Ciencia, Tecnología y Sociedad


Microsoft Access


'Microsoft Access'
MICROSOFT ACCESS

1. Introducció

1.1 Taules: Són els objectes principals i fundamentals en una base de dades, que s'utilitzen per recopilar, manipular i guardar informació determinada. Podem tenir més d'una taula en una base de dades, sempre i quan l' informació estigui relacionada. Per exemple, en una base de dades podem tenir una taula de clients, un altre de productes i una tercera per enllaçar les dues anteriors.

1.2 Camps i registres: Cada taula es compón de camps i registres. L'Access té una certa similitut a simple vista a l'Excel, però són totalment diferents. Cada columna de l'Access correspon a un camp, i cada fila correspon a un registre. Cada camp de la taula, pot tenir un únic format: o només text, o només números, etc.

Els formats de dades més comuns a l'Access són el textual, el numéric, el de data i el de moneda, però també te uns altres formats multimedia anomenats OLE, que ens permeten, per exemple, posar imatges, hipervincles, sons i inclús clips de vídeo.

2. Concepte de les bases de dades relacionals

Podem dividir totes les bases de dades en dos grups: les bases de dades simples, i les relacionals

2.1 Bases de dades simples: Un exemple de base de dades simple es l'Excel, que recopliem tota la informació en una mateixa taula. Això implica que hem de repetir les dades si tenim informació comuna en varis registres.

2.2 Bases de dades relacionals: Les bases de dades relacionals proporcionen molts més avantatges respecte les simples: ens permet estalviar-nos el temps que ocupem repetint la mateixa informació en diferents taules. I a més, ens ajuda a reduir el nombre d'errors i ens facilita la feina d'actualitzar les dades.

3. Objectes de les bases de dades

3.1 Formularis i págines d'accés: Un formulari es una finestra que ens permet mostrar i editar informació per mitjà de diferents controls com botons, quadres de text, etiquetes, etc. El formulari en sí no emmagatzema informació, només ens permet accedir a les dades que estàn guardades en una taula.

L'aventatge d'utilitzar formularis es que podem treballar a la vegada amb dades de més d'una taula utilitzant un mateix formulari.

Les pàgines d'accés a dades, s'assembla a un formulari, però queda guardat en format HTML, per poder fer consultes i tenir accés a la base de dades desde una Intranet, o del propi Internet.

3.2 Informes: Els informes permeten imprimir la informació de la base de dades d'una forma ràpida i eficaç, i a més, permet combinar les dades de vàries taules i imprimir-les en un mateix document.

3.3 Consultes: Les consultes ens faciliten l'obtenció de la informació que volem veure de les bases de dades i organitzar-la per poder fer l'ús dels informes. Una consulta es compón d'un o més criteris per seleccionar les dades que més ens interessen.

3.4 Programació: Igual que a altres aplicacions, l'Access disposa d'eines de programació que ens permet grabar macros per automatitzar les tasques habituals o crear solucions complexes utilitzant Visual Basic.
Descargar
Enviado por:Luis
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar