Lenguaje, Gramática y Filologías


Merlín e familia; Álvaro Conqueiro


VOCABULARIO ``MERLÍN E FAMILIA´´

-Introducción + A selva de Esmelle

 • Anugallado: Folgazán

 • LentorLentura: Humidade da terra, dos froitos ou da roupa.

 • Frol: Flor

 • Xeiras: Xornada durante a que se realiza un traballo ou traballo realizado na mesma. Esforzo que realiza unha persoa,

 • Trincha: Ferramenta formada por un mango e unha folla plana de metal afiada no extremo que usa o carpinteiro para devastar a madeira.

 • Novelo: Bola de fío enredado.

 • Trasegos: Afán, desexo de face-las cousas ben.

 • Tendollos:

 • Galano: Pequeno agasallo ou lambetada que se lles da ós nenos.

 • Fita: Lista, cinta ou tira estreita dunha prenda de vestir que serve de cinguideiro.

 • TroupadaCarga: Todo o que se coloca sobre algo ou alguén para ser transportado.

 • Quizaves: Quizais tal vez.

 • Lamagueiros: Álamos brancos.

 • Ouvir: Denota o escaso aprecio que se fai polo que se escoita ou sucede.

 • EnrellaRella.

 • VentaVentada: Lufada, refacho, golpe ou rafa de vento forte.

 • Fusquenlla: Que tira a negro; escuro; sombrío.

 • Brañas: Prados, lameiros, pastos verdes.

 • Outas: Altas

 • Badeladas: Badaladas

 • CenteeirasCenteal: Lugar cultivado de centeo.

 • Veléi: (velar) Viciar, estar esperto.

 • Ramona (adx.):

 • Cámara: Sala ou habitación dunha casa.

 • Fiteiras: Lugar por onde se vixía fitar.

 • Ameas: Ameneiros, amieiro, árbore propia de terreos húmidos.

 • Trabe: Pao longo e groso que forma e atravesa o teito dunha edificación.

 • Vegadas: Vez.

 • Áer: Aire.

 • Tordo: De pelo negro e branco.

 • Mouro: Escuro, negro.

-A casa de Merlín

 • Portacolas:

 • Pranto: Choro, lamentación, queixume.

 • Descalzas de pé en perna:

 • Horamá: Hora mala

 • Parrafeador: Persoa que conversa sobre temas de pouca importancia.

 • Señora (adx.): Que destaca ou é importante entre os da súa clase.

 • Estribado: 8estribar) Apoiarse unha cousa noutra sólida e firme.

 • Garrido: Louzán, vistoso, de bo ver, que agrada.

 • Prospeito:

 • Mozo de pasamán:

 • Súpeta: Inesperada.

 • MitosMitóns: Luva que deixa os dedos descubertos.

 • Froliñas: Floreciñas.

 • Buxo: Arbusto de follas perennes, de madeira moi dura e compacto.

 • Colineta: Prato de doce.

 • Antiparras: Anteollos.

 • Biscoitos rizados:

 • AlgariboEstranxeiro: Persoa doutro país.

 • Espora: Instrumento de metal de forma estrelada que levan as persoas que montan a cabalo na parte posterior do calzado para aguilloa-lo animal.

 • Parceres: Praceres.

 • Latricaba: (latricar) Falar moito e sen xeito; barullar; esbardallar.

 • Escanabeirando: Alto e delgado pero falto de gracia.

 • Brizo: Rizado.

 • Amadamadas: Propias das damas.

 • Lontreiro:

 • Roncor: Ronquido.

 • Sober: Sobre.

 • Solana: Onde da o sol.

 • Redoma: Recipiente de vidro de corpo ancho e arredondado, colo estreito e longo que pode estar ou non curvado.

 • Bálsamo: Substancia resinosa e aromática máis ou menos viscosa.

 • Trobos: Recipiente de cortiza ou de madeira onde viven as abellas; colmea, cortiza, cortizo, covo.

 • Soletreando: Tratar de adiviñar ou de saber algo;ler.

-Os quitasoles i o quitatrevas

 • Quitatrevas: Quita tebras.

 • Azas Ás: Extremidade das aves, dos insectos ou doutros seres que seren para voar.

 • Tropel: Grupo numeroso de persoas ou animais que avanza dun xeito precipitado e ruidoso.

 • Couta: Parte traseira.

 • Chapeus: Prenda de vestir, redonda e con alas, para cubri-la cabeza, sombreiro.

 • Dalmáticas: Vestidura sagrada que se pon por riba da alba, que cobre o corpo do sacerdote por diante e por detrás, e leva para tapa-los brazos unha especie de mangas anchas e abertas.

 • Golpe: Grupo de xente.

 • Polaina: Especie de media que cobre a perna dende o nocello ata un pouco máis arribo do xeonllo.

 • Golpe:

 • Portalada: Entrada grande con portal a un lugar.

 • EnsiñadoEnsinado (ensinar)

 • PerreraFloco (de pelo): Pelo que cae sobre a testa.

 • Once: Parva, comida lixeira que se toma a media mañá.

 • Clarete: Dise do viño tinto claro.

 • Bonete: Tipo de gorra pequena, de catro picos, típica dos eclesiásticos.

 • Borla: Ornamento composto por unha especie de botón do que penden fíos en fora de campaíña.

 • Cámara de respeto:

 • Adobío: Obxecto que da un aspecto máis fermoso e agradable; aderezo, adorno, afeite, enfeito.

 • Cachas: Nome das dúas pezas que cobren as culatas das pilotas.

 • EscraviñaEsclavina: Capa moi curta que cobre os ombreiros.

 • Letanías: Sermóns.

 • Guisaron:

 • NovedoumeNotificoume (notificar): Comunicar, facer saber a alguén algunha cousa.

-O camiño de quita e pon:

 • Espigadiño: Dise de alguén alto e delgado.

 • Bozo: Primeiro bigote que sae na adolescencia.

 • Mandrágoras: planta con raíz moi grosa e follas lanceoladas e rugosas de cor verde e flores violetas.

 • Fungueiro: Pao groso e forte.

 • Hoste: Conxunto de tropas armadas listas para combater.

 • Prós: Para + os

 • Heraldo: Oficial que desempeña a función de anunciar publicamente algún suceso importante; pregoeiro.

 • Gazníes: Naturais da cidade palestina de Gaza.

 • Decir oste nin moste:

 • Albafor:

 • Fibelas: Aro que se pon no extremo dunha corda ou fita para facilita-la labor de atar.

 • Axóuxere: Esfera de metal que leva dentro boliñas para que ó axitalas emitan un son.

 • Sufraxe: Parte posterior das pernas que está detrás do xeonllo.

 • Esgrevio: Dise do contrario ó suave, áspero.

 • CobrelucesAnoitecida: Tempo en que anoitece; luscofusco; noitiña; solpor.

 • Boatos: Ostentación exterior, aparencia fachendosa.

 • Engado: Feito, encanto que posúen algunhas persoas para atraer ou engaiolar.

 • Sabor: Gusto.

 • Polemarcos: Xefe do exército nalgunhas cidades - estado de Grecia.

 • Palatiños: Propio de quen vive na corte real, ou dos que teñen servicio importante no palacio real.

 • Buro:

 • Baio: Referido ó cabalo que ten a pelaxe de cor amarela, dourada ou acastañada.

 • AcaimeAcaeme (acaer): Caer ben no corpo unha peza de roupa; aquecer, asentar.

-A princesiña que quería casar

 • Meiresa: De Meira (Lugo).

 • Solaz:

 • Bula: Selo de chumbo que vai pendente dalgún documento pontificio que por un lado representa as cabezas de San Pedro e San Paulo e por outro o nome do Papa.

 • Pitís: Cadelo pequeno.

 • Mariqueiro: (despectivo) Homosexual.

 • Mitra: Gorro alto e triangular, rematado en dobre punta dos relixiosos.

 • Curuto: Parte superior da cabeza.

 • Papés: Pais.

 • Deán: Dignidade catedralicia inmediatamente inferior á de bispo, cóengo que preside o cabido nas igrexas catedrais.

 • Ruán: Dise do cabalo no que se mesturan as cores branca, gris e baia.

 • Guinda: Envergadura.

 • Polidos: Alisados ou suavizados por fricción.

 • Maiola: Castaña pelada ou secada ó lume que se conserva todo o ano; maia.

 • Callada: Requeixo, parte sólida do leite callado.

 • Espilín Espelín (espelir): Sacudir algo para que quede brando e solto.

 • Morno: Que está algo quente, tépedo, temperado.

 • Rapé: Tabaco en po que se aspira polo nariz.

 • Caguñas: Óso da froita; carabuña, garouba.

 • Tirabalas: Cana, baleira no seu interior, coa que se lanzan pequenos proxectís.

 • Estopa: Parte basta e grosa do liño ou do cánabo, que queda tras asedalos.

 • Basallos: Beizos.

 • Torneses: Dise da moeda acuñada en Tours (Francia).

 • Ufano Oufano: Fachendoso, dise da persoa que se sente contenta e orgullosa de si.

 • Canterlo: Protección de ferro ou doutro material que se coloca sobre a sola da zoca ou do zapato.

 • Freces: migas de manteiga cocida con pan e azucre.

 • Axotalo: (axotar) Poñer en fuga un animal facendo ruído coas mans ou con outra cousa; asustar, escorrentar, espantar.

 • Cómaro: Especie de valado de terróns de pouca altura que serven de linde con outras leiras.

 • Esperteiros: Morcegos.

 • Hucha: Caixa, arzón de madeira con tapadeira na que se garda o pan , o gran e outros alimentos.

 • Espolique: Mozo que acompaña a pé a un cabaleiro.

-As historias do algaribo

 • Chatoleille: (chatolar) Cravar chatolas: cravo curto de cabeza grande con diversos usos.

 • Ambre: Ámbar.

 • Trasmán Contramán ,a: En dirección contraria á precisa; a desmán; a contraxeito.

 • Ponta: Púena cantidade, especialmente referida a calidades morais ou intelectuais.

 • Reame:

 • Quinta: Casa con leiras ó seu redor que pagaba as rendas coa quinta parte dos froitos.

 • Nipota: Sobriña do Papa. Favorito, valida, conselleira do Papa. Favorita de alguén.

 • Protomedicato: Tribunal de Castela creado en 1477 polos Reis Católicos e formado polos protomédicos, que examinaban e concedían licencias para a practica da medicina.

 • BenzoarBendicir.

 • SolfoXofre.

 • EsgüirseEscapulirse: Marchar dun sitio disimuladamente.

 • Perfebas: Cada un dos pelos que nacen no bordo das pálpebras; pestanas.

 • Espingarda: Máquina de guerra medieval que servía para lanzar pedras ou dardos.

-O relo de area

 • Acabalado: Semellante ó perfil da cabeza do cabalo.

 • Alfitomancia: Sistema de adiviñación que emprega a fariña para realiza-los seus agoiros.

 • AzougueMercurio.

 • Arrandas: Fariña de avea e, máis propiamente, as papas que se fan con ela cocéndoa en leite; freitas.

 • Chanfaina: Longaínza, embutido feito coas tripas gordas e aproveitando a carne ruín do porco e as vísceras.

 • Chambra: Peza de vestir que cobre a parte superior do corpo.

 • Tabardo: Peza de roupa de abrigo, ampla e longa, de pano rudo.

 • Xarrete: Parte de detrás do xeonllo por onde se dobra a perna.

 • Piñata: Baile do entrada.

 • Fiscorno:

 • Alaléi Aloulei (aloular): Quedar coas facultades algo minguadas por culpa dunha impresión, dun ruído, dun golpe, etc.; apampar, aparvar, atordar...

 • Terbella: (terbellar) xogar, brincar.

 • Baluguiña: (baluga) Bóla de manteiga ou de unto envolto; feitura, pela.

-A soldadura da princesiña de prata.

 • Tonsurado: Persoa que recibiu a tonsura (corta-lo pelo e a barba para que unha persoa se consagre á relixión) clerical.

 • Acólito: Persoa, xeralmente un neno, que axuda o sacerdote nos oficios litúrxicos.

 • Albarda: Aparellos das bestas de carga, especie de almofada chea de palla que se coloca no alto do lombo.

 • Tidoado: Titulado.

 • VedraioVedraño: Vello, que ten moita idade, vetusto.

 • Loubada Loar: Eloxiar unha persoa ou cousa e pondera-las súas boas calidades ou accións.

 • Palafrén: Cabalo no que vai montado o criado dun xinete.

 • Cachazudo: Dise da persoa lenta en exceso, con cachaza; pachorrento, pousafoles.

 • Esteleiro:

 • Birrota Barreta: Barra de ferro ou madeira para asegurar ou reforzar algo.

 • Quinqué: Lámpada forma por un depósito para o combustible, que pode ser petróleo ou aceite, e un tubo de cristal para proxecta-la luz.

 • Gale: Embarcación de vela e remo de pouco calado.

 • Escano: Banco con respaldo.

 • Enfaragullada:

 • Torresmos: Anacos de touciño fritidos.

 • Gambrina: Fame.

 • Recuncóu: (recuncar) Volver comer ou beber do mesmo, repetir.

 • Tábula:

 • Petrucio Patrucio: O patrón dunha casa.

 • Amecer: Unir dúas cousas xuntándoas polos extremos, empatar.

 • SembesugaSambesuga: Becho, verme inundo.

 • Ruda: Planta de flores amarelas verdosas e froitos en cápsula, empregadas en medicina e perfumería.

 • Leituario:

 • Diacitrón: Cidra confitada.

 • Canecos: Recipiente máis grande cá caneca (vaso de barro con asa), xeralmente alto e estreito.

 • Esfarelada: (esfarelar): Desfacer ou desfacerse algo ata converterse en po.

 • Pares:

 • Pavana:

 • Ciños: Cisnes.

 • Anabolena:

 • Pardomonte: Certa clase de tea basta e forte que se empregaba antigamente entre a xente labrega para facer capas.

 • Perito: Profesional, nomeado xudicialmente, que dictamina sobre feitos discutibles.

 • Astracán: Pel de año non-nato ou acabado de nacer moi fina e de pelo rizado.

 • Tocante: En canto a, referente a, relativo a.

 • Albacea Testamenteiro: Persoa que leva todo o relativo ó testamento.

 • Foramuros: Máis alá dos límites dunha cidade ou vila.

 • Codicilo: Documento polo que o testador altera o seu testamento, quitando ou engadindo algo.

 • Fresás:

 • Esparavés:

 • Frolentina Florentina: Da cidade italiana de Florencia.

 • EncoboEncovado: Que está oculto, escondido nunha cova ou baixo terra.

 • Mérito, de: De moito valor.

 • Malatos: Leprosos.

 • Pasantes: Persoa que axuda como auxiliar no exercicio dunha profesión como medio para adquirir práctica.

 • Arredren: (arredar) poñer ou poñerse distante algo que estaba cércano.

 • Soletaba: (soletar) Contrae-lo diafragma ocasionando un son gutural; impar, salucar.

 • Padricóu: PadricarPredicar

 • Asisado: Dise da persoa que obra con cordura e prudencia; asentado; cabal.

-O espello do mouro

 • Zaragüelles:

 • Ribaldo: Que porfía, que insiste moito; porfioso.

 • Caramitas: Imán mineral.

 • Cras: Clase.

 • Salvoconducto: Documento que permite a alguén o tránsito por un lugar.

 • Jedive:

 • Purgas: Flor dos cereais.

 • Jázaro:

 • Piperita:

 • Truchimán:

 • Margrave: Título que antigamente se lle daba ós señores feudais encargados de administrar e goberna-las marcas ou rexións fronteirizas.

 • Bruante: Que brúa; que fai o ruído continuo como o mar embravecido.

 • Ameas: Cada un dos saíntes en forma de rectángulo, en que remata a parte superior das murallas, castelos, etc.

 • Lusco e fusco: Momento final da tarde, entre o día e a noite, no que a luz desapareceu case por completo.

 • Tabardo: Peza de roupa de abrigo, ampla e longa, de pano rudo.

 • Naos: Embarcación grande propulsada por remos, velas ou motor;barco, nave.

 • Resolutivas (augas):

 • Esbruga: Gran formado na pel que cría materia, espunlla.

 • NarnesNarno: Nariz.

-A trabe de ouro

 • Péparo: Dise da persoa de poucas palabras, seca e arrogante.

 • Badana: Pel curtida de baixa calidade que se usa para forrar obxectos.

 • Canivete: Navalla pequena sen punta.

 • Carriquí: Anano.

 • CoumaColma: Cuberta de palla ou de xestas para os palleiros, as pallozas ou outras edificacións.

 • Tarabelo: Pecho rústico, xeralmente formado por unha soa peza de madeira que xira sobre unha punta cravada no centro.

 • Aira: Espacio chan co pavimento de terra próximo á casa onde se mallan cereais se coloca a palla ou secan os legumes, etc.

 • Trinque: Trinca, cadea ou corda que une as cangallos do xugo para que non se mova.

 • Coio: Pedra arredondada pola erosión.

 • Postigo: Parte superior dunha porta partida ou de dúas follas.

 • Treva: Tebra

 • Avisada: - mula -

 • Acoubaba: (acoubar) Acougar.

 • Brinqueta: Acción e efecto de brincar, divertirse, xogar; brincadeira.

 • Solideo: Especie de casquete de tea que levan algúns eclesiásticos.

 • Sochantre: Cóengo que substitúe o chantre na dirección do coro nos oficios relixiosos.

 • Dedás:

 • Tostado:

 • Renchido:

 • Grabo: Cravo.

 • Cecas: Cidades nas que se acuñan as moedas ou onde se fabrican.

 • Cifre:

 • Lises: Planta con unha única flor de cor vermella ou flor desta planta

 • Tidoárono Titulárono (titular)

 • Pincerna: Copeiro, cargo antigo dalgunha cortes bárbaras e, máis tarde, de certas cortes episcopais.

 • Birreta Barrete: Gorro que usan os antigos cregos.

-A sirea grega

 • Párrafos:

 • Bocói: Recipiente que serve para conservar e transportar viño. Licores e outros líquidos.

 • Valdorrano: Do Barco de Valdeorras.

 • Faldra: Saia.

 • Pomiño: Fraco de perfume.

 • Albafor: Perfume.

 • Pediluvio: Baño dos pes xeralmente terapéutico.

 • Caleira: Lugar no que hai pedra calcaria.

 • Responso: Oración breve polos defuntos.

 • Estraute: Extracto.

 • Campeche:

 • Cremor: A parte substancial e mellor dunha planta, obtida por medio dunha cocción lenta e prolongada.

 • Tártaro: Tartarato ácido de potasio e cálcico que se forma nas paredes dos recipientes onde se fermenta mosto.

 • Van: Parte do corpo maia estreita enriba das cadeiras; cintura.

 • Grupa: Cada unha das dúas partes traseiras dos cabalos.

-O viaxe a pazos:

 • Trasudor: Suor

 • Nugalla:

 • Pomarada: Terreo plantado de árbores froiteiras, especialmente maceiras.

 • Valiña: Val moi pequeno.

 • Bulrento:

 • Boqueadas: Acción de respirar con dificultade.

 • Alabarda: Especie de lanza ou pica con unha coitela transversal.

 • Inzada:

 • Pernil: Parte máis grosa e magra das patas traseiras dalgúns animais.

 • Triaca: Nome que se lle aplica a varias plantas medicinais.

 • Prepósita:

 • Cavadas: Foxo que se fai na terra cando se escava.

 • Mullerengas: Xeito de montar coas dúas pernas a un lado da montura.

-Aquel camiño era un vello mendiño

 • Mendiño: Mendigo.

 • Afálase: Estimular a un animal para que se mova ou faga unha determinada acción.

 • Farallón: Con agudo que sobresae sobre a auga; aguillón.

 • Malvises: Paxaro parecido ó tordo de cor verde escuro, negro e vermello.

 • Goleta: Embarcación lixeira a vela, de dous ou tres mastros e bordas de pouca altura.

 • FrequeFloco

 • Pérola: Perla.

 • SerónSeirón: Especie de seira (cesta de esparto) máis longa ca ancha empregada para transportar carga sobre as bestas.

 • Escapulario: Distintivo dalgunhas ordes relixiosas que consiste nunha tira de tea que se colga sobre o peito e o lombo.

 • Torrezna: Comida a base de touciño fritido.

 • Xiquer: Sequera.

 • Bullanga: Parranda.

 • Peritos (adx.):

 • Búcaro: Xerro.

 • Rubor: Cor vermella na cara a causa dun sentimento de vergoña confusión ou modestia.

 • Anatema: Reprobación total.

 • Carlistada: Nome popular que se lle daba ás guerras ou ós levantamentos carlistas.

 • Fámulos: Criado doméstico.

 • Pollas:

 • Garete, ó: Aplicado a embarcacións sen rumbo, a mercé do vento e da corrente.

 • TerqueTestalán: Persoa que porfía e se mantén nas súas ideas e actitudes.

 • Hugonote: Relativo ou pertencente ó movemento político - relixioso francés, de inspiración calvinista, acontecido a partir de 1547.

 • Fel: Estado de malhumor caracterizado por sentimentos de ira e rabia.

 • Contumaz: Persoa que se resiste a comparecer nun xuízo.

 • Latís:

 • Pavipolos:

 • Bieitos: Relativo ou pertencente a San Bieito ou os relixiosos que seguen as súas regras.

 • Garañón: Persoa robusta e ben feita.

 • Charriano:

 • Leigo: Que non ten ordes clericais; laico.

 • Morgado: Primoxénito.

 • Posibres:

 • Librea: Uniforme distintivo de criados e subalternos, xeralmente de gala.

 • Aloumiños: Manifestación física de cariño que se realiza coa man, caricia.

 • Azadeante:

 • Revós:

 • Insurreitos:

 • Nono: Non o.

 • Platea: No teatro romano, zona destinada ós personaxes importantes, situada na parte inferior semicircular.

 • Tiple: A máis aguda das voces humanaspersoa que ten esa voz.

 • Escuso, a: Ás agachadas, sen ser visto.

 • Pincerna: Copeiro, cargo antigo nalgunhas cortes bárbaras e, posteriormente en certas cortes episcopais.

 • Coengo: O que se ocupa de escoita-las confesións en horas do coro.

 • Lusitano: De Lusitania.

 • Propalar: Difundir unha noticia que debe de estar oculta.

 • Opiniós:

 • Bernardos: Relativo ou pertencente á orde do Císter.

 • Cantacraro:

 • EspolósEsporóns: Protuberancia córnea, máis ou menos longa e aguda, que teñen no tarso os machos das aves galináceas.

 • Vimbios: Vara longa e flexible que se utiliza para atar monllos e facer cestos deste material.

 • Lobaniños Gorxóns:

 • Sabatina: Relativo ou pertencente ó sábado.

-A novela de Mosiú Tabarie

 • Franchipana:

 • Albeirón: Que tira a branco ou é moi branco.

 • Delor: Dolor, dor.
Descargar
Enviado por:Saratoga
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar