Fisioterapia


Musculatura del avantbraç


 • VENTRAL (palma de la mà).

 • Primer pla (superficial)

 • · MÚSCUL PRONADOR RODÒ:

  - Origen: (Feix humeral) Epicòndil medial humeral, aponeurosi del avantbraç.

  (Feix cubital) Apòfisi coronoides del cúbit.

  - Inserció: Superfície lateral i dorsal del radi ( 1/3 mig) .

  - Inervació: N. Medià.

  - Funció: Prona i flexiona l'avantbraç.

  · MÚSCUL FLEXOR RADIAL DEL CARP:

  - Origen: Epicòndil medial humeral i aponeurosi del avantbraç.

  - Inserció: Superfície palmar del II metacarpià.

  - Inervació: N. Medià.

  - Funció: Flexió i pronació del colze, i flexió palmar.

  · MÚSCUL PALMAR LLARG:

  - Origen: Epicòndil medial humeral: fascia de l'avantbraç.

  - Inserció: Aponeurosi palmar.

  - Inervació: N. Medià.

  - Funció: flexió del colze i flexió palmar.

  · MÚSCUL FLEXOR CUBITAL DEL CARP:

  - Origen: (Feix humeral) Epicòndil medial humeral.

  (Feix cubital) Olècranon i fascia de l'avantbraç, marge posterior del cúbit.

  - Inserció: Os pisiforme i per lligaments V metacarpià i os ganxos.

  - Inervació: N. Cubital. ( C8, T1).

  - Funció: Flexió del colze i flexió palmar.

 • Segon pla

 • · MÚSCUL FLEXOR SUPERFICIAL DEL DITS :

  - Origen: ( Feix humero-cubital) Epicòndil medial humeral i apòfísi coronoide del cúbit.

  ( Feix cubital) Meitat superior, marge anterior del radi.

  - Inserció: 4 tendons llargs de la segona falange dels dits índex fins al menovell.

  - Inervació: N. Medià ( C7, i; T1).

  - Funció: Flexor dèbil del colze i flexió de canell i dits.


  Musculatura del avantbraç

  Flexor superficial dels dits Flexor cubital del carp Flexor radial del carp

  Pronador rodó Palmar llarg


  1.3 Tercer pla

  · MÚSCUL FLEXOR PROFUND DELS DITS:

  - Origen: Superfície anterior i medial del cúbit; membrana interòssea.

  - Inserció: Falanges distals de índex a menovell.

  - Inervació: N. medià i n. Cubital ( C7, 8, T1)

  • Funció: Flexiona les articulacions dels dits índex fins al dit petit ( totes les falanges)

  i la articulació del canell.

  · MÚSCUL FLEXOR LLARG DEL POLZE:

  - Origen: Superfície anterior del radi.

  - Inserció: Falange distal del polze.

  - Inervació: N. Medià (C8, T1)

  - Funció: Flexió de la segona falange del polze; ajuda en la flexió de la primera

  falange i aproximació metacarpiana.

  1.4 Quart pla (profund)

  · MÚSCUL PRONADOR QUADRAT:

  • Origen: Superfície anterior del cúbit.

  • Inserció: Superfície anterior del radi.

  • Inervació: N. Medià.

  • Funció: col·labora a la pronació juntament amb el Pronador rodó.  Musculatura del avantbraç

  Flexor profund dels dits

  Flexor llarg del polze

  Pronador quadrat


  2-DORSAL (dors de la mà).

  2.1 Pla superficial.

  · MÚSCUL EXTENSOR COMÚ DELS DITS:

  • Origen: Epicòndil lateral, i fàscia de l'avantbraç.

  • Inserció: Aponeurosi dorsals dels dits índex al dit petit.

  • Inervació: N. Radial ( C6, 7, 8).

  • Funció: Extensió de: articulació del colze, articulació del carp ( flexió dorsal) , articulació metacarpofalàngica (V), articulació interfalàngica (V). Separació cubital ( aproximació) de la articulació del carp.

  · MÚSCUL EXTENSOR DEL CINQUÉ DIT:

  - Origen: Epicòndil lateral, fascia del avantbraç.

  - Inserció: Aponeurosi dorsal del dit petit.

  • Inervació: N. Radial ( C6, 7, 8).

  • Funció: Extensió de: articulació del colze, articulació del carp, articulació

  metacarpofalàngica (V), articulació interfalàngica (V). Separació cubital de la articulació del carp.

  · MÚSCUL EXTENSOR CUBITAL DEL CARP:

  • Origen: Epicòndil lateral humeral, fascia de l'avantbraç.

  • Inserció: Superfície dorsal del V metacarpià.

  • Inervació: N. Radial (C6, 7, 8).

  - Funció: Extensió de: articulació del colze, articulació del carp). Separació cubital de la articulació del carp.


  Musculatura del avantbraç

  Extensor comú dels dits

  Extensor del 5é dit

  Extensor cubital del carp


  2.2 Pla profund

  ·MÚSCUL ABDUCTOR LLARG DEL POLZE:

  • Origen: Cara posterior del cúbit; membrana interòssea.

  • Inserció: Segona falange del polze.

  • Inervació: N. Radial.

  • Funció: Extensió de: articulació del carp, art. carpometacarpiana, art. Metacarpofalàngica, art. Interfalàngica. Aproximació de la art. Carpometacarpiana.

  · MÚSCUL EXTENSOR CURT DEL POLZE:

  • Origen: Cara posterior del radi; membrana interòssea.

  • Inserció: Primera falange del polze.

  • Inervació: N. Radial.

  • Funció: Extensió de la art. Metacarpofalàngica. Flexió palmar i separació radial de la art. Del carp. Separació i reposició de la art. Carpometacarpiana.

  ·MÚSCUL EXTENSOR LLARG DEL POLZE:

  • Origen: Cara posterior del cúbit; membrana interòssea i cara posterior del radi.

  • Inserció: Base del primer metacarpià, os trapezi.

  • Inervació: N. Radial.

  • Funció: Supinació de la art. Radiocubital. Flexió palmar i separació radial de la art. Del carp. Extensió de la art. Metacarpofalàngica.

  ·MÚSCUL EXTENSOR ÍNDEX:

  • Origen: : Cara posterior del cúbit; membrana interòssea.

  • Inserció: Aponeurosi dorsal del dit índex.

  • Inervació: N. Radial.

  • Funció: Extensió de : art. Del carp ( flexió dorsal), art. Metacarpofalàngica (II), art. Interfalàngica (II), i art. Interfalàngica. Separació radial de la art. Del carp. Aproximació de les articulacions metacarpofalàngica i interfalàngica (II).

  ·MÚSCUL SUPINADOR:

  • Origen: Epicòndil lateral humeral i cresta del múscul supinador del cúbit.

  • Inserció: Cara anterior, marge anterior, i cara lateral, marge posterior del radi proximal i distal a la tuberositat del radi.

  • Inervació: N. Radial.

  • Funció: Supinació de la art. Radiocubital.

  Musculatura del avantbraç

  Extensor curt del polze Abductor llarg del polze Supinador

  Extensor del índex Extensor llarg del polze.

  3- LATERAL

  ·MÚSCUL EXTENSOR RADIAL LLARG DEL CARP (PRIMER RADIAL):

  - Origen: 1/3 distal del bord lateral de l´húmer i tabiq intermuscular lateral.

  - Inserció: Base del II metacarpià.

  - Inervació: N. Radial(C5,6).

  - Funció: Estén i separa la ma.

  ·MÚSCUL EXTENSOR RADIAL CURT DEL CARP (SEGON RADIAL)

  - Origen: Epicòndil lateral humeral.

  - Inserció: Base del III metacarpià.

  - Inervació: N. Radial.

  - Funció: Flexió, supinació de la art. del colze. Extensió i separació radial de la art. del carp.

  ·MUSCUL BRAQUIORRADIAL

  - Origen: Marge lateral de l´húmer; tabiq intermuscular, lateral.

  - Inserció: Extrem proximal de l´apòfisi estiloides del radi.

  - Inervació: N. Radial(C5,6).

  - Funció: Flexiona l´avantbraç; prona l´avantbraç si esta supinat; el supina si esta pronat.


  Musculatura del avantbraç

  Extensor radial llarg del carp

  Braquioradial

  Extensor radial curt del carp  1- REGIO TENAR

  ·MÚSCUL ABDUCTOR CURT DEL POLZE:

  - Origen: Tuberositat de l´escafoides.

  - Inserció: Costat radial, falange proximal del polze.

  - Inervació: N. Medià.

  - Funció: Oposició i separació de la art. Metacarpiana. Flexió de la art. Metacarpofalàngica.

  Aproxima el polze.

  ·MÚSCUL OPONENT DEL POLZE:

  - Origen: Retinacle flexor; os trapezi.

  - Inserció: Longitud total del marge radial del metacarpià proximal.

  - Inervació: N. medià (C6,7,8, D1). N. Cubital.

  - Funció: Oposa el polze als dits, aproxima, flexiona, rota el primer metacarpià.

  ·MÚSCUL FLEXOR CURT DEL POLZE:

  - Origen: Retinacle flexor; marge de l´os trapezi, os trapezoide i gran.

  - Inserció: Costat radial de la primera falange proximal del polze, sesamoide lateral.

  - Inervació: N. Medià (C6,7). N. Cubital, rama profunda(C8,D1).

  • - Funció: Flexiona la falange proximal del polze. Oposició i aproximació de la art.

  Metacarpiana. Flexió de la art. Metacarpofalàngica

  ·MÚSCUL ADDUCTOR DEL POLZE:

  • Origen: Tercer metacarpià i ossos del carp adjacent.

  • Inserció: Os sesamoide cubital, primera falange del polze.

  • Inervació: Rama profunda del N. Cubital.

  • Funció: Aproximació, oposició i flexió del polze.


  Musculatura del avantbraç

  Musculatura del avantbraç

  Musculatura del avantbraç

  Abductor curt del polze

  Oponent del polze

  Adductor del polze

  Flexor curt del polze


  2- MUSCULATURA PALMAR

  ·MUSCULS INTERÒSIS DORSALS:

  - Origen: Per dos fascicles als metacarpians I a V.

  - Inserció: Aponeurosis dorsals dels dits 2 a 4.

  - Inervació: N. Cubital.

  - Funció: Separen els dits, flexionen els dits els dits de 2 a 5 a nivell de les articulacions

  metacarpofalàngiques i extenen les dos falanges distals en les corresponents articulacions

  interfalàngiques. Extensió de les art. Interfalàngiques (II-V)

  ·MUSCULS INTEROSIS PALMARS O VENTRALS:

  - Origen: Per medi d´un fascicle en els metacarpians II a V.

  - Inserció: Aponeurosis dorsals dels dits 2 a 5.

  - Inervació: N. Cubital

  - Funció: Aproximen els dits, flexionen els dits els dits de 2 a 5 a nivell de les articulacions

  metacarpofalàngiques i extenen les dos falanges distals en les corresponents articulacions

  interfalàngiques.

  ·MUSCULS LUMBRICALS:

  - Origen: Tendons del múscul flexor profund dels dits.

  - Inserció: Aponeurosis dorsal de la falange proximal dels dits II a V.

  - Inervació: Els dos lumbricals laterals: nervi medià, i els dos lumbricals medials: nervi cubital.

  - Funció: Flexionen les articulacions metacarpofalàngiques; extenen les falanges medials i

  distals.


  Musculatura del avantbraç

  Lumbricals

  ( palma de la mà)

  Musculatura del avantbraç
  Musculatura del avantbraç

  Interòssis palmars

  ( palma de la mà)

  Interòssis dorsals

  ( dors de la mà)  3- REGIO HIPOTENAR

  ·MÚSCUL FLEXOR CURT DEL MENOVELL:

  - Origen: Retinacle flexor, apòfisis unciforme de l´os ganxut.

  - Inserció: Costat cubital de la falange proximal del menovell.

  - Inervació: N. Ulnar.

  - Funció: Flexiona el menovell.

  ·MÚSCUL ABDUCTOR DEL MENOVELL:

  - Origen: Os pisiforme i tendó del m. Flexor cubital del carp.

  - Inserció: Primera falange del menovell, costat cubital.

  - Inervació: N.Ulnar.

  - Funció: Separa el menovell.

  ·MÚSCUL OPONENT DEL MENOVELL:

  • Origen: Retinacle flexor, apòfisis unciforme de l´os ganxut.

  • Inserció: V matacarpià.

  • Inervació: N. Ulnar.

  - Funció: Rota el V metacarpià, dit menovell en oposició.

  ·MUSCUL PALMAR CURT O PALMAR CUTANI:

  - Origen: Marge medial de la aponeurosi palmar.

  - Inserció: Pell del bord medial del palmell de la ma.

  - Inervació: N. Ulnar.

  - Funció: Tensa la pell de la zona medial del palmell de la ma.


  Musculatura del avantbraç

  (Palma de la mà)

  Palmar cutani

  Abductor del menovell

  Flexor curt del menovell

  Oponent del menovell


  TALL PROXIMAL DE L'AVANTBRAÇ.(A) Musculatura del avantbraç

  Plà de secció (A).


  Musculatura del avantbraç

  Fàscia antebraquial


  MÚSCULS: OSSOS:

  Ventrals:·(1) Pronador rodó: pàg.4 ·(30) Radi.

  ·(2) Flexor superficial dels dits: pàg.4 ·(31) Cúbit .

  ·(3) Flexor radial del carp : pàg. 4 ·(32) Membrana interòssea.

  ·(4) Palmar llarg: pàg. 4

  ·(5) Flexor cubital del carp: pàg.4

  ·(7) Profund del dits: pàg.5

  Laterals:·(9) Extensor radial curt del carp: pàg.8 FÀSCIES:

  ·(10) Extensor radial llarg del carp: pàg.8 · Fàscia antebraquial, que envia densos tabiqs

  ·(11) Braquiorradial: pàg.8 fins la profunditat entre els diferents grups

  Dorsals:·(12) Extensor comú dels dits: pàg.6 musculars.

  ·(13) Extensor del 5è dit: pàg.6

  ·(14) Extensor cubital del carp: pàg.6

  ·(15) Supinador: pàg.7

  NERVIS:

  ·(20) N. Medial.

  ·(21) N. Cubital.

  ·(22) Feix superficial del N. Radial.

  ·(23) Feix profund del N. Radial.

  ·(24) Feix muscular del N. Medial.

  VASOS:

  ·(25) Artèria braquial.

  ·(26) Artèria radial.

  ·(33) Artèria interòssea comú.

  ·(29) Vena cefàlica.

  ·(28) Vena basílica.

  ·(33) Vena interòssea comú.


  TALL DISTAL DE L'AVANTBRAÇ.(B)

  Musculatura del avantbraç

  MÚSCULS:

  Ventrals: ·(2) Flexor superficial dels dits: pàg.4

  ·(3) Flexor radial del carp: pàg.4

  ·(4) Palmar llarg: pàg.4

  ·(5) Flexor cubital del carp: pàg.4

  ·(6) Pronador quadrat: pàg.5

  ·(7) Flexor profund dels dits: pàg.5

  ·(8) Flexor llarg del polze: pàg.5

  Laterals: ·(9) Extensor radial curt del carp: pàg.8

  ·(10) Extensor llarg radial del carp: pàg.8

  ·(11)Braquioradial: pàg.8

  Dorsals: ·(12) Extensor dels dits: pàg.6

  ·(13) Extensor del 5è dit: pàg.6

  ·(14) Extensor cubital del carp: pàg.6

  ·(16) Abductor llarg del polze: pàg.7

  ·(17) Extensor curt del polze: pàg.7

  ·(18) Extensor llarg del polze: pàg.7

  ·(19) Extensor de l'índex: pàg.7

  NERVIS:

  ·(20) N. Medial.

  ·(21) N. Cubital.

  VASOS:

  ·(26) Artèria radial.

  ·(27) Artèria cubital.

  ·(29) Vena cefàlica.

  Musculatura del avantbraç

  Plà de secció B.

  Fàscia antebraquial.

  OSSOS:

  ·(30) Radi.

  ·(31) Cúbit.

  FÀSCIES:

  · Fàscia antebraquial, que envia densos tabiqs fins la profunditat entre els diferents grups musculars.

  TALL DE LA MÀ: (C)

  Musculatura del avantbraç

  Plà de secció (C).


  Musculatura del avantbraç


  MÚSCULS: (color taronja)

  MÀ:

  Musculatura palmar:·Interòssis dorsals:pàg.10

  ·Interòssis palmars:pàg.10

  ·Lumbricals:pàg.10

  Regió tenar:· Abductor del polze:pàg:9

  · Flexor curt del polze:pàg:9

  · Oponent del polze:pàg:9

  · Aductor del polze:pàg:9

  Regió hipotenar: · Abductor del menovell:pàg.11.

  · Flexor curt del menovell:pàg.11.

  · Oponent del menovell:pàg.11.

  AVANTBRAÇ:

  Ventrals:·Flexor superficial dels dits:pàg.4.

  ·Flexor profund dels dits:pàg.5.

  ·Flexor llarg del polze:pàg.5.

  Dorsals:·Extensor dels dits:pàg.6

  ·Extensor del 5è dit:pàg.6

  ·Abductor llarg del polze:pàg.7

  ·Extensor curt del polze. :pàg.7

  ·Extensor llarg del polze. :pàg.7

  ·Extensor del 5è dit:pàg.6

  NERVIS: (color groc)

  · N. Medial.

  VASOS: (color vermell)

  · Artèries digitals palmars comuns.

  · Artèria metacarpiana palmar.

  OSSOS: (sense color)

  · Metacarpians.

  FÀSCIES:

  Musculatura del avantbraç

  ·(9) Fàscia dorsal de la mà.

  ·(10) Fulla profunda de la fàscia dorsal de la mà.

  ·(11) Aponeurosi palmar.

  ·(12) Fàscia palmar profunda.

  ·(13) Fàscia aductora.

  Musculatura del avantbraç
  MUSCULATURA DEL AVANTBRAÇ.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  14

  Musculatura del avantbraç
  MUSCULATURA DE L'AVANTBRAÇ.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Musculatura del avantbraç
  MÚSCULATURA INTRÍNSECA DE LA MÀ.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Musculatura del avantbraç
  TALLS TRANVERSALS.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Descargar
  Enviado por:Miki
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar