Educación y Pedagogía


Musíca tradicional catalana como recurso pedagógico


Musica i la seva Didáctica Els sons de la Terra

Reflexio i comentari de la obra

L' obra El Sons de la Terra es una obra on es recullen tots aquells sons que envolten la nostra vida quotidiana. Es tracta de presentar sons i cancons que els nens senten en el seu entorn proper.

Per una banda presentaven tots aquells sons espontanis, sorgits d' objectes i ambits molt diversos, com ara sorolls derivats de les professions, sorolls que els nens senten al seu carrer, la seva ciutat i que els hi son familiars.

Per una altre banda es feia, un tomb per les diferents tradicions catalanes a traves dels sons que les identifiquen (castellers amb les seves gralles, sardanes amb la seva cobla, etc.).

Aquesta presentacio de sons diferents i habituals pels infants, serveix d' excusa per introduir conceptes com ara els noms dels instruments, la seva tipologia, la funcio del director d' orquestra, etc.

El format d' aquesta obra, es molt atractiu pels infants, en tot moment han estat molt implicats en l' espectacle.

He pogut observar com, de tant en tant, els personatges en un moment determinat demanaven la col-laboracio i participacio dels infants en aquest a traves de la repeticio de diferents frases o paraules cada cop que sentien una ordre determinada, l' acompanyament en diverses cancons que ja eren conegudes pels infants...aixo, donava un caire interactiu a la obra i feia que els alumnes asistents mantinguessin el seu nivell d' atencio.

Vaig comprobar com els nens aprofitaven els pocs segons en els que no pasava res per a parlar entre ells, se sentia un petit rumor de veus infantils, tot i aixi, aquesta situacio es donava durant un molt curt espai de temps perque l' espectacle estava fet de manera que les coses passessin una darrera de l' altre de manera molt rapida.

Una altra de les coses que contribuia a generar una actitut molt espectant entre els nens i les nenes era que sovint apareixien personatges, fora de l' escenari, sorgien d' entre el public, de manera sorprenent. Aquest factor sorpresa agradava i motivaba molt als alumnes assistents.

Veiem tambe que en aquesta obra apareixen de tant en quant personatges estrambotics que criden l' atencio dels nens i nenes (ex: follet amb patins i picarols), amb aquestes aparicions s' acostuma a sentir un rumor general de riure entre els infants.

Tots aquests elements divertits, sorprenents, inesperats, fan que els alumnes, fins i tot a les parts serioses de l' espectacle, estiguin atents, perque en qualsevol moment pot passar qualsevol cosa.

El nivell d' atencio de la majoria dels alumnes en aquest espectacle es forca alt, no es volen perdre detall, quan succeeix alguan cosa fora del seu camp de visio, s' aixequen per poder-ho veure.

Veiem que els adults que acompanyen als alumnes acostumen, en la seva majoria, a estar drets observant i controlant els seus alumnes. Veiem tambe, que molts dels acompanyants adults, a l' inici de l'espectacle, estaven drets, pero a mesura que han detectat l' interes i el bon comportament dels alumnes es van anar seient a les butaques.

En general crec que la companyia que ha dissenyat aquest espectacle, ha tingut molt en compte les caracteristiques i actituts dels seus potencials espectadors, han sapigut comunicar el que es proposaven salvant les dificultats que es podien presentar degut a l' edat dels assistents. Han aconseguit que passessin una tarda divertida a l' hora que aprenien de manera significativa, ja que es tractava de sons familiars i habituals en el seu entorn proper.

Tant pels continguts com per la forma, l' espectacle, per la meva part, rep una qualificacio d' excelent! Jo tambe vaig disfrutar molt i tambe vaig aprendre moltes coses noves.

Activitats a partir de l' asistencia a l' espectacle “ Els Sons de la Terra”

Area: Coneixement del Medi Social i Cultural

Destinataris: grup de 5e d' Educacio Primaria.

Activitat:

Confeccio d' un poster per grups d' alumnes d' una de les tradicions presentades a l' obra Els Sons de la Terra (castellers, geganters i capgrossos, sardanes, etc).

Objectius:

 • Que coneguin en profunditat algunes de les tradicions propies de la seva cultura.

 • Que sapiguen fer una recerca d' informacio.

 • Que aprenguin a seleccionar la informacio.

 • Que sapiguen sintetitzar la informacio.

 • Que coneguin colectius de cultura tradicinal dins del seu entorn proper.

 • Que treballin colaborativament.

 • Perdre la por a parlar en public.

Temporalitzacio:

1era sessio: explicacio de l' activitat i inici de la recerca.

2ª sessio: Recerca documental, seleccio de la informacio, sintesi de la informacio recollida.

3ª sessio: confeccio del poster (enganxar fotografíes, escriure la informacio sintetitzada, etc).

4ª sessio: exposicio de tots els posters presentats pels alumnes.

Consignes:

En el poster hi haura de constar:

 • Una descripcio general de la tradicio en general (ex: que son les sardanes).

 • Una mica d' historia de la tradicio triada.

 • Fotografíes.

 • Definicio i dibuix dels elements mes significatius

Desenvolupament de l' activitat:

Els alumnes elaboraran aquests posters amb l' ajuda del mestre, en grups de 4 o 5 alumnes durant tres sessions, les dugues primeres seran de recerca i la ultima sera de confeccio del poster.

Per a les primeres sessions, els alumnes haurien de poder tenir acces a diferents llibres i enciclopedies (si fos possible a la biblioteca de l' escola), aixi com tambe haurien de tenir acces a internet i a diferents exemplars de premsa local que podria facilitar el mestre o be podrien portarlos els propis alumnes de casa.

Hi haura, posterior un 4art dia d' exposicio de tots els posters a classe. Un cop tothom tingui exposat el seu poster, aquests romandran penjats a l' aula.

Material necessari:

 • Cartolines.

 • Boligrafs.

 • Llapissos.

 • Llapissos de colors.

 • Tissores.

 • Pega.

 • Llibres i enciclopedies.

 • Premsa local.

Espais necessaris:

 • Biblioteca.

 • Aula.

 • Sala d' informatica (o la propia aula si disposa d' ordinadors).

Area: Educacio Visual i Plastica.

Destinataris: Alumnes de 5e curs d' Educacio Primaria.

Activitat: Els alumnes realitzaran un collage on quedin representades totes aquelles coses que produeixen els sorolls que ells senten cada dia a l' escola.

Objectius:

 • Coneixer la técnica del collage.

 • Dominar les destresses relacionades amb l' us de les tissores.

 • Desenvolupar la creativitat i imaginacio dels alumnes.

 • Entendre quin es el sentit d' una obra com “Els sons de la Terra”.

 • Veure la relacio entre les diferents manifestacions artistiques.

Temporalitzacio:

 • Una unica sessio amb possibilitat d' allargar-la una sessio mes si es necessari.

Consignes:

En el collage hi hauran d'estar reflectits tots aquells sons que sent l' alumne durant la seva jornada escolar d' una o altre manera. Pot ser que no representem l' objecte exacte que produeix el so pero si en trobem un que en produeix un d' igual o semblant.

Desenvolupament de l' activitat:

El professor distribueix per la classe alguns exemplars de revistes (que ja no fara servir, per reciclar), diaris, catalegs i triptics, aixi com tambe una cartolina petita per cada alumne, tissores i pega.

Es recorda la visita dels d alumnes a l' a veure “ Els Sons de la Terra” i es parla entre tots sobre el tema de l' obra, els sons representats, el sentit d' haver representat aquests i no uns altres, etc.

Es proposa als alumnes que pensin quins son els sons habituals per ells en un lloc concret i comu, evidentment, l' escola. Es deixen uns minuts per a que els alumnes pensin quins son aquests sons, perque s'aturin a escoltarlos i tambe fem que imaginin que es el que produeix aquest so.

Els hi expliquem que el que hauran de fer a partir d' aquell moment sera buscar en aquelles revistes, diaris i catalegs dibuixos i fotografíes que facin o poguessin fer els sons que ells mateixos han identificat com a sons quotidians al recinte escolar.

Els alumnes aniran retallant i enganxant allo que els hi sembli adient tot fent servir la técnica del collage.

Material necessari:

 • Revistes, diaris o catalegs per reciclar.

 • Cartolines petites.

 • Tissores.

 • Pega.

4
Descargar
Enviado por:Momo
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar