Informática


Multimedia


Alguna cosa està passant en el món de la tecnologia i les comunicacions. La seva accessibilitat i presencia en el mon “real” és cada dia més notable, ordenadors cada vegada més potents i més assequibles estan ara al abast de casi qualsevol persona. L'animació tridimensional per ordenador requereix una gran quantitat de recursos: molt memòria, molt velocitat, i una molt bona targeta gràfica acceleradora. Si a sobre volem tenir aquestes animacions a Internet necessitem una connexió que sigui molt ràpida. Fins fa molt poc tot això era inviable, dins de molt poc seran moltes les pàgines Web amb animacions tridimensionals, entorns virtuals 3D, jocs online 3D.

És difícil definir en poques paraules el terme multimedia. Es pot dir que en una computadora personal és la capacitat de mostrar gràfic, video, so, text i animacions com a forma de treball, i integrar-ho tot en un mateix entorn cridaner per l'usuari, que interectuarà o no sobre ell per obtenir un resultat visible, audible o les dues coses.

La riquesa del multimedia està en el conjunt d'informacio que es capaç de donar. Pero, per poder convianr i integrar facilment tots aquests elements per molt diferents que siguin, es precis guardar-los sota una mateixa i única forma (actualment numèrica), i per tant crar dispositius adapatats de emmagatzement, transmissió i taractament, com el CD-ROM, reds de transmisió de dades (especialment, de fibra óptica) i mètodes de compresió i descompresió.

En multimedia, la tecnología i la invenció creativa convergeix i es troba la realitat virtual. La realitat virtual requereix de grans recursos de computació per ser realista. A mesura que existeixi un moviment o acció requereix que la computadora recalculi la posició, l'àngle, la mesura i la forama de tots els objectes que conformen la visió i centenars de càlculs que s'han de fer a una velocitat de 30 vegades per segon perquè s'assembli a la realitat.

La realitat virtual és una extensió de multtimedia que utilitza elements bàsics d'aquesta. Com imatges, so i animació. Com que requereix de retroalimentació per mitjà de cables conectats a una persona, la realitat virtual es la Multimedia Interactiva en la seva màxima expressió.

La majoría dels proframes actuals de diseny assistit per computadora CAD, ofereixen capacitats de tercera dimensió i inclús proporciona facilitats per crear recorregurs en formats de películes digitals.

Què conforma multimedia

En un futur no tant llunyà, multimedia canviarà la manera de concevir la ensenyança i l'aprendisatge, a més d'arribar amb pasos de conquistador en el món dels negocis, l'entreteniment i la llar. Sembla màgic, però aquest futur ja s'està construint amb la tecnología del món acutal: potents computadores d'escriptori, telecomunicacions d'alta velocitat, alta capacitat d'emmagatzement i reds de computadores com la d'internet. Això proveeix la plataforma de hardware. Programes de computadora de simulació, inteligencia artificial, edició de gràfics, edició de video, edició de so, edició de hipertextes i integradors de multimedia proveiexen la plataforma de software. D'aquesta manera està naixent multimedia per tenir acces, intercanviar i aportar informació a travès de bancs de dades i biblioteques de hipertext, vido i so que existeixen a la red mundial d'Internet.

El més important no és que aquesta nova màgia passi perquè sí, sino perque és necessaria. L'accelerat món en que vivim i la gran quantitat d'informació que es genera en els cinc continents ens obliga a minvar distancias i fer més eficient la manera d'adquirir informació. No obstant, un bon producte de multimedia no neix d'una sola ment privilegiada, requereix necesariament de l'intalació d'un grup interdisciplinar d'experts en diversos camps: de interfaces, ilustradors, animadors, especialistes en procesament d'imatge, un escriptor, un especialista en video, un especialista en audio i un programador de multmedia. “ Un expert de multimedia que treballa sol està en clara desventatja per competir amb un equip d'experts i pot ser aplastat per la pujant quantitat d'esforós necesaris per construir un projecte complex”.

Per crear les interfaces gràficas usuari-computador en multmedia, es a dir, en les pantalles a les que s'ha d'enfrentar l'usuari, s'han de segurir els seguents principis de diseny: tenir una similitut amb el món real; mantenir una consistència a través de les finestres; retroalimentar la acció de l'usuari; tenir estabilitat visual; cuidar la integritat estètica; controlar la manipulació directe dels objectes i comandaments de la interfaz, i permetre que l'usuari sempre tingui el control total.

Ciencia en la multimedia

Els coneixements que es poden obtenir de treballa fets en multimedia no van dirigits a una franja específica d'edat, profesió o grau, per el contrari, l'únic inconvenient seria el poder manejar una computadora.

Fins els professionals i universitaris poden aprofitar els diferents softwares que surten al mercat amb diferents títols. Software que ens parla d'astronomia, l'anatomia humana, biologia, fisica; la presentació d'aquests són del més espectacular amb gràfics impresionants i de gran resolució i la informació que contenen es clara i sencilla. Pero el més interesant d'aquesta obra són els diferents animacions o “movies” explicatius que están incluides. L'audio i l'ejecució del programa fan que tingui una atmósfera sèria i amena al mateix temps; serveix al final com ajuda per la confecció de treballs o aumentar el seu intelecte.

Què és la multimèdia

La revulució Multimedia s'ha convertit en el més recent fnèmen tecnològic i cultural, que està contribueint a canviar molts conceptes de la vida i el treballa quotidia.

Multimedi representa la perfecte combinació entre la televisió, l'odenador, l'industria editorial i les telecomunicacions, oferint una verdadera experiència integrada per imatges, so, animació, video, text i gràfics controlats per l'usuari.

Un producrte Multimedia interectiu permet a l'usuari iniciar i desarrollar un diàleg, fer preguntes, explorar i descobrir, donar i rebre respostes.

A diferència de la televisió o la radio, que són medis de comunicació pasiva, aquest sistema consegureix una forma de comunicació més natural que exigeig una participació activa de l'usuari.

Ventatges de la multimedia

La integració de diferents mitjans en un soport digital dotat d'interectivitat proporciona grans ventatges:

 • La informació es mostra d'un mode complet i impctant, degut al desenvolupament dels diversos medis de comunicació, en suport digital.

 • L'informació està disponible 24 hores al dia.

 • Reducció dels costos. Els costos de les actualitzacions es redueixen considerablement gracias al baix cost del soport digital i a la flexibilitat.

 • Informació fàcilment actualitzable.

 • La informació es personalitza en funció de les característiques i necessitats de l'usuari final.

 • Gracies a la interectivitat, el receptor participa activament en el procès Multimedia, tenint en tot moment el control.

 • Posibilitat de diversos idiomaas en un mateix soport.

 • Gran capacitat d'emmagatzament.

 • Qualitat digital d'imatge i so.

 • La posibilitat de crear aplicacions en soports multiplataforma, ens permet arribar al major nombre d'usuaris potencials, independentment de la plataforma utilitzada.

 • Multimedia en els negocis

  Així com l'impremta de Gutenberg revolucionà la intercomunicació i la manera de tenir accès al coneixement al ampliar els horitzons de l'humanitat, multimedia revolucionarà el món dels negocisi el concepte de mercadotecnia. Una empresa ja no podrà recurrir simplement al video, a les audiovisuals o a la folleteria per vendre el seu producte, necesariament tindrà que mostrar als seus posibles clients un programa de multimedia que permeti navegar i explicar a detall què ofereix i perquè és superior als seus competidors. Les aplicacions de multimedia en els negoscis inclueixen presentacions, capacitació, mercadotecnia, publicitat, demostracióde productes, bases de dades, catàlegs i comunicacions en red. Per altre part, multimèdia estarà disponible en hotels, estacions de ten i autobusos, aeroports, museus, botigues i centres comercials, doncs amb només interecur amb una computadora, tot viatger, client o visitant obtindrà la informació que requereixi, de de itineraris de vistge, l'habet alimentari dels rumiants, noves exposicions, posades en escena, restaurants, fins mapes de la ciutat o qualsevol informació que es desitgi.

  Multimedia i capacitació

  En el món s'està utilitzant multimedia amb un perfil casi sempre didàctic en algunes universitats i centres d'investigació. L'institut d'Investigacions Elèctriques (IIE) incursiona ja en aquest àmbit. Per una part s'està utilitzant i desarrollant tècniques d'inteligència artificial per el desarrollament de tutors amb la fi de guiar l'aprenentatge d'ingeniers de la Comisió Federal d'Electricitat (CFE). En algun dels centres d'adiestrament de la CFE que contan amb simuladors es complementen dos aspectes: la part pràctica i la d'aula. En la primera, on intervè un simulador, l'operador manipula fisicament una rèplica d'una habitació de control d'alguna centrla termoelèctrica. El simulador emula problemes i circustancies diverses que el permeten avaluar la seva capacitat de reacciö i eficiencia en el maneig de moments clau o pot coneixer com validar, ajustar i probar un equip determinat. En l'aula s'imparteixen els coneixements teòrics, els conceptes i els processos que intervenen en la generació d'energia elèctrica. El IIE està treballant en la part de l'aula, a fi d'impartir cursos amb ajuda de multimedia. Ja no serà un mestre dirigint a trenta o vint alumnes sino que ara, en un procès d'autoensenyança, cada estudiant podrà tenir el seu propi PC amb informació de multimedia en disc compacte i anar aprenent al seu propi ritme. Això no implica substituir el mestre, sino ser una ajuda en l'ensenyança d'una manera més amable.

  Per altre banda, la Unitat de Resultats d'Energia Nuclear de l'IIE també està treballant en cursos d'entreteniment en multimedia per la central nucleoelèctrica de Laguna Verde, un dels quals porta el nom d'Orientació Laguna Verde.

  En l'entreteniment es mostra com és més fàcil ensenyar les característiques generals de la planta integrant imatges, gràfics, hipertext, video, sons i que involucra la autoevaluació. Un altre dels cursos tenen que veure amb el reconeixement d'alarmes al simular el menú d'habitació de control amb tots els detalls. Un més implica l'actualització més atractiva i fàcil de documents de processos administratius.

  Multimedia y la educació

  Un dels reptes en el disseny, desenvolupament i construccions d'aquests sistemes d'educació i entreteniment està en reconeixer que s'ha de preparar a la societat per agafar un lloc en el món que encara no existeix, però que està molt pròxim: el segle XXI, un nou mileni. Per tenir èxit, els indivus hauràn de tenir una flexibilitat inusitada per poder desplaçar-se d'una companyia a una altre, d'una indústria a una altre, d'una especialitat a una altre, d'un ambient de treball a un altre. L'estudiant del futur necessecitera ser expert no en un tema en particular, sino un expert en aprendre. L'educació no es simplement el començament d'una carrera, és una necessitat continua que dura tota la vida i és aquí on multimedia pot aportar el millor de sí.

  També s'ha de fer menció en el canvi de cultura i el treball que la societat ha de sufrir en el futur. S'haurà d'aprendre noves formes de laborar, d'utilitzar noves eines de treball, noves maneres de comunicació i per tot això, multimedia es convertirà en una ajuda indispensable.

  L'exploració sensorial

  Fa 40 anys Isaac Asimov va imaginar en una de les seves noveles que el protagonista principal podia interrelacionar-se amb l'univers a través d'una computadora i sentir-se immers en les estrelles. Avui, aquesta ciència ficció es converteix en realitat. Existeix la posibilitat de que pulsant botons s'obri davant dels nostres ulls móns fascinants i extranys, quotidians i senzills.

  Navegant per una enciclopedia surgeixen imatges en moviment, potser una llarga fila d'esclaus que transporta blocs de pedra per construir la gran pirámide de Gizeh; potser els o d'un lleó i la persecució d'una presa a travès de la sabana; pot surgir la música de Schumann; la cantata Carmina Burana; la biografía d'Alexandre el Magne; el que es parla sobre el rei Artús i els caballers de la Taula Rodona; o les pintures de Dalí. En aquesta nova manera de coneixement intervenen els sentits de la vista, l'oide i el tacte a travès de fotografíes, clips de video, so i animació que, conjuntats, crean la nova manera de concevir la computació: multimedia. Multimedia, en sentit fonamental, significa l'ús de varis medis de comunicació. Tay Vaughan i altres experts en aquest tema la defineixen com “qualsevol combinació de text, art gràfic, so i animació, animació i video que arriba a vostè per computadora o altres medis electronics. És un tema presentat amb luxe de detalls... estimula els ulls, oides, dits i, el més important el cap”.

  Els usos inmediats de multimedia són la presentació per promocionar negocis, aprenetatge i entreteniment interectiu, enciclopedies amb multimedis (hipertext, animació, video, so), i entreteniment interectiu virtual.

  Software

  La interficie de medis MCI (interface de control de medis) proporciona un mètode de software unificat, manejat per ordres per comunicar-se amb dispositius perifèrics de multimedia. Utilitzant els controladors adequats, poden manejar el dispositiu amb simples ordres o còdigs enviats al MCI. Windows 3.0 no inclueix la interface d'alt nivell MCI. Els tipus de dispositius soportats per Windows MCI són:

  Tipus de dispositius

  Descripció

  AVI

  Audio Video Interfoliat (Video per Windows de Microsoft)

  EDAUDIO

  Unitat de CD-Audio

  Els controladors d'audio, secuencer i waveaudio, venen amb Windows 3.11. Tots els dispositius multimedia i controladors són dirigits per l'arxiu System.Ini en Windows, en la secció MCI i Drivers d'aquest arxiu.

  Software de multimedia

  Les eines bàsiques per desenvolupar els projectes de multimedia contè un o més sistemes de desenvolupament i varias aplicacions d'edició de text, imatges, so i videos en moviment. Altres aplicacions adicionals són útils per capturar imatges de la pantalla, traduir format d'arxiu... Els programes, la computadora, les eines de multimedia i l'habilitat al emplear tot això determina la calitat de treball multimedia que desarrollarà.

  Pintura i Dibuix

  Canvas, Charisma, ColorStudio, CorelDraw, Superpaint, Designer, Deskdraw, Fractal, Cricket Draw, MacPaint, MacDraw Pro, Professional Draw, Desing Painter, Harvard Graphics, Image Studio.

  Cad i 3D

  3-D Studio, AutoCad, CarisCad, Infini-D, Super3D, MacroModel, MiniCad, StrataVision, Three-D, VersaCad, Virtus Walk Trough, Life Forms.

  OCR i Text

  Color It, Dfoto, Digital, Gallery Efects, Composer, Picture Publisher, ColorStudio, PhotoShop, PhotoStyler.

  Edició de So

  OmniPage, TypeStyler, Typestry, TypeAling, Perceive.

  Video i Producció de Películes

  Alchemy, Encore, WaveEdit, Midisoft Studio, AudioTrax, TurboTrax, AudioShop, SoundEdit Pro.

  Accesoris

  Capture, Clipmedia, Fetch, Hijaak, Image Alchemy, Image Pals, Media Cataloger, MusicBytes, Phoro Disc, PICTpocket, Resedit, SnapPro, Stuffit, Updift.

  Eines de Pintura i Dibuix

  Les eines de pintura i dibuix són uns dels components més importants dels elements multimédia, l'impacte gràfic d'un projecte té probablement la major influència en el usuari.

  El sofware de pintura s'utilitza per produir excelents imatges de mapes de bits. El software de dibuix s'utilitza per treballar dibuixos i inclueixen poderosas i costosas tecnologias de diseny asistit per computadora, el qual s'utilitza cada cop més per produir gràfics de tercera dimensió.

  Algunes de les aplicacions combinen tant capacitats de dibuix com pintura, però alguns sistemes només poden importar imatges de mapa de bits. En general la imatge de mapa de bits és la millor opció per proporcionar detalls fins i efectes, que cada cop són més utilitzats en multimedia que les imatges dibuixades.

  El software de pintura s'utilitza per produir exelents imatges de mapa de bits. El software de dibuix s'utilitza per traçar dibuixos i inclueixen poderosas i costosas tecnologies de disseny assistit per computadora, el qual s'utilitza cada vegade més per produir gràfics de tercera dimensió.

  Algunes aplicacions serveixen per ambdues coses, però alguns sistemes nomès poden importar imatges de mapa de bit. En general les imatges de ma de bits són la millor opció per proporcionar detalls fins i efectes, que cada cop són més utilitzats en multimedia.
  Descargar
  Enviado por:Marc Marin Malla
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar