Tecnología


Medios de transporte


Pàg. 101

2. Per quins motius creus que són necessaris els transports i les vies de comunicació?

Perquè des de fa molts anys, que les persones s'han hagut de desplaçar per : cercar aliments, comunicar-se, llavors s'ha hagut de fer unes vies de comunicació per poder fer-se els desplaçaments.

3.Quins van ser el primers mitjans utilitzats per la humanitat? Quins materials utilitzats?

Els primers foren molt rudimentaris. Van ser el trineu i els carros construits de fusta.

4. Per què la roda va ser decisiva en el desenvolupament de les comunicacions terrestres?

Perquè és l'elemet bàsic en gairebé tots els transports terrestres.

5. Quins mitjans de transport arriben al teu poble?

Cotxes, bicicletes, motocicletes, motos, carros.

6. Qui i quan va contruir la primera xarxa de les vies de comunicació terrestre important?

Els romans, durant l'epoca de l'Imperi Romà. Van fer més de 80 mil kilometres de camins i ponts, que encara avui en dia persisteigen.

7. El teu poble és travessat o prop teu d'algun de les vies de comunicació antigues? Hi ha algun pont antic?

En el meu poble no, però si a la meva comarca, a puig-reig hi ha un pont, el Pont de Periques i també un altre a Sant Llorens de Morunys.

Pàg. 104

8.Quins són els principals avantages i inconvenitnts del transport amb tren? Com se solucionen els inconvenients?

Els principals avantatges són : seguretat i econòmic, la seva seguretat es deguda al fet de anar guiat per sobre la via, i la seva econòmia el fet de poder d'ur un tren una sola persona doncs aixó per l'empresa és molt economic.

9. Quines són les principals màquines, motrius utilitzades en la propulsió dels ferrocarils?

Actualment les locomotores més utilitzades són la dièsel i les elèctriques, en els seus primers temps el tren era impulsat per una màquina de vapor.

10. Per què en les locomotores dièsel es transforma l'energia mecanica en elèctrica i amb aquesta s'accionen motors elèctrics en comptes de fer-ho directament?

Perquè s'estalvia les transmissons mecàniques entre un ùnic motor i els varis eixos que una ha de dur.

11. A través de quin sistema arriba l'energia elèctrica a les locomotores elèctriques?

L'electricitat en les locomotores arriba a travès d'una línia de contacte, la catenària, que es situada damunt les vies i per sobre el tren.

12. Fes un dibuix de la secció d'una via de tren i indica-hi les seves parts més importants tot explicant-ne breument la seva funció?

Les vies són formades per dos carrils d'hacer on es recolzen les rodes, en aquesta part hi ha una pestanya que fa que el tren impadeixi que surti de la via ; els dos carrils són fixat amb uns travessos de fusta anomentas flipes, aquestes estan sobre una base de basalt, amb grava grossa, fet així una correcte reparició del pes.

Pestanya

Eix Llanda

Basalt

Carril

Felipa

13. Quin va ser el primer ferrocaril de l'Estat espanyol. Qui el va impulsar?

El primer tren que va circular a l'Estat espanyol va ser el que unia les dues ciutats catalanes, Barcelona-Matarò, a l'any 1848. Aquest tren fou impulsat pel financer Miquel Badia.

14. El tren d'alta velocitat serà, de ben segur, el tren del s. XXI. Informa-te'n i descriu-ne les característiques principals i els motius que sigui un dels sistemes de transport amb més futur.

És un tren amb capacitat d'arribar a velocitats molt elevades.

Diferents països ja en poden gaudir ; el primer fou Japó a l'any 1964. A l'Estat espanyol va arribar 28 anys més tard, el 1992. Les ciutats que unia eren Madrid-Sevilla, amb una capacitat d'arribar els 300km/h.

Pàg. 109

16. Quines són les parts més important d'un automòbil? Descriu-ne breument la funció.

Un automòbil està format bàsicament per: motor, transmissió, xassís, els frens, les suspensions, la direcció i la instal·lació elèctrica.

Xassís: Conjunt de peces i dels elements que constitueixen un vehicle, és a dir suport on s'hi fixen les rodes, el motor...

Motor: Element propulsor. La funció del motor és bàsicament a transformar l'energia mecànica en una altre energia

Transmissió: Conjunt de tots els òrgans i elements mecànics que contribueixen a transmetre el moviment del motor a les rodes motrius. Així que la seva funció és basicament és fer anar el cotxe, a traves del canvi de velocitats, embragatge, diferencial, palier, rodes.

Suspensions: La seva finció és: fer que les irregularitats del terreny siguin suavitzades iabans de que arribin al xassís i també estabilitzar el cotxe en les corbes. És troben entre les rodes i el xassís.

Frens: La seva funció és disminuir la velocitat que porta l'automòbil. Els frens estan col·locats a les rodes i poden ser de dos tipus. Els frens estàn accionats amb un pedal, hidraulicament.

Direcció: És un mecanisme que permet al conductor de modificar la tràjectoria del vehicle, permet guiar el cotxe. Aquest mecanixme s'acciona amb el volant que fa girar l'eix de les rodes.

Rodes: Element on es col·loca el xassís. Les rodes permeten que el vehicles es deslplaci i s'adhereixi al terra.

Instal·lació elèctrica: Abarca tots els elements elèctrics que un necessita per fer tot el funcionament correctament, des de el delco fins als llum.

17. Quins avantatges i quins inconvenients en els automòbils amb motor elèctric?

Aquest nou descobriment dels motors elèctrics té com tot uns avantatges i uns incovenients; els avantatges són : és més silenciós, menys contaminant i els inconvenients que té són que les bateries no tenen la capacitat per emmagatzemar suficient energia per fer anar el motor amb autonomia, i de prestecions competitives.

18. Quins avantatges té el transport de mercaderies amb camió respecte del seu transport amb ferrocaril?

El transport amb camió pot fer més maniovres que un tren, esclar, i a més els camons se'ls ha incorporat una plataforma per poder ubicar-hi caixes, dipòsits.., aquest és el fet que els camions tenen avantatge sobre els trens.

19. En quines circumstàncies creus que és millor la utilització de la motocicleta que la del automòbil?Quin creus que és més segur?

Les motocicletes és millor per tràjectes curts, sobretot ciclomotors, urbans, ... i el cotxe doncs és millor usar-lo en tràjectes llargs, per autovies, autopistes.

Per segur ho és més el cotxe, ja que una motocicleta consta de dues rodes i el seu pes és menor que le d'un cotxe així que s'hi agafes una mica de velocitat.

20. Busca informació i diferencia entre carretera, autovia i autopista.

Autopista:És la carretera senyalitzada per la exclusiva circulació de automòbils que puguin superar els 60km/h. No té accès a propietats, no és travèsada per cap croada de cap altre via, consta de diferents calçades per cada sentit , separades normalment per un tros de terreny no destinat a circular-hi. Pot ser de pagament o lliure.

Autovia: És la carretera que no reuneix tots aquest requisits de l'autopista, té dues calçades separades, una per cada sentit i limitada per accesos, no es tavesada per cap altre via.

Carretera: És la que no reuneix les caractersisiques de les anteriors.

21. A partir d'un mapa de carreteres de Catalunya, indica quines són les principals autopistes catalanes, quines ciutats importants enllacen, i cap a on continuen en sortir de Catalunya.

A7- entra per el sud de Catalunya que ve de C. Valenciana, passa per: Amposta, Tarragona, El Vendrell, Vilafranca del Penedès, Martorell, Sabadell, Granollers, Girona, Figueres, La Jonquera. I surt pel nord de Catalunya cap a França.

A18- Barcelona, Sabadell, Terassa, Manresa.

A19- Barcelona, Mataró, Malgrat de Mar.

A2- Barcelona, Martorell, Vilafranca del Penedès, Montblanc, Les Borges Blanques, Lleida. Surt de Catalunya cap Aragó.

Autopista del Garraf- Barcelona, Castelldefels, Sitges.

22. Una important via de comunicació no acabada del tot és l'anomentat eix transversal . Sobre un mapa de Catalunya dibuix'n el traçat i indica-hi quines poblacions i ciutats enllaça.

Pàg. 112

24. En quin principi es basa la flotabilitat de les enbarcacions?

És basa en el principi d'Arquimedes, que diu que un cos qualsevol pot surar si el seu pes és igual a l'aigua o fluid que desplaça o ocupa.

25. Imagina't que ets al pont de comandament d'una nau mirant endavant. Des d'allí anomena i situa respecte de tu mateixa les diferents parts del vaixell.

Estic al pont de comandament, al meu devant hi ha proa, suposadament al darrera popa; a l'esquerra babord i la dreta estribort, aquestes són les parts per situar-nos al vaixell.

A proa hi tobem l'ancora i a popa hi ha el buc, el timó, l'hèlix o n'hi poden haver més d'una depenent de la seva velocitat que ha de agafar, i la quilla.

Un vaixell pot tenir diferent part depenent si és pesquer, o si és de passatgers.

Altres parts: casco, contrakilla,codaste,durmientes,vaos,costelles,orla,mura, entre altres

26. Quins són els avantagtes i inconvenients del transport amb vaixell?

L'avantage principal és que poden dur molta més mercaderies que qualssavol dels altre mitjans de transport

Però com tot també té un inconvenient, la seva poca velocitat.

27. Si haguessis d'anar Amèrica, com hi aniries, en vaixell o en avió? Justifica la teva resposta.

Depen, si és per anar de vacances segurament amb vaixell, però si fos per negocis, urgencia o cal com agafaria l'aviò ja que és més ràpid.

28. Quines són les causes que fan que els superpetroliers tendeixin a desaparèixer?

Perquè hi ha hagut molts accident i s'han produit grans catastròfes ecològiques, en abocar el petroli al mar.

29. Busca informació sobre els ports més importants de Catalunya i quines són les activitats més importants que s'hi duen a terme.

Mirar pròxim full.

Pàg. 116

30. Comprar els sistemes de sustenció a l'aire dels globus, els avions i els helicòpters. Quin et sembla més segur? Per què?

Penso que el més segur és l'avió, ja que té una combinació perfecte de velocitat i el pla de sustenció craeat per les ales.

31. En quins casos és més adequada la utilització d'helicòpters enlloc d'avions?

En incendis, per trajectes curts i no puguis usar cap mitjà terrestre.

32. Per què creus pràcticament fins al segle actual no ha estat possible que les homes i les dones construísim aparells que ens permetessin volar?

Perquè no hi havia un estudi prou avançat de la ciència, tampoc no hi havia calcom per fer anar un motor.

33. Dos escriptors, un francès dels segle passat i l'altre belga del segle actual, han escrit sobre el que eren llavors, hipotètics viatges a la lluna. Quins són aquest escriptors? Quines van ser les obres on es feia referència als viatges de la lluna?

-JULES VERNE: Jules Verne va neixer a Nates al 8 de febrer del 1828.

Unes de les moltes cobertes del llibre on parla el viatge a la lluna. El titol original és De la Terra á la Lune.

Aquest llibre és datat del 25 d'octubre del 1865.

Aquest pertany dins la col·lecció :Los Viajes Extraordinarios a los mundos conocidos y desconocidos.

Medios de transporte
Jules Verne Hergè

HEGRÈ: Georges Remi, va néixer el 22 de maig de 1907 a Etterbeek, a Brussel-les. Utilitzà el pseudònim d'Hergé agafant les incials del seu nom i invertint-les: RG (Her-gé)

El llibre Objectiu: la lluna fou publicada el 1953.

Aquest parla sobre un hipòtetic cas de viatgar a la lluna , tot fent un cómic.

34. Com funciona un coet dels que serveixen per posar en l'òrbita satèl·lits o càpsules espacials?

Bàsicament funcionen amb un principi de reacció que generen amb l'explosió de gasos a gran velocitat.

35. L'exploració de l'espai és una activitat molt costosa que només pocs països poden dur a terme. Creus que és necessari seguir explorant l'espai o, caldria invertir diners en altres qüestions?

Bé penso que és molt relatiu. Si tot el món estigues bé i arreglat i funciones tal com hauria de anar que és gastessin amb el que vulguessin , erò com que el món no va bé doncs penso que s'hauria d'arregla primer, llavors diuen que hi ha miseria i malalties, però tambè és podria col·levorar una miqueta més de de tots els governs.

Pàg. 117

Per arrodonir la qüestió

2. L'actual tren d'alta velocitat enllaça les ciutats de Madrid i Sevilla. Informa't de quins seran els futurs trajectes d'aquest tren a l'Estat esapanyol, quins són prioritaris i quines fases es realitzaran.

Actualment hi ha un projecte a la taula, be de fet n'hi ha més d'un enllaçar Madrid- València, no és comença perquè hi ha molta polèmica ecologica, ja que diuen que es veuran afectats molts tarrenys naturals.

També hi ha el projecte de ramal Ferroviari del Baix Llobregat.

També s'estudia avui que el tram Narbona-Barcelona, a la vegada tamb

3. Les empreses catalanes Nueva Vulcano i La Maquinista Terrestre i Marítima tingueren una importancia cabdal en la fabricació de màquines de vapor. Busca'n informació i redac'n un informe.

La Maquinista Terrestre i Marítima: La Societat anònima construïda a Barcelona el 14 de setembe del 1855 I. La seva finalitat era la construcció de tota mena de maquinària pesant. L'Origen de la societat fou la fusió dels tallers de Valentí Esparó i Giralt i la societat la Barcelonesa, fundada l'any 1838 per Nicolau Tous i Mirapeix i Celedonio Ascacíbar.

L'inici de les activitats de la nova empresa coincidí amb l'auge de les construccions navals de vapor i de ferrocarrils, fet que la impulsà decisivament. Superada la gran crisi de 1866-1868, assolí una gran expanció els primers anys de la Restauració.

El 1917 creà uns grans tallers a Sant Andreu de Palomar per a la fabricació de locomotores. Els anys 1920-30 li fou confiada la construcció de les unitats dels ferrocarrils metropolitans de barcelona, que ha continuat fins avui.

Durant la Guerra Civil de 1936-39 fou col·lectivitzada per la Generalitat, mentre dirigents i propietaris, fugits a la zona franquista, hi resconstruïren una direcció i un consell d'empresa (Sant Sebastià, maig del 1937). Al novembre de 1937 la fàbrica passà en poder de la sots-secretaria d'armament i fou destinada a la fabricació de material bèl·lic amb el nom de Fèbrica 0.

El 1939 la Maquinista passà sota el control de la direcció formada a Sant Sebastià, que responguè a les anteriors activitats de l'empresa.

Nueva Vulcano: L'any 1833 es va construir a Barcelona el taller de reparació de calderes de l'empresa “Navegació i indústria” que es van començar a coneixer amb el nom de Nuevo Vulcano. En aquest taller es va construir el primer vaixell de vapor de l'estat espanyol. Es tractava d'una empresa catalana amb molts tècnics estrangers, que fou capdevantera en la construcció de vaixells, que vbenia i que explotava directament amb el sistema de vaixells correu. Van construir també vaixells de guerra i aquesta empresa va donar origen, a partir del 1893, a la creció d'una empresa filial dedicada exclusivament a la navegació: Companyia Transmediterrània, mantinguda fins a l'actualitat.

5. Saps què és el codi de circulació? Quins són els seus objectius principals?

Si, mantenir l'ordre en la via, i que així disminueixin el nombre d'accidents.

6. Busca informació sobre el sextant i descriu-ne el seu ús .

És un instrument que s'usa en vaixells i avions, o s'usava. Està format per un limbe graduat i de dos miralls, un d'ells és mou solidàriament amb una una alidada, metres que l'altre està fix. Aquest aparell permet mesurar l'altura d'un astre.

7. Els vaixells es construeixen en unes instal·lacions anomenades drassanes. Busca informació sobre les drassanes que han estat o són més importants a Catalunya.

Reials Drassanes: Són a Barcelona, a la plaça Portal de la Pau, és poden visitar i existeixen des del 1378.

Drassanes del Moll: També són a Barcelona i van començar a paritr del 1895.

8. Fes una relació de vehicles de transport i ordena'ls, segons creguis tu, de més a menys segurs. Justifica la teva resposta.

Ferrocaril, avió, vaixell, cotxe, moto. Penso que els tres primers són els més segurs però també cal remarcar que quan hi ha un accident és molt marcat perquè hi ha moltes victímes; pel que fa el cotxe desgràciadament hi ha cada dia accidets de trànsit i no sabria dir ben bé si és segue o més aviat és que les persones no són segures.

9. En trajectes de mitjana distància el tren d'alta velocitat pot resultat més avantotjós que l'avió. Sabries dir per què ?

Jo usaria el tren si fos possible perquè té el seu risc pujar amb un avió, i també des de el punt ecónomic seria molt més económic viatjar amb tren que no pas amb avió.

Pàg. 118

Per tornar-se experts!

1.Busca informació sobre el mecaniseme diferencial dels automòbils, indica'n les parts més importants i descriu-ne el funcionament.

El mecanisme diferencial és aquell que converteix el moviment dels cilindres en moviment de rotació a l'eix de les rodes, el moviment del pistó fa que és transmet-hi per mecanismes variats a l'eix de les rodes en forma de rotació

Què hem après?

Quins són els principals mitjans de transport?

És classifican amb tres: terrestres, aèris, marítims. Dins els terrestre: autòmobil, ferrocaril,motociletes, bicicletes,camions, els aeris: avions, helicòpters i pel que fa els maritims: vaixells, barques.

2.Quin sistema de propulsió va impulsar el desenvolupament del ferrocaril?

La màquins de vapor va ser la propulsió del primer tren. Actualment ja no en queden de trens propulsionat amb màquines de vapor, ara el que predomina són els elèctrics.

3.Quins són els principal avantatges del ferrocaril sobre la resta de transports terrestres?

Él ferrocaril és un transport terrestre que té l'avantatge sobre els altres de que es: més segur, i molt més económic.

4.Per què són tan usats els automòbils?

Perquè té molts avantatges amb la resta de mitjans terrestres que et puguis tenir a casa, moto, bici..

5.Quines són les parts més importants d'un automòbil?

El cotxe està format per : un xassís, el motor, la transmissió, les suspensions, els frens, la direcció, la instal·lació elèctrica.

7. Quins avantatges i inconvenients té el transport amb vaixell?

El vaixell té una capacitat de carrega molt més superior a qualsevol altre mitjà de transport, el seu cost és bastant barat.Com a inconvenients doncs separació de les mercaderies,incompatibles accidents , acostumen a tenir greus impactes mediohambientals

9. Descriu com s'aguanta un avió a l'aire.

Bàsicament el que fa agantar l'avió enlairat són les ales, són l'element principal per a la sustenció de l'avió a l'aire, fa avançar

Educació viària:

Hem estudiat molt mitjans de transport, els seus usos i els avantatges i els inconvenients, però el que si em de tenir clar és que la seva utilització té un alt risc. Hi ha molts accidents, des de cotxes els més usuals fins als trens, per sort no gaires.

És per aixó que tot seguit hi ha una serie de consells que amb l'ajut de tots podrem disminuir el risc d'accidents!

  • Respectar els codi de circulació, vist des de qualssevol dels punts de vista, un vianant o un conductor.

  • Tingués amabilitat i respecte vers la resta de conductors, que a tots ens agrada!

  • En qualssevol dels transports públic respecte les normes, i deixa prioritat als nens, ancians o tothom qui ho neccessiti.

  • Usa SEMPRE el casc, quan facis servir la moto o simplament la bicicleta.

  • Recorda que a les poblacions no és pot fer un accés de velocitat.

  • No aneu dos en un ciclomotor, si un no és homologat dos persones.

  • Tingues sempre el vehicle amb bones condicions, especialment frens, rodes, direcció...

  • Utilitza sempre que puguis el transport públic, no contamines tant.

  • Si veus no condueixis, l'alcohol t'efecte els reflexos.

Treball de Tecnologia

12
Descargar
Enviado por:Imagine
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar