Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


Moviments del cos


MOVIMENTS DEL COS

Índex

Definicions.................................................................................3

Definicions amb imatges.............................................................4

Aplicacions a les parts del cos......................................................7MOVIMENTS DEL COS

Definicions

Flexió: Moviment que consisteix en doblegar el cos o un membre.

Extensió: Moviment per el que dos segments d'un membre es separen i es disposen en línea recta; moviment oposat a la flexió.

Hiperextensió: Moviment d' extensió exagerat. El cap enredera per exemple.

Retroversió: Lliscament cap a enrere del omòplat o la pelvis.

Anteversió: Desviació en massa d'un òrgan cap endavant.

Pronació: Moviment dels músculs del avantbraç que fa que, estan el braç estès cap endavant, el palmell de la mà miri cap a baix.

Supinació: Moviment que ha de realitzar el cos o un dels seus membres fins a la posició de supí. Si un cos està mirant cap amunt, està en posició de supí, però si mira cap avall està en prono. Si el cos està tombat de cap per avall, està en decúbit prono. Si està recolzat sobre un costat del cos, en decúbit lateral.

Abducció: Separació d'una part, en especial de les extremitats, del eix del cos; s'aplica també a la separació dels dits del eix del seu membre respectiu.

Adducció: Moviment per el qual s'apropa un membre o un altre òrgan al pla mig que divideix imaginàriament el cos en dos parts simètriques.

Rotació interior/exterior: Moviment d'un òrgan o d'una part del cos al voltant del seu eix, provocat pels músculs.

Circumducció: Moviment d'un membre en una forma del cercle o de co. Aquest moviment és una combinació d'una flexió, abducció, extensió i adducció d'un ós llarg.

Amb imatges

Flexió

'Moviments del cos'

Moviment de flexió que disminueix l'angle de l'articulació que apropa els 2 óssos més pròxims junts.

Extensió

Moviment que augmenta l'angle entre els 2 óssos.

Hiperextensió

Doblegant el cap cap enredera.

 

Anteversió i retroversió

'Moviments del cos'

Anteversió: Desviació de la pelvis cap endavant.

Retroversió: Desviació de la pelvis cap enredera.

Supinació i pronació

Supinació: Moviment del radi al voltant del cúbit. És un moviment de rotació del avantbraç que col·loca la mà cap a dalt.

Pronació: Moviment del radi al voltant del cúbit.

Abducció, adducció i circumducció

Abducció: Aixecant un braç lateralment o separar els dits.

Adducció: Moviment del membre cap al cos.

Circumducció: Moviment d'un membre en forma de cercle o del con.

Rotació

Donar la volta del ós a lo llarg del seu propi eix.

Inversió i eversió

Inversió: La planta del peu descriu mitja circumferència en direcció cap a l'altre cama.

Eversió: La planta del peu dona la volta lateralment cap a l'exterior.

Elevació

Aixecant una part del cos.

Dorsiflexió i plantar(del peu)

Dorsiflexió: Aixecar el peu cap amunt.

Plantar: Senyalant amb el peu cap avall .

Aplicació a les parts del cos

Aquests moviments es poden aplicar a diferents parts de cos.

Columna Espinal

La columna vertebral té les gammes del moviment normals següents: flexió, extensió, flexió lateral i rotació.

L'espatlla

L'espatlla té les games de moviment següents: Elevació, depressió, adducció i abducció.

La articulació de l'espatlla pot fer els moviments de: flexió, extensió, adducció, abducció i rotació intermitja.

Articulació del colze

La articulació del colze pot exercir els moviments de: pronació, supinació, flexió i extensió.

Articulació del canell

La articulació del canell té com a possibles aquests moviments: Flexió, extensió, adducció, abducció y circumducció.

Articulació del maluc

La articulació del maluc pot fer: flexió, extensió, adducció, rotació lateral, rotació intermitja i abducció.

Articulació del genoll

La articulació del genoll té les gammes de moviment següents: flexió y extensió.

Bibliografia

http://216.239.37.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Supination&prev=/language_tools

http://216.239.37.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=en%7Ces&u=http://www.med.umich.edu/lrc/Hypermuscle/Hyper.html&prev=/language_tools

Diccionario enciclopédico - Salvat Universal

http://en.wikipedia.org/wiki/Anatomical_terms_of_location

http://216.239.37.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=en%7Ces&u=http://www.sohp.soton.ac.uk/biosci/anatomy3.htm&prev=/language_tools

http://216.239.37.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=en%7Ces&u=http://www.brianmac.demon.co.uk/musrom.htm&prev=/language_tools

http://216.239.37.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=en%7Ces&u=http://www.exrx.net/Lists/Articulations.html&prev=/language_tools

http://216.239.37.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=en%7Ces&u=http://www.octc.kctcs.edu/gcaplan/anat/Notes/API%2520Notes%2520I%2520%2520Body%2520Movement.htm&prev=/language_tools

http://216.239.37.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=en%7Ces&u=http://www.med.umich.edu/lrc/Hypermuscle/Hyper.html&prev=/language_tools

9
Descargar
Enviado por:Adriana
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar