Ciencia, Tecnología y Sociedad


Metodologia del saber científic


La metodologia del saber científic

Què és la metodologia?

La paraula “metodologia” consta de dos vocables grecs: mètode i logia.

El primer esta compost però metà-odòs que significa camí-vers que condueix mes enllà. La segona es pot traduir per ciència ordenada.

La metodologia es doncs la ciència que explica el camí que condueix a un fi o a un objectiu determinat.

Si cada ciència te un objecte també té la seva metodologia.

Existeix una metodologia general quan ens proposem com a objectiu el coneixement científic de la veritat. Estudia tots els procediments comuns, a qualsevol de les ciències que el pensament humà investiga però a arribar a un tipus de veritat científica.

Segons Karl Popper, no existeix cap mètode científic en cap d'aquests tres sentits:

1. Per descobrir una teoria científica.

2. Per cerciorar-se de la veritat d'una hipòtesi científica, és a dir, de verificació.

3. Per esbrinar si una hipòtesi és provable.

La ciència té la necessitat de fer reflexionar sobre ella mateixa.

Funcions del llenguatge:

Expressiva

Se centra en el subjecte emissor, i ens revela les emocions i els sentiments personals.

Declarativa

Informa sobre aspectes del mon exterior, o de les relacions de l'home amb ell.

Poètica

Centra l'interès en el propi missatge.

Connativa

Intenta influir en la conducta del altres.

Fàctica

Manté la comunicació entre les persones.

Meta-lingüística

El tema el constitueix el propi llenguatge.

El mètode científic: la seva importància

Descartes deia que el mètode científic era “el camí que cal seguir per arribar a la veritat de les ciències. El primer de tot es establir un mètode. El conjunt de les ciències no es altre cosa que la saviesa humana”.

Hi ha gent que creu que els descobriments científics son cosa de l'atzar. Però aquesta “casualitat” no incidí sobre una persona inicialment molt preparada?

Preparació i mètode units condueixen mes fàcilment a la veritat científica.

Per que hi hagi mètode, hem de descobrir els següents elements:

- Ordre i progressió del que és fàcil a el que és difícil.

- Objectivitat i seguretat.

- Harmonia y proporció entre els diversos exercicis i els procediments

que s'utilitzen.

Els mètodes comuns de la ciència

En parlar dels mètodes de la ciència s'han distingit els mètodes generals i els particulars, suposant que hi haguí un tipus de mètodes que utilitzen totes les ciències i uns altres que pertanyen a cada ciència i que només es poden utilitzar un cop produïda la especialització.

Els científics no s'han preocupat gaire per la fonamentació ni per la sistematicitat de les regles de procediment científic, ni per enunciar de manera explicita totes les regles que fan servir.

Mètodes generals

Procediments que responen a l'estructura de l'individu que busca o exposa la veritat.

  • Mètodes deductius: es recolzen en observacions particulars per arribar a descobrir principis generals o es parteix d'aquests principis y s'apliquen a casos particulars.

  • Mètodes analítics: començant per visions globals per arribar a la captació dels aspectes parcials.

  • Mètodes didàctics: investiguen la veritat o promouen l'activitat, en visió a la profundització i descobriment de les veritats desconegudes.

  • Mètodes intuïtius: predomina l'activitat dels sentits.

  • Mètodes racionals: predomina la reflexió.

Resum de Lògica

(pàgines 9-12)
Descargar
Enviado por:Kalea
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar