Contabilidad


Mètodes d'amortització


COMPTABLITAT2 21/03/97

MÈTODES D'AMORTITZACIÓ.

El mètode d'amortització és el sistema de distribució de la base de càlcul entre els períodes de la vida útil de l'inmobilitzat.

TANT CONSTANT DE BASE DECREIXENT.

En el BOE trobem que segons la vida útil del bé, el tant constant (T) pot variar. Actualment

vida útil < 5 anys: T = 1.5

5 anys < vida útil < 8 anys: T = 2

vida útil > 8 anys: T = 2.5

Exemple:

1. Un bé, té inicialment un valor de 110 u.m. El seu valor residual és de 10 u.m. La seva vida útil és de 10 anys.

T = n / ( Vo - Vr); T = 10 / (100) = 10% ( Si fos amortització lineal).

Ho que amortitzem cada any:

A = ( Vo -Vr) / n; A = (110 - 10) / 10 = 10.

T = 10 * 2.5 = 25% (Amortització en tant constant).

ANYS

BASE DE CÀLCUL

AMORTITZACIÓ DEL PERÍODE

1

100

A1 = 100 * 0.25 = 25

2

75

A2 = 75 * 0.25 = 18.45

3

56.25 (75 -A2)

A3 = 14.06

4

42.19

A4 = 10.54

5

31.65

A5 = 7.91

6

23.64

A6 = 5.93

7

17.81

A7 = 4.45

8

13.36

A8 = 3.34

9

10.02

A9 = 2.8

10

7.52

A10 = 7.52

En el cas que volguessim accelerar aquesta amortització ho podem fer en el moment en el qual la anualitat d'amortització en tant constant estigui per sota de la amortització lineal ( en el cas que hagèssim agafat aquesta). En el nostre cas, seria a partir de l'A5, ja que 7.91 < 10 (aquest valor be d'amortització lineal).

S'ha de dir, que segons el criteri d'amortització o de valoració d'existències escollit pot variar tant les existències finals com l'amortització.

DIFERÈNCIES ENTRE ELS TRES CRITERIS D'AMORTITZACIÓ.

Suposem:

Valor inicial del bé: 150 u.m.

Valor residual del bé: 0 u.m.

n = 5 anys.

PEL SISTEMA D'AMORTITZACIÓ LINEAL.

ANYS

VALOR COMPTABLE NET

QUOTA D'AMORTITZACIÓ

1

150

30

2

120

30

3

90

30

4

60

30

5

30

30

Al final del 5è any, el bé està totalment amortitzat.

PEL SISTEMA DE DÍGITS DECREIXENTS.

ANYS

VALOR COMPTABLE NET

QUOTA D'AMORTITZACIÓ

1

150

10

2

140

20

3

120

30

4

90

40

5

50

50

El raonament: Durant el primers anys s'ha d'amortitzar més, degut a que és en aquest temps quan es fa la inversió.

Primera Quota: A1 = (150 / (1+2+3+4+5)* 1) = 10.

PEL SISTEMA DE DÍGITS DECREIXENTS.

ANYS

VALOR COMPTABLE NET

QUOTA D'AMORTITZACIÓ

1

150

50

2

100

40

3

60

30

4

30

20

5

10

10

El raonament: Durant els primers anys, la màquina és més nova, per això té menys desgast.

Primera Quota: A1 = (150/ (1+2+3+4+5)* 5) = 50

Sempre, alhora d'aplicar un criteri d'amortització, hem de ser el màxim de fidels possible al curs de depreciació del bé. Hem de saber triar un bon criteri.

Anem a veure ara dos altres criteris d'amortització respecte la vessant del pla comptable.

1. Amortització Indirecta:

3er Any

30 (682) Dotació Amortitzacio Inmobilitzat

material a

Amortització Acumulada Inmoblitzat

Material 30

2. Amortització Directa:

3er Any

30 (682) Dotació Amortitzacio Inmoblitzat

Material a Maquinària (223) 30

Encara que l'ús de l'amortització Directa és correcta, no és pas aconsellable. Les amortitzacions i les provisions són les úniques despeses que no es paguen, ja que calculen un cost. Reparteixen el cost d'un bé en una serie d'anys.
Descargar
Enviado por:Natàlia López Mediavilla
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar