robatori.

  Tordera, subcomissari, la seua qualitat principal és la constància i astúcia encara que manca de brillantor professional i personal.

 • Personatges secundaris

 • Daniel Calabuig, president del consell d' administració de Cofinsa , important home de negocis.

  Enric Calabuig, fill de l' anterior, vividor sense escrúpols.

  Branon, soci d' Enric Calabuig, encarregat del treball brut.

  Joaquim, policia nebot de Tordera encarregat de seguir a Butxana.

  Polp, company de Fede.

  Colometa i Penjol, homosexual amics de Butxana que ajuden eficaçment perquè aquest faça el seu treball.

  Carles Gil, enginyer de la central nuclear.

 • Conclusió

 • Ferran Torrent prétend fer un a novel.la amena i divertida amb personatges cómics que mantinga la intriga fins el final.

  Utiliza expressions col.loquials i populars, fa que el llenguatge resulte molt viu. Els personatges queden perfectament descrits, estan dotats de gran realisme

  L'autor logra una obra molt INTERESSANT!!!
  Descargar
  Enviado por:Patricia Castello
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar