Arte


Modernisme


EL MODERNISME:

L'origen i l'extensió a Europa i Catalunya

El modernisme va ser un moviment cultural que es va produir a l'Europa Occidental a finals del segle XIX i a començaments del segle XX. El modernisme fa referència a l'art, sobretot l'arqui-tectònic i el decoratiu i pel que fa els altres països l'anomenen diferent (art Nouveau, Modern Style, Jugendstil, Stile liberty, Style Nouille). El modernisme té el seu origen a Anglaterra i és un derivat del pre-rafaelitis-me i el simbolisme i es caracteritza fona-mentalment per la riquesa i el detallisme de la decoració, pel predomini de la corba so-bre la recta, el gust per la asimetria, l'esteti-cisme refinat, per l'ús freqüent de motius vegetals i el dinamisme de les formes. Les primeres obres del modernisme no van aparèixer fins a la segona meitat del decenni dels vuitanta, amb l'actuació de Gaudí, Domènech (a Catalunya) i Sullivan (als EUA). Va ser en el decenni següent que l'obra es generalitzar per tot Europa: Bèlgica, França, Escòcia, Alemanya, i Nord-Amèrica, cadascun amb els seus principals arquitectes i de-coradors que també eren els més influ-ents i famosos

GAUDÍ

Un arquitecte modernista

Modernisme
Va ser una figura cabdal dins del complex moviment del mo-dernisme, el màxim arquitecte de Catalunya i una de les prime-res figures mundi-als de l'art del segle XIX. Antoni Gaudí i Cornet va néixer a Reus, al Baix Camp al 1852 i va morir a Barcelona 1926. Amb 18 anys estu-diava arquitectura i al mateix temps treballava a estudis d'arquitectes i com a mestre d'obres. Podem dividir la tra-jectòria professional de Gaudí en quatre etapes: des de que es va titular (1878) fins al 1882 on va fer obres més de tipus urbà i social, al 1883 va ser la seva etapa central (quan entrà a treballar al temple de la Sagrada Família) fins al 1900, en aquesta va intentar superar els es-tils històrics i va inventar nous mecanismes, sistemes i elements arquitectònics. La última etapa es situa del 1900-1917, que va ser l'etapa més creativa i innovadora i on va desenvolupar el seu estil més propi. Del 1918 fins als seus últims dies es concentrà en la Sagrada Família. Cal destacar que era un home caigut en una profunda i intensa religiositat, d'una perfecció absoluta en els seus dominis, tenia una gran afecció a la seva terra i era considerat com un sacerdot de l'arquitectura. Gaudí té un repertori important i extens de fantàstiques obres, entre elles la Sagrada Família (a mig acabar), la Pedrera, el Parc Güell, Can Calvet, Bellesguard, la casa de los botines etc. Antoni Gaudí Cornet va morir atropellat per un tramvia al 1926 quan sortia de la seva obra més majestuosa, la Sagrada família.

PUIG I CADAFALCH

Un altre arquitecte del modernisme

Josep Puig i Cadafalch va ser un arquitecte modernista, un historiador de l'art i un polític que va néixer a Mataró (Maresme) al 1867 i va morir a Barcelona al 1956. Estudià arquitectura i ciències exactes (1883 i 1888 respectivament) i al 1889 es va convertir en arquitecte muni-cipal de Mataró. El seu estil principal és l'anostrament original de formes del gòtic nòrdic sense oblidar la tradició pairal, amb predomini de les arts aplicades. També es va inspirar en les formes catalanes medie-vals, popular, i en l'arquitectura flamenca. Va anar fent varia-cions diverses del seu estil: va fer construccions que s'inspiraven en els xalets suïssos i el Tirol. Va ser cofundador, professor i president durant uns anys de l'Institut d'Estudis Catalans. Com a diputat destacà en la promoció de l'ensenyament tècnic. La revolta del 1936 va obligar-lo a refugiar-se a París i posteriorment al Rosselló. Després de la Guerra Civil li fou prohibit l'exercici de la professió d'arquitecte. Algunes de les seves millors obres van ser entre d'altres La casa Company (Barcelona-19911), Les caves Codorniu de St. Sadurní d'Anoia, la casa Amatller (Barcelona-1900), la Casa de les Punxes (Barcelona-1905).

DOMENECH I MUNTANER

Un altre arquitecte del modernisme

Lluís Domènech i Muntaner (Barcelona 1850, Barcelona 1923) va ser un arquitecte, polític i historiador. Va representar el professional compromès amb la restauració política de Catalunya. Va ser professor i director posteriorment de l'escola d'arquitectura de Barcelona. Com a arquitecte va ser un dels impulsors del modernisme català i, en les obres més significatives, articulà la fusió de les noves tècniques constructives amb els elements i les formes considerats més significatius de l'arquitectura catalana. Va ob-tenir tres vegades el premi atorgat per l'ajuntament de Bar-celona de l'edifici de l'any (1903, 1905, 1912). Els seus estudis es dirigien a determinar les característiques d'un art nacional català. És una de les màximes figures del modernisme mundial. Algunes de les seves millors figures entre d'altres són, el palau de la música, l'hospital de St. Pau, la casa fuster, etc.

PRÒLEG

El treball està repartit en tres apartats: El modernisme en què explica l'introducció del modernisme a Catalunya, Espanya i les seves conseqüències, seguidament podem trobar les biografies i les obres de tres dels arquitectes més importants i influents del modernisme com són ara Antoni Gaudí, Domènech i Muntaner i Puig i Cadafalch.

El treball consta de portada, pròleg, contingut amb text i fotografies i una opinió personal.

Petita recerca bibliogràfica:

El material s'ha extret de la gran enciclopèdia Catalana, de la gran geografia comarcal de Catalunya, de l'enciclopèdia catalana d'Història i de pàgines Web

OPINIÓ PERSONAL

En aquest treball he pogut apreciar la influència del modernisme i de la influència dels arquitectes catalans en aquest. Totes les seves obres són més o menys d'un estil similar i realment, n'hi ha de precioses. M'he fixat en la coincidència de que Domènech i Muntaner i Puig i Cadafalch, tenen una trajectòria professional molt semblant: Polítics, arquitectes, historiadors, intervencions, muntatges, etc. També que tot i que tots poden tenir discutiblement el mateix talen, Gaudí ha destacat molt més que els altres dos arquitectes i a diferència no tenia càrrecs polítics i tot en el que van participar aquests. Potser perquè les seves obres eren més atrevides…...

EL MODERNISME

I ELS SEUS MÀXIMS REPRESENTANTS CATALANS

Modernisme

Modernisme

Modernisme

Modernisme

Casa Batlló de Gaudí i casa Amatller de Puig i Cadafalch

Modernisme

Modernisme

Modernisme
Descargar
Enviado por:Aon
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar